Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z projednání nové trasy vedení 400 kV Jiří Steinbauer ELEKTROTRANS, a.s. Konference Palác Žofín 1.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z projednání nové trasy vedení 400 kV Jiří Steinbauer ELEKTROTRANS, a.s. Konference Palác Žofín 1.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z projednání nové trasy vedení 400 kV Jiří Steinbauer ELEKTROTRANS, a.s. Konference Palác Žofín 1.11.2012

2 Zadání projektu Výstavba vedení 400 kV pro posílení přenosové soustavy v souvislosti s výstavbou nového bloku elektrárny Ledvice 1x660 MW Zadavatel společnost ČEPS, a.s. Rozsah zpracované dokumentace: Studie proveditelnosti Podklady pro dokumentaci E.I.A. Projekt pro veřejné projednání Projekt provedení stavby Projekční a stavební postupy Dokumentace skutečného provedení stavby Provozní dokumentace Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 2

3 Statistické údaje Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 3 Délka trasy 31 km Rozdělena do 9 úseků, z toho 4 ve stávajícím koridoru vd 220 kV Počet dotčených KÚ 23 Počet dotčených stavebních úřadů 5 Počet dotčených vlastníků 774

4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Studie proveditelnosti Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 4 navrženy 3 trasy vedení Chotějovice – Výškov jednoduché vedení v souběhu s původním vedením 220 kV vícenásobné vedení 400/220 kV v trase v původním koridoru vícenásobné vedení 400/220 kV v souběhu s původním vedením 220 kV – rozšířený koridor navrženo 5 lokalit umístění nové TR Chotějovice včetně variant zaústění do této TR

5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 požadavky CHKO České Středohoří minimalizovat zásah do I. zóny CHKO nerozšiřovat stávající ochranné pásmo v I. zóně opustit část trasy vedení  přeložka části vedení navrženy 3 nové varianty trasy vedení stávající trasa (pro porovnání) odbočení z trasy západním směrem vymístění části vedení souběh v cca 200 m délky trasy se stávajícím vedením Studie proveditelnosti - jednání s CHKO Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 5

6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Studie E.I.A. Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 6 celkem byly zpracovány tři dokumentace E.I.A. v E.I.A. byly označeny prostory nevhodné pro umisťování stožárů přejíždění mechanizací

7 Studie E.I.A. – výběr vhodných stožárů Zábor OPV Rozmístění SK Vliv na krajinu Elektrické a mechanické parametry Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 7 SoudekDonau

8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veřejná projednání, zajištění vstupů Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 8 Konečný výběr trasy vedení v roce 2008 Přepracování cca 60% již dříve předaných výstupů z důvodu změn trasy Postup podle § 118 Stavebního zákona (183/2006 Sb.) změna dokončené stavby Vstřícný postup pověřeného stavebního úřadu v Bílině – zkrácené stavební řízení V rámci zpracování dokumentace pro veřejnoprávní projednání (zejména DUR), byla stavba rozdělena na šest stavebních objektů z důvodu zrychlení průběhu projednání SO 01-04 nové vd 400 kV SO 05, 06 úprava stávajícího vedení 220 kV

9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Smlouvy s vlastníky pozemků Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 9 Předběžné vymezení ploch stavby v OPV a určení dotčených katastrálních území Určení vlastníků pozemků na těchto plochách – jejich obeslání a vyžádaní o potvrzení vlastnického vztahu k pozemku 90% (733 vlastníků) potvrdilo vlastnictví, osobní projednání – přítomnost zpracovatele na místě ! Vypracování soupisu pozemků s nedohledatelnými nebo neexistujícími vlastníky pozemků – z 41 případů neznámý vlastník 23 případů, zbytek nenalezena parcela

10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Projekt a stavební postupy Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 10 projekt podle evropské normy ČSN EN 50341-1 vývoj nové typové řady stožárů statický návrh vypracování dílenské dokumentace výroba testovacích stožárů typové zkoušky celkem 132 stožárů v celkovém objemu 3000 t Zkouška kotevního stožáru RV150 (Test tower, Livorno, Itálie)

11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Výstavba vedení Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 11

12 Shrnutí, závěr ČinnostDoba trvání Studie proveditelnosti, umístění trasy6 měsíců (CHKO) Studie E.I.A. dopad na životní prostředí24 měsíců Předběžné dohody s vlastníky pozemků, zanesení trasy do katastrálních map 6 měsíců Návrh stavby, požadavky a zajištění vstupů do územních plánů 6 měsíců Smlouvy s vlastníky pozemků6 měsíců Projekt provedení stavby6 měsíců Projekční a stavební postupy6 měsíců Skutečná výstavba12 měsíců Celkem72 měsíců (tj. 6 let) Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 12

13 Shrnutí, závěr Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 13 Celková příprava stavby trvala 63 měsíců, jednalo se o krátké vedení (nová trasa 28,8 km) převážně ve stávajícím koridoru vd 220 kV K rychlému projednání stavby pomohl vstřícný přístup pověřeného stavebního úřadu rozdělení stavby do několika stavebních objektů osobní přítomnost dodavatele v oblasti příprava podkladů pro řešení majetkoprávních vztahů Z pohledu zpracovatele technických podkladů pro veřejno-právní projednání - připomínky k tisku dokumentace DÚR a DSP DÚR 30 výtisků á 10 cm/ výtisk DSP 6 výtisků á 10 cm/výtisk

14 DĚKUJI ZÁSTUPCŮM SPOLEČNOSTI ČEPS, a.s. ZA SPOLUPRÁCI Jiří Steinbauer ELEKTROTRANS a.s. | Ringhofferova 115/1 | 115 21 Praha 5 mobil: +420 602 320 690 | tel: +420 257 181 913 | fax: +420 257 181 912 steinbauer.jiří@elektrotrans.cz | www.elektrotrans.cz Žofín 1.11.2012Projektová příprava vedení 400 kV 14


Stáhnout ppt "Zkušenosti z projednání nové trasy vedení 400 kV Jiří Steinbauer ELEKTROTRANS, a.s. Konference Palác Žofín 1.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google