Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Velkoplošné vytápění (sálavé otopné soustavy) vypracovala: Ing. Marcela Koubová Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

2 Jak rozdělujeme velkoplošné vytápění podle jeho umístění? – podlahové vytápění – stropní vytápění – s využitím stavebních konstrukcí nebo zavěšených teplosměnných ploch – stěnové vytápění – s využitím stavebních konstrukcí nebo zavěšených teplosměnných ploch Jaký způsob sdílení tepla je využíván? – převážně sálání – vnitřní povrchová teplota stavebních konstrukcí je vyšší než teplota vzduchu v místnosti

3 Podlahové vytápění Jak je řešeno podlahové vytápění? – Topnými registry uloženými pod podlahou, které využívají: teplovodní vytápění pomocí topných hadů (nízkoteplotní vytápění) elektrické vytápění pomocí topných kabelů, fólií nebo rohoží – vhodné při požadavku menší tloušťky podlahy, např. pro rekonstruované objekty Elektrické vytápění není podrobně řešeno v tomto materiálu.

4 Vyjmenujte části teplovodního podlahového vytápění. – rozvaděč (rozdělovač, sběrač) – systémová izolační deska (nebo tepelná a zvuková izolace a nosná deska topných trubek, popř. tepelná a zvuková izolace zakrytá polyetylénovou fólií, objímky pro fixaci trubek) – trubky – plastové (síťovaný polyetylen PEX, polybuten PB), vícevrstvé nebo měděné – obvodový dilatační pás (nutno oddělit podlahu od svislých stavebních konstrukcí a tím umožnit dilataci topné podlahy) – teplotu v jednotlivých místnostech lze regulovat pomocí teplotního čidla působícího na ventil v rozdělovači

5 Jaké jsou způsoby provedení topné podlahy podle technologie? – mokrý způsob trubky jsou zabetonovány betonovou mazaninou s přidaným plastifikátorem usnadňujícím zpracování betonové nebo cementové směsi, zatékání a odolnost proti popraskání, po vytvrdnutí betonu – obvykle 28 dní – se klade podlahová krytina topné trubky lze zalít i anhydritovým potěrem s dobou vyschnutí 7 dní – suchý způsob pomocí suché podlahové desky, na kterou se klade podlahová krytina, výhodou je nižší tloušťka podlahy a možnost okamžitého zátopu

6 Jaké jsou způsoby uspořádání trubek? – meandrový způsob – nevýhodou je namáhání trubky v místě ohybu – spirálový způsob – výhodnější Jaké jsou zásady při montáži podlahového vytápění? – Před montáží musí být provedeny tyto stavební práce: čistá a rovná hrubá podlaha prostupy stavebními konstrukcemi připravený prostor pro montáž rozvaděče

7 – Zásady při montáži topné podlahy: minimální montážní teplota je 5 °C plocha jedné topné desky je max. 40 m 2 poměr stran topné podlahy nesmí být větší než 2:1 délka jedné strany obdélníkové topné desky nesmí být větší než 8 m dilatační spárou smí procházet pouze přívodní a vratné potrubí k topné podlaze potrubí procházející dilatační spárou musí být opatřeno chráničkou

8 v topném hadu se nedoporučuje provádět žádné spoje. Pokud je to nutné, provede se nerozebíratelný spoj, spojky v konstrukci podlahy se musí označit ve výkresu. max. teplota topné vody je u mokré technologie 45 °C, u suché technologie 55 °C

9 Popište uvedení podlahového vytápění do provozu. – Po instalaci podlahového vytápění se soustava propláchne, napustí vodou, odvzdušní. – Následuje tlaková zkouška vodou nebo vzduchem. – Po vyzrání betonové mazaniny (min. 21, popř. 28 dnů) nebo anhydritové lité směsi (min. 7 dnů) se provede topná zkouška: nejprve s teplotou přívodní vody 20–25°C po dobu min. tři dny pak s nejvyšší projektovanou teplotou min. 4 dny Při provádění podlahového vytápění je nutné dodržet montážní pokyny výrobců.

10 Jaké podlahové krytiny se používají? – keramická dlažba, dřevěné, textilní, plastové krytiny – Nutné je dodržet podlahovou krytinu předepsanou v projektové dokumentaci.

11 Jaké jsou výhody podlahového vytápění? – dispozice místnosti není narušena otopnými tělesy – úspory energie – pocit tepelné pohody při nižší teplotě vzduchu v místnosti – netvoří se plísně – rovnoměrné rozložení teploty v místnosti – nedochází k víření prachu – vhodné pro vytápění i chlazení místností

12 Jaké jsou nevýhody podlahového vytápění? – vyšší pracnost a delší doba montáže – větší pořizovací náklady – menší pružnost otopné soustavy než u otopných těles – nutné dodržet předepsaný druh podlahové krytiny – nutné dodržet předem stanovené rozmístění nábytku, aby nebyla zakrytá topná podlaha – nesnadné opravy topného registru

13 Stropní vytápění Jak je řešeno stropní vytápění? – topnými registry napojenými na teplovodní vytápění (nízkoteplotní vytápění) vhodné pro vytápění i chlazení prostor princip je obdobný jako u podlahového vytápění – stropními sálavými panely vytápěnými: teplou nebo horkou vodou, popř. párou plynem (pomocí tmavých nebo světlých infrazářičů) elektricky

14 Stěnové vytápění Jak je řešeno stěnové vytápění? – topnými registry napojenými na teplovodní vytápění (nízkoteplotní vytápění) vhodné pro vytápění i chlazení prostor princip je obdobný jako u podlahového vytápění – stěnovými sálavými panely vytápěnými: elektricky teplou vodou plynem


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google