Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné právní texty: základy, druhy, vyhledávání Úvod do studia, seminář č. 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné právní texty: základy, druhy, vyhledávání Úvod do studia, seminář č. 9."— Transkript prezentace:

1 Odborné právní texty: základy, druhy, vyhledávání Úvod do studia, seminář č. 9

2 Odborný text/výzkum/věda jak vypadá odborný text? –strukturuje či rozšiřuje poznání v určitém oboru/oblasti může být právo věda (nebo jde jen o řemeslo)? –věda: „Propracované a obecné empirické a rozumové poznávání, vycházející z pozorování nebo experimentu“ –postup výzkumu: výzkumný problém – teorie – hypotézy – shromáždění dat – verifikace hypotézy – vyvrácení/potvrzení teorie –právo většinou jako doktrinální disciplína: vycházím z výkladu plus argumentace autoritou –jdou ale i empirické práce: např. soudci se znalostí cizích jazyků rozhodují kvalitněji

3 Proč psát odborné texty v právu? mohu něco nového objevit? „právo je jako šachy, všechny způsoby tahů jsou dány předem, ale stejně jsme vždycky překvapeni, kdo vyhraje“ –nutnost interpretace, sjednocování roztříštěnosti, reflexe rozhodování atd. tři přístupy (styly) psaní z hlediska záměru –analytické: cílem rozebrat problém nestranný postup, představení různých pohledů ne pouhý přehled, ale kritické hodnocení faktů, rozebírání různých postojů, konfrontace z analýzy nová řešení –normativní: cílem obhájit předem zvolený názor chybí neutralita –vždy se ale vyskytuje subjektivní postoj autora! –popisné: cílem shromáždění informací o problému neočekává se kritické zhodnocení odborným textem jen výjimečně

4 Popisný text

5 Analytický text

6 Normativní text

7 Odborný vs neodborný text: rozlišení hodnocení výrazně napomáhá orientace v tématu odborné zdroje pracují s jinými odbornými zdroji další nápovědy –autor, původ zdroje, vizuální podoba – posuzovat v kontextu klíčový účel- aby splnil službu, kterou od něj očekávám –pozor ale na objektivní očekávání oboru…

8 Odborný problém Musí prezident ratifikovat mezinárodní smlouvu poté, co s ní vysloví souhlas parlament? Článek 49 K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Článek 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, … k) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

9 Druhy právních odborných textů učebnice –cílem něco studenty naučit, přenést a systematizovat poznání v oboru –dobré s ní začít, pokud jsou mé znalosti dané záležitosti nízké –nejde o výsledek výzkumu –rozdíl mezi „základní“ a vědecky pojatou učebnicí

10 Druhy právních odborných textů PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Praha: Leges, s. 822.

11 Druhy právních odborných textů komentář zákona –výklad ustanovení zákona –reflexe výkladových metod, judikatury a praxe –cílová skupina a účel: odborná veřejnost, jde v zásadě o příručku –možnost použití k získání relevantních odkazů

12 Druhy právních odborných textů MOLEK, Pavel. Čl. 63. IN: BAHÝLOVÁ, Lenka a kol. (eds), Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 756.

13 Druhy právních odborných textů monografie (odborná kniha) –cílem komplexně pokrýt určité vymezené témat –úplnost / hloubka vs flexibilita –cílová skupina: odborná veřejnost –nakladatelství: C.H. Beck, Leges, Aleš Čeněk, Auditorium atd. –sborník / kolektivní monografie

14 Druhy právních odborných textů odborné články –cílem komplexní či částečná analýza velmi úzce vymezeného tématu (problému) –poddruhy teoretické / doktrinální články- delší dopad a větší rozsah (Právník) aktuální / praktické články- momentálně zajímavá témata (Právní rozhledy) komentáře soudních rozhodnutí: kritická analýza a širší kontext informace: anotace legislativy, rozhodnutí (odbornost ve výběru) –obecné vs oborové časopisy

