Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAŘÍZENÍ NZDM V ČR ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK sdružující nízkoprahové sociální služby NZDM a terénní prace s mládež: formy možné spolupráce s drogovými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAŘÍZENÍ NZDM V ČR ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK sdružující nízkoprahové sociální služby NZDM a terénní prace s mládež: formy možné spolupráce s drogovými."— Transkript prezentace:

1 ZAŘÍZENÍ NZDM V ČR ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK sdružující nízkoprahové sociální služby NZDM a terénní prace s mládež: formy možné spolupráce s drogovými službami www.streetwork.cz

2 CÍLE PŘÍSPĚVKU DEFINOVAT:  V jakém vztahu jsou v současnosti nízkoprahové kluby pro děti a mládež (NZDM) a programy terénní práce s mládeží ve vztahu k drogovým službám?  Co mohou NZDM nabídnout drogovým službám (a obráceně)?  Jak mohou vypadat vhodné formy spolupráce mezi NZDM a drogovými službami?

3 Zákon o sociálních službách § 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Zákon o sociálních službách

4 ZAŘÍZENÍ V ČR

5 ČAS 26 členů

6 ZAŘÍZENÍ V ČR Členská zařízení 26 Zařízení NZDM 180

7 Porovnání počtu sociálních služeb v ČR

8 Současnost Počet úvazků pracovníků v nízkoprahových klubech v ČR 574 Průměrný počet úvazků na zařízení 3,2 Průměrné roční náklady na jedno NZDM 1 248 713 Kč

9  Jaký je v současnosti vztah NZDM k drogovým službám? DISKUSE

10  NZDM je sociální služba dle zákona 108/06  nejsou drogová služba  jiné financování, RVKPP a MZ nejsou donátory, někdy stejný dotační titul na úrovni Krajských úřadů a obcí  V některých případech shodný zřizovatel (např. Charita (Jihlava, Hodonín), Sdružení Podané ruce (Blansko, Olomouc), Pontis Šumperk, Prev-centrum Praha  dlouholetá spolupráce na úrovni definování KONTAKTNÍ PRÁCE a NÍZKOPRAHOVOSTI (nízkoprahové drogové služby jako starší bratr…* * Ve skutečnosti s NZDM spolupracují pouze Větrák se Staníčkem jako dva hodní strejdové AKTUÁLNÍ STAV

11 POTENCIÁL  Co mohou NZDM nabídnout drogovým službám?

12 POTENCIÁL skupiny se zvýšenými riziky a to především děti a mládež, které se ve svém vrstevnickém prostředí potkávají s konzumací alkoholu nebo nealkoholových drog (min. konopných produktů), nebo jsou ve fázi prvních experimentů mladí uživatelé alkoholu, vyznačující se rizikovým způsobem konzumace (velké dávky alkoholu příležitostně – o víkendech apod.) Cílové skupiny NZDM zajímavé pro drogové služby:

13 POTENCIÁL mladí pravidelní uživatelé nealkohových drog s nižším rizikem (např. pravidelný kuřák marihuany) mladí rekreační uživatelé pervitinu (fenomén pervitinového debutu) mladí problémoví uživatelé drog, kteří nejsou dosažitelní klasickými „harm reduction“ programy (např. čichači toluenu) dospívající jednorázoví, příležitostní či stálí sexuální partneři problémových uživatelů drog děti uživatelů drog, žijící s nimi ve společné domácnosti Cílové skupiny NZDM zajímavé pro drogové služby:

14 CÍLE PŘÍSPĚVKU  Jak mohou vypadat vhodné formy spolupráce mezi NZDM a drogovými službami?

15 SPOLUPRÁCE NZDM x programy primární prevence NZDM x terénní programy a kontaktní centra NZDM x programy poradenství

16 SPOLUPRÁCE NZDM x programy primární prevence –Programy na školách či pro školy –Programy specifické primární prevence v nízkoprahových služeb – spolupráce na koncipování těchto programů a jejich evaluaci –Tvorba a užívání společných info materiálů pro cílovou skupinu (např. letáky, komiksy) –NZDM jako návazná služba PP

17 SPOLUPRÁCE NZDM x terénní programy a kontaktní centra –Výměna expertních informací o scéně, „pohotovostní poplachy“ –NZDM předává svým klientům znalosti o službách HR a podporuje tvorbu postoje „jsem ochoten služby vyhledat HR, ve chvíli, kdy já nebo můj kamarád partner to bude potřebovat“ - práce s potenciální cílovou skupinou programů HR –Předávání klientů do služeb HR –Konzultace specifických témat z klientské práce (např. klienti NZDM - děti IV uživatelů, mladí sexuální partneři IV uživatelů)

18 SPOLUPRÁCE NZDM x programy poradenství –Předávání klientů NZDM do služeb poradenství –Předávání rodičů klientů NZDM do poradenství –Konzultace specifických témat z klientské práce s pracovníky poradenství – expert na „dospívání“ versus expert na „drogy“

19 SPOLUPRÁCE NZDM x drogové služby celkově: –Výzkum (oblast drogového debutu, mladých uživatelů, užívání konopných látek, atd.) –Podpora a rozvoj kontaktní práce jako metody –Lobby na lokální, krajské i celostátní úrovni např. téma aplikace zákona o sociálních službách na nízkoprahové programy –Odhalování a odtabuizování společensky palčivých témat - svědectví nízkoprahových programů směrem ke společnosti, práce s informacemi

20 Česká asociace streetwork Senovážné náměstí 20 Praha 1, 110 00 774 912 777, 774 913 777 asociace@streetwork.cz WWW.streetwork.cz


Stáhnout ppt "ZAŘÍZENÍ NZDM V ČR ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK sdružující nízkoprahové sociální služby NZDM a terénní prace s mládež: formy možné spolupráce s drogovými."

Podobné prezentace


Reklamy Google