Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Enea Silvio Piccolomini - Historie česká DOLEJŠOVÁ LUCIE, VRTIŠKOVÁ ANETA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Enea Silvio Piccolomini - Historie česká DOLEJŠOVÁ LUCIE, VRTIŠKOVÁ ANETA."— Transkript prezentace:

1 Enea Silvio Piccolomini - Historie česká DOLEJŠOVÁ LUCIE, VRTIŠKOVÁ ANETA

2 Enea Silvio Piccolomini  *18.10.1405 - †14.8.1464  italský humanista, diplomat, spisovatel a římský papež  naše země navštívil v roce 1451 jako císařský vyslanec  Determinován svým celoživotním vysokým postavením

3 Historie česká  O české zemi  „Lid v celém království je pijácký, obžerství oddaný, pověrčivý a chtivý novot. Kdykoliv krčmáři prodávají krétské víno, nálezl bys přemnohé, kteří přísahou se zavázavše nikdy neopustí hospodu, dokud sud nevypili. Totéž dělají s vybranými víny italskými.“  Praotec Čech - 1. kníže český, kolem roku 450  Krok - 2. kníze český:  měl 3 dcery - Běla=Kazy, Teta a Libuše  Libuše a Přemysl oráč  O Vlastě – dívčí válka  Bořivoj - poslední pohanský kníže

4  Morava  na východ od Moravy jsou Uhry a Poláci, oddělení jsou řekou Moravou -> vznik jména Morava  Svatopluk - ctil křesťanství  Svatoplukův syn - Mojmír II.  V Čechách mezitím vládl Bořivoj se svojí manželkou Ludmilou  měli dva syny - Spytihněva a Vratislava  Vratislav a Drahomíra – měli dva syny-> Václava a Boleslava

5  Boleslav III. – spory s polským Měškem  Oldřich a Božena  Břetislav a Jitka - 5 synů: Spytihněv,Vratislav, Konrád, Jaromír, Otta  Spytihněv II.  Vratislav II. - náš 1. český král  Vladislav - dostal královský znak: červeného dvouocasého lva v bílém poli  Přemysl Otakar II. – velmi rozšířil zemi,  spory s císařem Rudolfem  Václav II.- prohlášen za svatého

6  Jindřich, korunatský vévoda  boj s Albrechtem  boj s Janem Lucemburským  Karel IV. - stal se císařem římským  Václav IV. – syn Karla IV.  již ve 2 letech se stal králem českých

7 HUSITÉ  Jeroným Pražský – přinesl do Čech Viklifovy knihy  Jan Hus a Jeroným – upáleni v Kostnici  Jan Žižka z Trocnova – vůdce husitů

8  Adamité  Zikmund – obléhání Prahy  Jan Žižka - Kladrubský klášter - Chomutov – přišel o oko - Rakousy  Pražané dobývají Karlštejn  Prokop Veliký (Holý)  Jan Žižka – mor  Sirotci (Prokop Menší)  Táborité (Prokop Veliký)  Orebitští (Bedřich ze strážnice)

9  Papež Martin V. – povolání vojsk do Čech - Frankové, Porýňané, Pomořanští  Aleš Risenburský – vládce lidu  Prokop Holý – zabit v Praze  Zikmund – opět přijatý za krále  Albrecht - spory o českou korunu

10  Ladislav Pohrobek – poslán na vychování k císaři Fridrichovi  Bavorský vévoda Albrecht  Správce země: Menhart, Ptáček  Jiří z Poděbrad  Snaha o navrácení Ladislava  Ladislav vydán do Rakous – Triumvirát  Jan Hunyady – Uhry  Jiří z Poděbrad – Čechy  Celský hrabě Oldřich – Rakousy, ovládal krále, vyhnán  Ladislav korunován v Čechách

11  Celský hrabě Oldřich (král ho vzal zpět) - Chtěl Uhry - Lest na Jana Hunyada  Turci chtěli Uhry – bitva u města Taurinum (Stoličný Bělehrad)  Ladislav (syn Hunyadyho) – zavraždil celského knížete  Zásnuby – Magdaléna (dcera francouzského krále Karla)  Sňatek v Praze  Smrt Ladislava a nástup Jiřího z Poděbrad na trůn

12 1) KDO NASTOUPIL NA TRŮN PO POHROBKOVI?  A) Zikmund  B) Albrecht  C) Jiří z Poděbrad

13 2) KTERÝ DEN JE PRO ČECHY POVAŽOVÁN ZA NEŠŤASTNÝ?  A) den sv. Jindřicha  B) den sv. Albrechta  C) den sv. Rufa

14 3) V jaké bitvě přišel Jan Žižka o oko?  A) U Olomouce  B) U Chomutova  C) U Lipan


Stáhnout ppt "Enea Silvio Piccolomini - Historie česká DOLEJŠOVÁ LUCIE, VRTIŠKOVÁ ANETA."

Podobné prezentace


Reklamy Google