Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele na rok 2014 určeno pro žádosti na rok 2014 (a dál) Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele na rok 2014 určeno pro žádosti na rok 2014 (a dál) Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele na rok 2014 určeno pro žádosti na rok 2014 (a dál) Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování http://is-prevence.msmt.cz Mgr. Radek Maca, NIDM

2 Seminář pro žadatele na rok 2014 Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním systémem pro podávání projektových žádostí v Programu na podporu aktivit oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže v letech 2013–2018 2. Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází 2

3 Seminář pro žadatele na rok 2014 Obsah I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 3

4 Seminář pro žadatele na rok 2014 I. Úvodní informace o systému Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy prevence rizikového chování Informační systém je webová aplikace Informační systém je přístupný pouze pro registrované uživatele – registrace se provádí pouze jednou Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení se prostřednictvím uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci 4

5 Seminář pro žadatele na rok 2014 Úvodní stránka = AKTUALITY 5 2. Nejnovější aktuality 1. Anotace úvodní stránky 3. Archiv aktualit

6 Seminář pro žadatele na rok 2014 METODIKA 6 1. Začněte zde 2. Úvodní stránka Metodiky 2. Prezentace 4. Prezentace ze seminářů ke prohlížení i ke stažení Ovládací prvky prezentace

7 Seminář pro žadatele na rok 2014 Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte uživatelské jméno (= IČ) a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Nejste-li ještě zaregistrováni, je třeba „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko 7 Pokud zapomenete (ztratíte) jméno a heslo, klepněte na tlačítko „OBNOVENÍ HESLA“

8 Seminář pro žadatele na rok 2014 1I. Registrace nové organizace (žadatele) obsahuje několik částí: a)Základní údaje o žádající organizaci přístupové údaje (jméno, heslo) potvrzení registrace mailem b)Údaje o organizaci (žadateli) základní údaje působnost typ poskytovaných služeb kontaktní údaje statutární zástupce 8 pro vstup do systému společná data pro všechny projekty

9 Seminář pro žadatele na rok 2014 Registrace 1 – vložení přístupových údajů A jméno a e-mail zadavatele dat o organizaci - na tento mail vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla) Vložte Oficiální název organizace a IČ vaší organizace 9

10 Seminář pro žadatele na rok 2014 Text mailu obsahuje internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím aktivovat Váš účet Registrace 2 – potvrzení záměru registrace 10

11 Seminář pro žadatele na rok 2014 Text mailu obsahuje uživatelské (přihlašovací) jméno heslo Pomocí kterého se můžete přihlásit do systému Registrace 3 – aktivace účtu 11

12 Seminář pro žadatele na rok 2014 Obnovení hesla 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO 12 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail přijde žádost na dokončení změny 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo 1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO

13 Seminář pro žadatele na rok 2014 Přihlášení do systému …a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte mailem zaslané Uživatelské jméno a heslo … 13

14 Úvodní obrazovka po přihlášení do systému …Aktualizace údajů o organizaci Nová záložka PROJEKTY 14

15 Seminář pro žadatele na rok 2014 Nastavení údajů o organizaci Položky dat o organizaci (vkládají se JEDNOU za organizaci a platí PRO VŠECHNY vámi podávané projekty) 15 …ukážete-li myší na editační pole, systém vám napoví žlutou „bublinovou“ nápovědou …zadané údaje je třeba VŽDY „ULOŽIT“ …údaje z registrace (budou již načteny)

16 Seminář pro žadatele na rok 2014 Změna hesla 16 1. Zadáte a potvrdíte nové heslo … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ Heslo musí splňovat základní bezpečnostní pravidla:

17 Seminář pro žadatele na rok 2014 Nastavení organizace 17 Korespondenční údaje… obec, ulice, PSČ, kraj, okres, … Fakturační údaje … IČ, finanční úřad, právní subjektivita Údaje o bance… kam vám přijde (po schválení:-) ) dotace Kontaktní údaje organizace Osoba jednající (zodpovídající) za organizaci – ŘEDITEL!!! – bude uvedena v Rozhodnutí

18 Seminář pro žadatele na rok 2014 Dokumenty organizace 18 1. Začněte zde … 2. Vyberte typ souboru 3. Zadejte jeho název v systému 4. Vyberte příslušný Soubor na disku 5. Nezapomeňte „VLOŽIT DOKUMENT“

19 Seminář pro žadatele na rok 2014 III. Správa projektů …lze je a)Editovat b)Smazat 19 Založení nového projektu: a)V oblasti protidrogové politiky b)V oblasti prevence kriminality Rozpracované projekty… 1. Klepněte zde…

