Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M-3-009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M-3-009."— Transkript prezentace:

1

2 Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M-3-009

3 Rozhlasové pásmo FM velmi krátké vlny VKV, 87,5 - 108 MHz λ = 30 MHz až 300 MHz Výhody - lepší poměr signálu k šumu - větší odolnost proti poruchám - výrazné úspory výkonu vysilače - menší oblast vzájemného rušení dvou vysílačů na stejném kmitočtu Nevýhody - vyžaduje podstatně větší šířku pásma.

4 SUPERHET VFZ … vysokofrekvenční zesilovač LO … ladicí obvod S … směšovač O … oscilátor SD... stereofonní dekodér MFZ … mezifrekvenční zesilovač D … demodulátor NFZ … nízkofrekvenční zesilovač KS … koncový stupeň AFC … automatické dolaďování frekvence

5 Princip směšování v přijímači FM mezifrekvenční kmitočet (intermediate frequency, IF) f m = f 0 - f vb Mezifrekvenční kmitočet pro FM f m = 10,7 MHz Šířka pásma B = 200kHz

6 Demodulátor pro FM amplitudový diskriminátor fázový diskriminátor poměrový diskriminátor koincidenční detektor fázový závěs

7 Obvody automatického doladění frekvence AFC (Automatic Frequency Control) - zabraňuje rozlaďování přijímače v důsledku nestability kmitočtu oscilátoru. Obvody AFC umožňují vyrovnávat nepřesnosti při naladění přijímače na frekvenci vysílače a časovou nestálost frekvence oscilátoru (vlivem změn napájecího Napětí a teploty). Rozsah automatického dolaďování je asi ± 150 kHz.

8 Edwin Howard Armstrong http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/armstrong_soubory/image020.jpg vynálezce kmitočtové modulace V roce 1912 vynalezl zpětnou vazbu (regenerační) přijímač Prvé veřejné vysílání s kmitočtovou modulací bylo uskutečněno v roce 1935 1890 – 1954

9 Průběh nf charakteristiky pro snížení šumu v oblasti vyšších kmitočtů Preemfáze je zdůraznění vyšších kmitočtů na vysílací straně. Deemfáze je potlačení vyšších kmitočtů v přijímači. 3,2kHz preemfáze deemfáze celková charakteristika +6dB/oktáv u -6dB/oktávu f A u |dB|

10 Články preemfáze a deemfáze používané při přenosu FM Preemfáze Deemfáze

11 Rozhlasová stereofonie Podmínky slučitelnosti: 1) oboustranná slučitelnost stereofonního a monofonního příjmu 2) vysílání stereosignálu musí používat společný vysílač s monofonním signálem 3) potřebné rozšíření spektra modulačního signálu musí být co nejmenší

12 Spektrum úplného zakódovaného stereofoního signálu ∆f % L+P f 0 -(L- P) f 0 +(L- P) f 9090 4545 30H z 15kH z 23kH z 38kH z 53kH z

13 Stereofonní dekodér Mezifrekvenční signál můžeme dekódovat: - oddělením součtové a rozdílové složky v maticovém dekodéru - časovým přepínáním obou kanálů - na základě demodulace obálek ZSS s přídavnou pomocnou nosnou vlnou

14 Stereofonní dekodér - s oddělením součtové a rozdílové složky v maticovém dekodéru ZSS ZSS … zakódovaný stereofonní signál

15 Stereofonní dekodér zesilova č ZSS zesilova č 19kHz zdvojov ač zesilova č 38 kHz maticov ý dekodér L+P 19kH z L L-P P ZS S Přepíná okamžité velikosti levého či pravého signálu signálu do příslušného levého či pravého kanálu. s časovým přepínáním obou kanálů

16 Zkreslení ve sdělovacích soustavách - různé deformace u přijímaného užitečného signálu signálem cizího původu, který je přimíchán k užitečnému Zkreslení rozlišujeme: - kmitočtové - nelineární - amplitudové (zesílení elektronických obvodů je frekvenčně závislé) - fázové (při zesilování signálu složeného z více kmitočtů mají potom na výstupu různý fázový posun vůči vstupu

17 Děkuji za pozornost Ing. Ludmila Nevařilová

18 Použitá literatura: Miloslav Bezděk: Elektronika I., II., III.


Stáhnout ppt "Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M-3-009."

Podobné prezentace


Reklamy Google