Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.05."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY Mgr. Jiřina Boušková

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.05 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: září 2012 4.Ročník: 1. ročník – čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s hlavními psychologickými školami. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Součástí materiálu je i test, který ověří znalosti žáků. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Hlavní psychologické školy 1.biologická psychologie 2.behaviorismus 3.gestalt psychologie 4.kognitivní psychologie 5.hlubinná psychologie 6.humanistická psychologie 7.transpersonální psychologie

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Biologická psychologie fyziologická psychologie, psychobiologie jeden z přístupů současné psychologie zabývá se vlivem fyziologických faktorů na lidskou psychiku zabývá se studiem procesů v mozku jejím cílem je odhalit, které neurofyziologické procesy jsou základem chování a prožívání využívá poznatky z biologie

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Biologická psychologie zkoumá lidský mozek např.: řečová centra v mozku elektrickou aktivitu mozku ve spánku a bdění působení drog na psychiku člověka snaží se nalézt v mozku centra, kde sídlí jednotlivé psychické funkce (emoce, paměť apod.)

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Biologická psychologie základní metodou zkoumání je experiment za použití přístrojů její součástí je také tzv. evoluční psychologie, která studuje genetické základy lidské psychiky významné osobnosti tohoto směru jsou: Roger W. Sperry (1913 – 1994) William James (1842 – 1910) František Koukolík (1914) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1031991410 4-metuzalem/211563230210014-o-stesti/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1031991410 4-metuzalem/211563230210014-o-stesti/ 1. – 5. minuta

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Behaviorismus behaviour – chování zabývá se chováním chování v pojetí behavioristů: sled naučených reakcí na podněty prožívání je složka lidské osobnosti, která je nám nepřístupná tzv. černá schránka – black box behavioristé tvrdí, že téměř všemu se lze naučit psychologie je vědou o chování člověka

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy J.B.Watson (1878 – 1958) „Dejte mi tucet zdravých dětí, dobře formovaných, a můj vlastní specifický svět k jejich výchově, a garantuji, že náhodně vyberu jedno z nich a vycvičím je k tomu, aby se stalo libovolným typem specialisty, jaký si mohu vybrat – doktorem, právníkem, umělcem, vedoucím obchodu, a ano dokonce i žebrákem a zlodějem, bez ohledu na jeho nadání, sklony, tendence, schopnosti a rasu jeho předků.“

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy J. B. Watson (1878 – 1958) rozlišuje 3 typy chování: 1.obecně svalové – vůle 2.útrobní – city 3.hlasové – myšlení cílem behavioristů je nalézt zákonitosti v lidském chování

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gestalt psychologie - tvarová psychologie gestalt = podoba, tvar, celek, struktura, útvar „Celek je víc než suma částí a celky nelze vždy vykládat z částí. “ studovali především lidské vnímání reality zabývali se optickými klamy zkoumali učení a paměť formulovali tzv. gestalt zákony působili v psychologickém institutu ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gestalt zákony Zákon blízkosti Zákon blízkosti tendence vnímat podobné objekty jako skupiny nebo série Zákon podobnosti Zákon podobnosti smíšené skupiny podobných a odlišných objektů vidíme po skupinách Zákon pokračování/směru Zákon pokračování/směru v obrazcích hledáme čáry s nepřerušeným pokračováním Zákon výstižnosti Zákon výstižnosti tendence vidět nejjednodušší tvar Zákon dobrého tvaru Zákon dobrého tvaru tendence doplňovat obrazce Vnímání figury a pozadí Vnímání figury a pozadí schopnost mysli zaměřit pozornost na smysluplný tvar a ignorovat zbytek Konstantnost velikosti Konstantnost velikosti schopnost vnímání perspektivy

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Představitelé Wolfgang Köhler (1887 – 1967) podnikl řadu experimentů se šimpanzi obzvláště známý je jeho pokus s šimpanzem Sultánem, který dokázal spojit dvě tyče, aby se dostal k banánům, umístěným mimo klec Max Wertheimer (1880 – 1943) zkoumal fenomén zdánlivého pohybu, tzv. fí fenomén jednotlivé podněty vyskytující se rychle po sobě jsou vnímány jako pohyb, celek, tvar princip filmu