20 Seminář pro žadatele na rok 2014 Podané, resp. projekty vrácené Projekty vrácené k přepracování = doplnění správných příloh do uvedeného data 20 Projekty podané, odeslané k formální kontrole Rozpracované projekty… PDF žádost k tisku

21 Seminář pro žadatele na rok 2014 IV. Založení a vyplnění projektové žádosti Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol): a)Základní údaje o projektu b)Základní idea a stručný obsah projektu c)Cílovou skupinu d)Mzdové prostředky (DPP, DPČ, HPP) e)Neinvestiční výdaje (ONIV) f)Zdroje financování g)Kontaktní osoby projektu h)Další přílohy ve formě připojených souborů 21

22 Seminář pro žadatele na rok 2014 Založení projektu 22 1. Zvolíme oblast zaměření projektu 2. a) Pokud budete navazovat na loňský (podpořený) projekt, vyberte ho, b) Zadejte název projektu 3. Kliknutím na tlačítko „Založit nový projekt“ vznikne v systému nový projekt a můžete editovat jeho obsah

23 Seminář pro žadatele na rok 2014 Struktura projektové žádosti 23 Název aktuálně upravovaného projektu Tiskový náhled aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav vyplňování „kapitol“ projektu … všechny kapitoly musí mít nakonec „zelenou fajfku“ Návrat na úvodní přehled všech projektů (rozpracovaných i uzavřených) Návrat na tuto úvodní obrazovku projektu

24 Seminář pro žadatele na rok 2014 Základní údaje o projektu 24 1.Realizace projektu (Od: min 1.1.2014 Do: max 31.12. 2018) Zde se rozhoduje o víceletém projektu U navazujícího projektu nelze měnit! 5. Prohlášení o bezdlužnosti – NUTNO VYPLNIT! 3. Spádová PPP (u celostátních projektů se nevyplňuje, PPP taky ne) 4. Číslo akreditace (pro vzdělávající organizace povinné) Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Působnost projektu včetně kraje

25 Seminář pro žadatele na rok 2014 Základní idea a stručný obsah projektu 25 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 1.Vyplňte jednotlivá pole … žlutá bublinová nápověda vás bude provázet … co je kam potřeba napsat a v jakém rozsahu. Pokud vám pole nebudou stačit, můžete rozšiřující informace vložit do kapitoly Připojené soubory U navazujících projektů bude předvyplněno z loňské žádosti  NUTNO AKTUALIZOVAT

26 Seminář pro žadatele na rok 2014 Cílová skupina 26 1. Na jaký druh prevence je projekt zaměřen (u navazujících projektů nelze měnit) 4. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Kvantifikace cílové skupiny (žáci, pedagogičtí pracovníci), pro kterou je projekt určen 3. Sem vložte soubor se seznamem škol (název, adresa, kontaktní osoba), ze kterých budou členové cílové skupiny (žáci či pedagogové)

27 Seminář pro žadatele na rok 2014 Mzdové prostředky (MP) 27 1. DPP (funkce, vzdělání, druh a délka činnosti v projektu, finanční požadavky z dotace včetně odvodů na ZP a SP – nutno ručně vyplnit!) 2. DPČ (funkce, …) – nově samostatně, Odvody na ZP a SP se počítají automaticky (34 %) 4. Souhrny všech MP v projektu i v požadované dotaci včetně odvodů CELKEM max. 250 000 Kč 3. HPP (funkce, …, platový stupeň, délka praxe, …) Odvody se počítají automaticky (34 %)

28 Seminář pro žadatele na rok 2014 Neinvestiční výdaje (ONIV) 28 Materiálové náklady (potraviny, kancelářské potřeby, majetek do 40 000 Kč, pohonné hmoty, ostatní) Nemateriálové náklady - služby Opravy a udržování (budov, aut, jiné) Cestovné (zaměstnanců, klientů) Jiné provozní náklady Jiné mzdové náklady Ostatní služby (telefony, poštovné, ostatní spoje, nájemné, právní a ekn. služby, školení a vzdělávání, jiné provozní služby) Dotace na materiál může být max. 25 % celkového rozpočtu projektu Dotace na služby může být max. 40 % celkového rozpočtu projektu PROJEKTDOTACE LIMITY - souhrn materiálových nákladů a služeb

29 Seminář pro žadatele na rok 2014 Přehled projektu – rozdílová tabulka nákladů rozpočtu a zdrojů 29 1. Klikněte na Přehled projektu… 2. V posledním sloupci uvidíte rozdíl, který je třeba v kapitole „Zdroje financování“ na straně zdrojů, resp. v kapitole MP či ONIV na straně výdajů, dorovnat, aby byl rozpočet vyrovnaný – jinak NEPŮJDE projekt uzavřít!

