Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování služeb sociální prevence z ESF Brno, 6. prosince 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování služeb sociální prevence z ESF Brno, 6. prosince 2011."— Transkript prezentace:

1 Financování služeb sociální prevence z ESF Brno, 6. prosince 2011

2 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je v OP LZZ zahrnuta v prioritní ose 3 „Sociální integrace a rovné příležitosti“. Zaměření osy 3:  pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce,  zvyšování kvality a rozvoj poskytování sociálních služeb,  zvyšování odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb formou vzdělávání jejich pracovníků. Podpora sociálních služeb je zahrnuta v  Oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb  Oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Přidělená alokace pro období 2007 -2013  Oblast podpory 3.1 - Podpora soc.integrace a soc. služeb – 13,5% alokace OP LZZ - 294 960 264 (7,37 mld. Kč*)  Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - 2% alokace OP LZZ, 39 772 072 EUR (1,00 mld. Kč*) * 1€ = 25,- Kč

3 Sociální integrace a služby Zaměření oblastí podpory 3.1 a 3.2 je obdobné, liší se zaměřením na cílové skupiny I.Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování; II.Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; III.Podpora procesů poskytování sociálních služeb. Typ podpory: Individuální projekty Grantové projekty

4 Sociální integrace a služby – oblast podpory 3.1 I. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování : podpora vybraných sociálních služeb (služby sociální prevence) – zajištění dostupnosti a rozvoj, činnosti a aktivity umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám - různé preventivní programy, podpora sociální ekonomiky – pilotní projekty. II. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc.služeb a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace: profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb – akreditované vzdělávací programy, profesní vzdělávání pracovníků krajů/obcí (krajských/obecních úřadů) – akreditované vzdělávací programy. III.Podpora procesů poskytování sociálních služeb: plánování dostupnosti sociálních služeb, rozvoj kvality poskytování sociálních služeb.

5 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.1 Individuální projekty Sociální služby jedná se o podporu vybraných druhů služeb sociální prevence, které vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jejichž poskytování vyplývá ze Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů. Podpora je zajištěna prostřednictvím IP krajů v rámci výzvy č. 5. Výzva č. 5: otevřena od 5.3.2008 do 31.12.2013, od 28. 2.2001 dočasně pozastavena podpora sociálních služeb (část I). Na aktivity v částech II (oblast vzdělávání) a částí III (plánování) je možné i nadále podávat žádosti o finanční podporu. Vyčleněná částka: 5,72 mld. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky a 4 roky u projektů zaměřených na podporu sociálních služeb Příjemci: kraje (13 krajů bez Hl.m. Prahy) Počet podpořených projektů: 40 (z toho 14 na sociální služby)

6 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.1 Individuální projekty Podporované druhy služeb sociální prevence: azylové domy pro osoby bez přístřeší, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půli cesty, intervenční centra (oběti domácího násilí), sociální rehabilitace (zejména pro osoby se zdravotním postižením), sociálně terapeutické dílny (pro osoby se zdravotním postižením), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve věku 15 až 26 let), terénní programy (pro problémové skupiny osob), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší. Dále pak v některých krajích i služby: kontaktní centra, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče.

7 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.1 Individuální projekty Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí (ve věku 15 -26 let), etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby pečující o osobu blízkou, oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, komerčně zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

8 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Jihomoravský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.1. 2009 do 31.12.2011. Celková částka ze smluv – 569 271 585,- Kč. V současné době realizován již 2. projekt na podporu rozvoje služeb prevence v kraji.

9 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Jihočeský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.7. 2009 do 30.6.2012. Celková částka ze smluv – 205 521 486,- Kč.

10 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Karlovarský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.1. 2009 do 31.12.2011 (nejdéle do 31.5.2012). Celková částka ze smluv – 242 776 895,- Kč.

11 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Královehradecký krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra kontaktní centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služby následné péče sociálně aktivizační služby sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.7. 2009 do 31.7.2012. Celková částka ze smluv – 245 742 846,- Kč.

12 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Liberecký krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení ranná péče sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy uzavírány průběžné zejména v roce 2010, končí 30.11.2012. Celková částka ze smluv – 205 323 771,- Kč.

13 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Moravskoslezský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra následná péče nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.1. 2009 do 31.12.2011. Celková částka ze smluv – 552 191 037,- Kč.

14 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Olomoucký krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení ranná péče sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy od 1.1. 2011 do 31.7.2012. Celková částka ze smluv – 117 955 172,- Kč.

15 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Pardubický krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy od 1.1. 2010 do 31.1.2013. Celková částka ze smluv – 243 877 220,- Kč.

16 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Plzeňský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy uzavírány průběžně v roce 2010 (i 2011), ukončeny v 2. polovině roku 2013. Celková částka ze smluv – 221 415 493,- Kč.

17 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Středočeský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné sociální poradenství podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy uzavírány průběžně v roce 2011, do 30.11.2013. Celková částka ze smluv – 478 726 018,- Kč.

18 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Ústecký krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy uzavírány zejména v roce 2009, do 31.12.2011. Celková částka ze smluv – 328 391 051,- Kč.

19 Podpora sociálních služeb v jednotlivých krajích (dle uzavřených smluv v rámci projektu) Krajsociální služba Zlínský krajazylové domy pro jednotlivce azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Smlouvy zpravidla od 1.10. 2009 do 31.12.2011 (nejdéle do 30.6.2012). Celková částka ze smluv – 255 885 863,- Kč.

20 Úprava výzvy č. 5 Udržitelnost: U nových předkládaných individuálních projektů bude velký důraz položen na udržitelnost služeb. Finanční prostředky z ESF mají být využity na podporu a rozvoj nově vzniklých nebo inovujících se podpořených služeb (neslouží jako náhrada dotací ze státního rozpočtu). Po ukončení projektů další poskytování podpořených služeb musí být zajištěno bez využití finančních prostředků z fondů EU na běžné provozní náklady. Podpora služeb sociální prevence v rámci výzvy č. 5 bude opět obnovena navýšení finančních prostředků a schválení Evropskou komisí.

21 Návrh národních rozvojových priorit pro období 2014+ Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou: zvyšování souladu a provázanosti politiky sociální, rodinné a zaměstnanosti zvýšení účinnosti systému sociální ochrany prostřednictvím veřejné správy vč. systému péče o ohrožené děti rozvoj metod a podpora sociální práce s cílem prevence a snižování chudoby a jejích doprovodných jevů zvýšení dostupnosti, kvality a rozvoj služeb pro rodinu a děti za účelem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení zvýšení dostupnosti, kvality a rozvoj komunitních aktivit a dalších navazujících aktivit za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení osob podpora inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí ve vzdělávání podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče podpora zvyšování uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu jejich dlouhodobé nezaměstnanosti podpora podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání odstraňování všech forem diskriminace na trhu práce podpora plné integrace příslušníků vyloučených skupin, zejména romského etnika

22 Otázky pro další období udržitelnost sociálních služeb (finanční prostředky z ESF mají být využity na podporu a rozvoj nově vzniklých nebo inovujících se podpořených služeb nikoliv na běžný provoz služeb) přehodnocení způsobu financování služeb s ohledem na udílení veřejné podpory (viz projekt Podpora procesů v sociálních službách) užší vymezení podporovaných služeb a aktivit a sledování dopadu jejich podpory (požadavek EU)

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování služeb sociální prevence z ESF Brno, 6. prosince 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google