Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 ÚSPORY ENERGIE Co lze udělat pro snížení spotřeby energie a fosilních paliv v domě a bytě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 ÚSPORY ENERGIE Co lze udělat pro snížení spotřeby energie a fosilních paliv v domě a bytě."— Transkript prezentace:

1 11 ÚSPORY ENERGIE Co lze udělat pro snížení spotřeby energie a fosilních paliv v domě a bytě

2 23 Zdroje energie Máme k dispozici jen tři primární zdroje energie: m energie Slunce - energie uvolněná při termojaderné reakci uvnitř Slunce a dopadající na Zemi ve formě záření (ve formě fosilních paliv, biomasy a vodní energie kryje většinu energetické potřeby) m energie ze štěpení jader uranu, případně dalších radioaktivních prvků (využívá se v jaderných elektrárnách) m energie slapových sil (přílivové elektrárny) R geotermální energie, která se též využívá pro výrobu elektřiny je kombinací tepla dvou předešlých zdrojů Žádný další zdroj v dohledu není!

3 3 Rozvojcivilisace a spotřeba energie Rozvoj civilisace a spotřeba energie V průběhu rozvoje lidské civilisace dochází : V průběhu rozvoje lidské civilisace dochází : m ke zvyšování počtu lidí m ke zvyšování energetické spotřeby jednotlivců i lidstva m k postupnému přechodu od obnovitelných k neobnovitelným zdrojům energie m k negativním vlivům na životní prostředí (znečišťování ovzduší,klimatické změny) m postupnému vyčerpávání dostupných energ.zdrojů  Následky nadměrného čerpání neobnovitelných zdrojů energie ohrožují další rozvoj lidské civilizace řešením je přechod na obnovitelné zdroje energie

4 4 Jaké zdroje můžeme použít pro udržitelný rozvoj? m úspory energie â budovy (snížení tepelných ztrát) â spotřebiče (zlepšení účinnosti) â změna životního stylu â snížení počtu obyvatel m sluneční energie (přímé využití) â pasivní na přitápění â aktivní na ohřev TUV â fotovoltaická (elektřina) â vodík a další syntetická paliva m sluneční energie (nepřímé využití) â biomasa â vodní el. â větrné el. m Ostatní - geothermální, příliv, energ. mořských vln nebo tepelných rozdílů, jaderná fůze? a pod

5 5 ÚSPORY Únik tepla z domu Topíme proto abychom měli v domě teplo Rozumné je proto zabránit teplu v úniku Kudy z domu uniká teplo: 1. Okna ã infiltrace (oknem táhne) ã Konvekce a kondukce (vzduch mezi skly přenáší teplo) ã radiace (teplo vyzařuje, sálá z vnitřního skla na vnější) 2. Dveře 3. Stropy 4. Podlahy 5. Obvodové stěny 6. Větrání

6 6 Tepelné ztráty částmi domu

7 7 Vliv tvaru Využíváme prostor domu (a 3 ), ale teplo uniká obálkou (6a 2 ) Měrná tepelná ztráta klesá s velikostí domu

8 8

9 9 Snížení tepelných ztrát oken I. Okna mají relativně velké tepelné ztráty; vyplatí se začít u nich 1. Utěsnění ã kovotěs ã nalepovací těsnění ã profily Eurostrip 2. Přidání další tabule resp. vrstvy ã rámečky MIJA nebo ALUTHERM ã amatérské zdvojení ã dvojsklo místo jednoduchého skla ã žaluzie, okenice

10 10 Snížení tepelných ztrát oken II. 3. Tepelně odrazivá vrstva ã sklo Kapafloat ã reflexní roleta 4. Kombinace metod například špaletová okna s dvojsklem na vnější straně a reflexní roletou okenice nebo žaluzie na vnější straně