30 Seminář pro žadatele na rok 2014 Zdroje financování 30 1. Do pole MŠMT se částky načtou z jiných „kapitol“ – MP a ONIV 2. Do ostatních polí v případě vícezdrojového financování doplňte ve struktuře a)Neinvestiční (ONIV) b)Mzdové náklady (MP vč. odvodů) MP + ONIV = CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU Aktuální souhrn zdrojů se MUSÍ rovnat celkovým výdajům projektu… 3. Uložit

31 Seminář pro žadatele na rok 2014 Kontaktní osoba projektu 31 1. Zadáte požadované kontaktní údaje na osobu, která bude garantovat a koordinovat realizaci projektu … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“

32 Seminář pro žadatele na rok 2014 Připojené soubory 32 1. Pomocí tlačítka „Procházet“ vyberte na svém disku vhodnou přílohu (jako příloha k mailu) 3. Klikněte na tlačítko „ULOŽIT ZMĚNY“ (takto lze přidat i více souborů, např. pro různé kraje) 2. Zadejte vypovídající název přiloženého souboru

33 Seminář pro žadatele na rok 2014 V. Uzavření projektu a podání žádosti Projektová žádost se odevzdává v elektronické i písemné verzi: a)Finální kontrola projektové žádosti náhled projektu – věcná kontrola zdroje financování – finanční kontrola b)Odevzdání elektronické verze = uzavření projektu c)Odevzdání tištěné verze projektu tisk žádosti ze systému (je identická s elektronickou verzí) zaslání (doručení) na NIDM 33

34 Seminář pro žadatele na rok 2014 Náhled projektu v průběhu psaní 34 Souhrnně se zobrazí všechny položky žádosti v podobě, ve které bude po kompletaci všech povinných položek projekt uzavřen a převeden do PDF formátu. Nejedná se o finální žádost, ale POUZE o náhled!!!

35 Seminář pro žadatele na rok 2014 Vše by mělo být „zelené“… a Rozdíl (náklady – zdroje) = 0 35 Uzavření projektu …teprve pak půjde „Uzavřít a podat hotový projekt“… …a stáhnout a vytisknout si finální žádost ve formátu PDF…

36 Seminář pro žadatele na rok 2014 36 Správa projektů Přehled uzavřených a odeslaných projektů Stažení finální žádosti ve formátu PDF, Tuto žádost vytisknete, necháte podepsat „statutárem“ a pošlete včetně požadovaných příloh o organizaci (živnost, …) a o projektu (seznam škol) na sběrnou adresu na NIDM!!!

37 Seminář pro žadatele na rok 2014 VI. Potřebujete pomoc? Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte: a)Nápovědu b)Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“ 37

38 Seminář pro žadatele na rok 2014 Uživatelská podpora - Nápověda 38 Na úvodní stránce je základní nápověda… Ve vnořeném menu pak další kapitoly…

39 Seminář pro žadatele na rok 2014 Uživatelská podpora  Potřebuji pomoc 39 1. Vyplníte kontaktní své údaje – sem vám budou pracovníci podpory odpovídat 2. Specifikujete dotaz 3. Odešlete na helpdesk Když jste kdekoliv dříve klepli na kruh…objeví se tento formulář:

40 Seminář pro žadatele na rok 2014 Shrnutí prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 40 Seminář pro žadatele na rok 2013 Mohu uzavřít prezentaci? ANO NE

41 Seminář pro žadatele na rok 2014 NIDM – příjem žádostí Sámova 3 Praha 10 – Vršovice 101 00 41 Důležité kontaktní údaje NIDM – potřebuji pomoc http://is-prevence-test.nidm.cz/napoveda/technicka-pomoc/ Mgr. Martina BudinskáIng. Radka HeřmánkováMgr. Vladimír Sklenář 234 811 331234 811 554234 811 698 budinskam@msmt.czradka.hermankova@msmt.czvladimir.sklenar@msmt.cz MŠMT – odbor 22 – vyhlašovatel Děkujeme za pozornost, ať se vám podaří vytvořit samé kvalitní projekty Mgr. Radek Maca, NIDM


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele na rok 2014 určeno pro žádosti na rok 2014 (a dál) Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google