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kognitivní psychologie soustřeďuje se na to, co se děje uvnitř organismu chování chápe jako vnější projev vnitřních psychických jevů zdůrazňují význam procesu myšlení v jednání člověka pracuje s pojmem kognitivních map jsou to vnitřní obrazy již poznané skutečnosti, sloužící k lepšímu zorientování se v nastalé situaci a zvýšení schopnosti rychle a adekvátně reagovat

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Hlubinná psychologie zdůrazňuje význam nevědomí zakladatelem je psychiatr Sigmund Freud za naším prožíváním a chováním hledá hlubší příčiny, které nás ovlivňují (i bez našeho vědomí) v našem nevědomí jsou uloženy dřívější zážitky, zejména z dětství tyto potlačené zážitky ovlivňují naše chování i prožívání city a pohnutky jsou často potlačovány vlivem konvencí dochází tak k odcizení se sobě samému a ke vzniku neuróz a psychóz

15 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Představitelé Sigmund Freud (1856 – 1939) Carl Gustav Jung (1875 – 1961) Alfred Adler (1870 – 1937)

16 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychoanalýza založil ji S. Freud zkoumal vztah mezi minulými zkušenostmi člověka a jeho současnými problémy léčebná metoda, která má za úkol odstranit psychické poruchy cílem psychoanalýzy je převedení traumat z nevědomí do vědomí probíhá formou řízeného dialogu pacienta s psychoanalytikem podle Freuda je člověk poháněn pudy, především pudem sexuálním, agresivním či pudem sebezáchovy nevědomí se odkrývá ve snech, v tzv. freudovském přeřeknutí, ve vtipech a tzv. chybných úkonech dílo Psychopatologie všedního života (1901)

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Humanistická psychologie vůdčí osobností je Carl Rogers (1902 – 1987) vznikla v roce 1962 Společnost pro humanistickou psychologii předmětem zájmu se stává autentické sebevyjádření člověka hledání identity seberealizace jedince

18 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Čtyři principy humanistické psychologie 1. studium prožívajícího jedince analýza prožívání konkrétního člověka člověk není pouze objektem studia, je nutné ho pochopit z jeho subjektivního hlediska psycholog se musí stát partnerem 2. zájem o vyšší lidské vlastnosti svoboda volby, hodnocení, seberealizace, kreativita aj. lidé nejsou jednoduše motivování pouze pudy, ale mají přirozenou potřebu rozvíjet své schopnosti 3. zdůrazňování individuálního významu jedince 4. primární zájem psychologa o důstojnost, plnost existence a štěstí člověka

19 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Transpersonální psychologie zabývá se mimořádnými stavy vědomí a lidskou spiritualitou objevila se v 70. letech 20. století tyto stavy jsou navozovány např. hypnózou, autosugescí, meditací, drogami nebo holotropním dýcháním významným představitelem je Stanislav Grof stojí na okraji vědecké psychologie

20 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Holotropní dýchání metoda, kterou v polovině 70. let 20. století vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou možnosti vyvolání jiných stavů vědomí pomocí prohlubování a zvyšování tempa dechu

21 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Test 1.Vyjmenuj hlavní psychologické školy. (6) 2.Který směr využívá nejvíce metodu experimentu? 3.Kdo je nejvýznamnějším představitelem hlubinné psychologie? 4.Co je tzv. kognitivní mapa? 5.Kterou vrstvu lidské psychiky zkoumá behaviorismus? 6.Který ze směrů klade velký důraz na seberealizaci jedince a hledání vlastní identity? 7.Co je psychoanalýza? 8.Který směr se zabýval zkoumáním optických klamů? 9.Co je tzv. „black box“? 10. Kdo tvrdí, že všemu se lze naučit?

22 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.vlastní materiály 2.Hladík, Jaroslav: Společenské vědy v kostce pro střední školy,Fragment, Havlíčkův Brod, 1996, ISBN: 80-7200-044-6 3.Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ Psychologie, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, 2010, ISBN: 978-80-7402-060-5 Veškeré hypertextové odkazy jsou platné ke dni zveřejnění díla.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.05."

Podobné prezentace


Reklamy Google