Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu:VY_32_INOVACE_13-05_Mezopotámie - prezentace Autor:Mgr. Lucie Holíková Ročník:6. Datum vytvoření:7.2.2014

2 Vzdělávací oblast:Člověk a společnost Tematická oblast:Dějepis pro 6. ročník Předmět:Dějepis Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Podává stručný přehled o staroorientálním státu Mezopotámii. Popisuje zemědělství, obchod, vznik prvních městských států, dále vznik dvou samostatných států Asýrie a Babylonie. Věnuje se také kultuře. Klíčová slova:Mezopotámie, staroorientální stát, Asýrie, Babylonie, Sumerové, zikkurat Druh učebního materiálu:prezentace

3 Mezopotámie

4 Název: Mezopotámie = Meziříčí Přírodní podmínky: POLOHA:mezi řekami Eufratem a Tigridem SEVER:náhorní plošina, dostatek srážek JIH:časté záplavy Eufratu a Tigridu → vhodné podmínky pro zemědělství Obr.č.1 Írán Írák Sýrie Turecko

5 Zemědělství Nebezpečí záplav → stavěny kanály, nádrže, odvodňovací zařízení, voda pak využita v období sucha PĚSTOVALI:obilí, sezam, vinnou révu CHOVALI:ovce, kozy, prasata, osly DÁLE:rybolov

6 Obchod Výhodná poloha Mezopotámie - možnost obchodního spojení s okolními oblastmi Nedostatek surovin - téměř vše se muselo dovážet x Dostatek hlíny a rákosu - využívali při stavbě obydlí Obr.č.2

7 Nejstarší období Mezopotámie Lidé se začali živit zemědělstvím → museli se usadit, tak vznikaly první vesnice. Jak lidé žili před tím, než se začali věnovat zemědělství? Lovem a sběrem, putovali z místa na místo. Zemědělství se stále zdokonalovalo - poskytovalo přebytky → kromě zemědělců tak vznikají další vrstvy - řemeslníci, bojovníci, kněží, úředníci…

8 Vesnice – obehnány hradbami proti nepříteli 3. tis.př.n.l. – opevněné vesnice začínají ovládat okolní menší osady → vznikají první městské státy Jednotlivé městské státy mezi sebou válčily, obchodovaly, uzavíraly smlouvy… SUMEROVÉ Začátek 3. tis.př.n.l. – ovládli jižní část Mezopotámie, území nazýváno Sumer Vznik městských států

9 Asýrie a Babylonie Počátek 2. tis.př.n.l. – na území Mezopotámie vznikly 2 samostatné státy ASÝRIEBABYLONIE na severuna jihu hl.město Aššurhl. město Babylon

10 Asýrie Významný obchod - zakládali obchodní osady v Malé Asii Největší územní rozmach – 7. st.př.n.l. - Asýrie ovládla Babylonii, část Malé Asie, Sýrii, Palestinu, Egypt Král Aššurbanipal -založil knihovnu v Ninive (zachovaly se tisíce hliněných tabulek) Zánik Asýrie - 612 př.n.l. dobyty Babylonií

11 Babylonie Nejvýznamnější panovníci: Král Chammurapi -18. st.př.n.l. -vydal zákoník (tresty „oko za oko, zub za zub“) Král Nakukadnezar II. -dobyl hl. město Izraele – Jeruzalém Zánik Babylonie 539 př.n.l. - Babylonie se vzdala bez bojů perskému králi Kýrovi

12 Jazyk, písmo a literatura ☺ Mluvilo se více podobnými jazyky ☺ Písmo obrázkové, později klínové, psáno na hliněné tabulky ☺ Aššurbanipalova knihovna v Ninive ☺ Nejznámější literární dílo – Epos o Gilgamešovi

13 Vzdělanost a věda ŠKOLA – „DŮM TABULEK“ ☺ navštěvovali většinou jenom chlapci ☺ učilo se čtení, psaní, přírodopis, zeměpis, matematika, cizí jazyky ☺ používali šedesátinnou i desítkovou soustavu ☺ délkové míry – palec, loket DŮLEŽITÉ VYNÁLEZY: ☺ kolo, vůz tažený dobytkem nebo koňmi, hrnčířský kruh Obr.č. 3

14 Umění a architektura ☺ velkolepá města obklopená hradbami (Babylon, Ninive) ☺ Reliéfy -sochařské výtvory, které mírně vystupují z podkladu ☺ Zikkuraty -obrovské stupňovité stavby -na vrcholku se nacházel chrám - nejznámější zikkurat – babylonská věž (90 m)

15 Ištařina brána Obr.č.6 Zikkurat Obr.č.4 Semiramidiny visuté zahrady Obr.č.5

16 Použité zdroje: Dějepis 6: Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2012. ISBN 51411/3. Povodí řek Eufrat a Tigris, které vytyčují Mezopotámii. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16.11.2005 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/06/20120706161829 %21Tigr-euph.png (obr.č.1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/06/20120706161829 %21Tigr-euph.png Zikkurat ve městě Ur. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20.9.2005 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ancient_ziggurat_at_Ali_Ai r_Base_Iraq_2005.jpg (obr.č.4) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ancient_ziggurat_at_Ali_Ai r_Base_Iraq_2005.jpg Umělecká představa Visutých zahrad Semiramidiných s Babylonskou věží v pozadí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25.2.2005 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie#mediaviewer/Soubor:Hanging_ Gardens_of_Babylon.jpg (obr.č.5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie#mediaviewer/Soubor:Hanging_ Gardens_of_Babylon.jpg

17 Použité zdroje: Ištařina brána v Pergamském muzeu v Berlíně. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12.4.2006 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamonmuseum_Ishtartor_06.jpg (obr.č.6) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamonmuseum_Ishtartor_06.jpg Obrázky z nabídky Microsoft PowerPoint (obr. č. 2,3)


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google