11 11 Zasazení dvojskla do starého okna

12 12 Superokno n 3 oddělené kryptonem vyplněné prostory a 2 fólie se selektivní odrazivou vrstvou. Lze tak dosáhnout hodnoty U= 0,7

13 13 Snížení tepelných ztrát stropů 1. Tepelná izolace do stropu ã minerální vata ã pěn.PS ã celulózová vlákna (zafoukat) ã ostatní materiály (perlit, vermikulit,vlákna koberců, ovčí vlna a pod) 2. Výstavba podkroví ã tepelná izolace zespodu mezi trámy ã tepelná izolace shora střechy ã speciální izolační krytina (např.TERMODACH ) 3. Izolace ploché střechy ã další izolační vrstva ã vytvoření sedlové střechy

14 14 Izolace mezi krokve

15 15 Izolace nad krokvemi

16 16 Zafoukání izolace do dutiny stropu

17 17 Tepelné ztráty obvodových stěn  Homogenní stěna – kompromis mezi pevností a izolačními vlastnostmi  Sendvičová stěna  Tepelná izolace z vnější strany - významně zvýší využitelnou akumulační kapacitu domu  Tepelná izolace z vnitřní strany- snižuje akumulační kapacitu domu  Přizdívka – umožní téměř libovolnou tloušťku izolace a libovolný materiál

18 18 Tepelná izolace stěny

19 19 Větrání Možnosti větrání n Větrání průvanem- 2,4x menší tepelná ztráta n Nucené větrání- nezávisí na rozdílu teplot a větru – bez předhřevu – předhřev v zemním výměníku – využití předehřátého vzduchu ze zimní zahrady – rekuperační výměník – rekuperace pomocí tepelného čerpadla vzduch - vzduch

20 20 Rekuperační větrací jednotka

21 21 Přímé využití sluneční energie ä aktivní termální systémy o vzduchový kolektor o kapalinový kolektor pasivní termální systémy o okno o Trombeho stěna o zimní zahrada (sunspace) ä fotovoltaické systémy - přímá přeměna záření na elektrickou energii ä další aplikace - destilace vody, sušení plodin a produktů, chladicí systémy přímé využití sluneční energie má relativně dobrou účinnost ve srovnání s využitím přeměněné sluneční energie

22 22 Nepřímé využití sluneční energie m Biomasa o dřevo a dřevní odpad o rychle rostoucí trávy, sláma o řepkový olej o bioplyn (metan) spálením rostlin je možno uvolnit řádově 1 procento ze sluneční energie, která na danou plochu porostu dopadla m Větrná energie část sluneční energie se změní na pohybovou energii vzduchu- malou část můžeme získat pomocí větrných elektráren, mlýnů či čerpadel m Vodní energie energie proudu vody je možno s velkou účinností proměnit na elektrickou energii- jde o nejlevnější a technicky nejvýhodnější obnovitelný zdroj

23 23 Vytápění I. I v nadstandardně tepelně izolovaném domě, s pasivním využitím sluneční energie je nutno topit! energie průběžně do domu dodávané: l zemní plyn l elektřina l dálkové teplo společnou nevýhodou je závislost na monopolním dodavateli a možnost výpadků l energie ze zásoby l uhlí l topný olej l propan l dřevo výhodou je menší závislost na dodavateli, spolehlivost a zpravidla nižší cena

24 24 Vytápění II. kombinované systémy l tepelné čerpadlo - přímotop.elektřina l elektřina - sluneční kolektory l zem.plyn -sluneční kolektory l dřevo - akumulační elektřina - sluneční kolektory l dřevo - zemní plyn (sluneční kolektory) Výhodou je možnost volby (finanční náklady nebo pracnost), větší jistota, podstatné snížení nároků na dimenzování elektr. či plynového přívodu


Stáhnout ppt "11 ÚSPORY ENERGIE Co lze udělat pro snížení spotřeby energie a fosilních paliv v domě a bytě."

Podobné prezentace


Reklamy Google