15 Příklady odpovídající na problém z minule: Prezident „musí“ podepsat: MALENOVSKÝ, Jiří. Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních o integračních smlouvách v ČR. Právní rozhledy, 2009, roč. 19, č. 4, s. 115-24 MALENOVSKÝ, Radek. Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifikaci mezinárodní smlouvy? Právní rozhledy, 2009, roč. 19, č. 22, s. 812-824. Prezident nemusí podepsat: KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a mezinárodní smlouvy. Právník, 2009, roč. 149, č. 9, s. 929-939. HASENKOPF, Pavel. Jak to bylo s ratifikací Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Právní rozhledy, 2009, roč. 19, č. 20, s. 727-732

16 ASPI: literatura+bibliografie literatura: plné texty vybraných odborných zdrojů –podobné vyhledávání jako v judikatuře –navíc: druh zdroje, pramen (např. jaký časopis), autor, název textu příklad 1: vyhledejte všechny odborné články vztahující se k problematice bezdůvodného obohacení –nápověda: zkuste to všemi možnými způsoby a porovnejte výsledky bibliografie: citace vybraných odborných zdrojů –podobné vyhledávání jako v literatuře –navíc: forma (článek/kniha), omezení výběru, obsahy časopisů příklad 2: vyhledejte všechny odborné články vztahující se k problematice bezdůvodného obohacení

17 http://www.beck-online.cz –přístupné odkudkoliv –přihlašovací údaje: ze sítě UP nyní jíž automaticky, externě snad heslo z knihovny obsah –možnost obecného vyhledávání –jinak rozděleno podle oborů komentáře, odborné knihy –články v časopisech: Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Ad Notam (vše plné texty), možnost opět postupovat jako v knihovně; pak řada časopisů alespoň anotována příklad: vše ohledně tématu „sázka a hra“ –možnost filtrovat výsledky na levé straně příklad: najít článek „BENÁK, Jaroslav. K povaze usnesení Ústavního soudu, jímž se odmítá ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná. Právní rozhledy, 2009, roč. 15, č. 4, s. 126. Databáze Beck-online

18 Další možné zdroje právní blogy a portály (Jiné právo, www.epravo.cz, www.pravniprostor.cz) www.epravo.czwww.pravniprostor.cz denní tisk, neodborné časopisy atd. Anopress –přístup před knihovnu: www.knihovna.upol.czwww.knihovna.upol.cz položka ezdroje –informační databáze pokrývající hlavně zpravodajství v ČR (TV, časopisy, noviny) –možno číst po částech celé zdroje

19 Odborné internetové blogy Prezident „musí“ podepsat KÜHN, Zdeněk. Může prezident republiky odmítnout ratifikaci mezinárodní smlouvy II? Jiné právo, 17. ledna 2009 [online]. Dostupné na http://jinepravo.blogspot.cz/2009/01/me- prezident-odmtnout-ratifikaci.html. http://jinepravo.blogspot.cz/2009/01/me- prezident-odmtnout-ratifikaci.html Prezident nemusí podepsat ŠIMÍČEK, Vojtěch. Může prezident republiky odmítnout ratifikaci mezinárodní smlouvy? Jiné právo, 14. ledna 2009 [online]. Dostupné na http://jinepravo.blogspot.cz/2009/01/me- prezident-republiky-odmtnout.html. http://jinepravo.blogspot.cz/2009/01/me- prezident-republiky-odmtnout.html

20 Průběžný úkol č. 6 Viz EDIS, týká se těchto dvou článků MALENOVSKÝ, Radek. Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifikaci mezinárodní smlouvy? Právní rozhledy, 2009, roč. 19, č. 22, s. 812-817. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a mezinárodní smlouvy. Právník, 2009, roč. 149, č. 9, s. 929-939.


Stáhnout ppt "Odborné právní texty: základy, druhy, vyhledávání Úvod do studia, seminář č. 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google