Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botryoidní rhabdomyosarkom vaginy u 3 měsíční holčičky – úskalí kurativní onkologické léčby MUDr Viera Bajčiová,CSc MUDr Peter Múdry,PhD, prof.MUDr Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botryoidní rhabdomyosarkom vaginy u 3 měsíční holčičky – úskalí kurativní onkologické léčby MUDr Viera Bajčiová,CSc MUDr Peter Múdry,PhD, prof.MUDr Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 Botryoidní rhabdomyosarkom vaginy u 3 měsíční holčičky – úskalí kurativní onkologické léčby MUDr Viera Bajčiová,CSc MUDr Peter Múdry,PhD, prof.MUDr Jaroslav Štěrba,PhD Klinika dětské onkologie LF a FN Brno

2 Kazuistika Rodinná anamnéza bez onkologické zátěže, dítě z 1.fyziologické gravidity, spontánní koncepce ve věku 6 týdnů maminka pozoruje zduření v oblasti genitálu, poslední dny před diagnózou nově polypoidní útvar prominující z vulvy Vyšetřena dětským gynekologem s následnou biopsií útvaru

3 Histologie: embryonální (botryoidní) rhabdomyosarkom vaginy a vulvy Biologie nádoru: PAX3, PAX7/FKHR negativní Vstupní CT vyšetření

4 Vstupní MRI vyšetření

5 Proběhlo vstupní onkologické vyšetření (staging) se závěrem: lokalizovaná nemoc, podskupina C, IRS skupina III

6 Dívenka zahájila CHT dle protokolu EpSSG RMS 2005 (IVA) Po 3 blocích dosažena 1.CR, vymizení tumoru na MRI, pokračuje v protokolární léčbě do 11/2014 Při nepřítomnosti reziduální nádorové tkáně lokální léčba (operace) nebyla indikována

7 3 měsíce od ukončení protokolární léčby lokální relaps primárního nádoru potvrzen histologicky 02/2015 Tumorosní infiltrace vulvy, ústí uretry obkrouženo tumorosní hmotou

8 Multioborová IK (gynekolog, chirurg, urolog, onkolog, radioterapeut) se závěrem: 1. radikální operace by byla mutilující (exenterace MP) 2. kurativní RT by rovněž vedla k těžké mutilaci Rodiče mutilační léčbu odmítají Zahájena systémová CHT 2.linie (VCR/Irinotecan) Dle výsledků biologických studií léčba augmentována o sunitinib a metformin Po 4.blocích dosažena 2.CR Léčbu ukončila v lednu 2016, trvá 2.CR, OS 23 měsíců QoL: nefropatie gr I-II, PM vývoj v normě, Lansky 100

9 Non ovariální gynekologické nádory u mladé generace Incidence: patří u dětí mezi velmi vzácné nemoci incidence 0.5 : 1 milion/rok věková distribuce: pod 1 rok věku – 27% pomalý vzestupný trend s věkem Lokalizace: vulva 5 – 8% uterus/cervix: 5% vagina 2% perineum: 2% Benigní léze: lipoma, papilloma, hydroadenoma, fibrom, Spitzové nevus granular cell tumor (myoblastoma) Maligní nádory: - RMS (botryoid), 22% ze všech STS, většinou u malých dětí do 3-5 let - světlobuněčn ý karcinom: adolescentní dívky - maligní melanom - germinální nádory (yolk sac tumor) Iniciální příznaky: - hemoragický vaginální výtok, uvolňování nádorových mas - viditelná/hmatná patologická masa, ulcerace - příznaky obstrukce močových cest, bolest

10 Věková struktura pacientek s nádorem vaginy v ČR

11 ) Věková distribuce gynekologických nádorů v USA (SEER) A.Bleyer Cancer epidemiology in AYA, 2006

12 Principy léčby non-ovariálních nádorů u dětí Vzhledem k raritnímu výskytu nutná centralizace péče do dětských onkologických center (Praha, Brno) Multioborová spolupráce je nutná Léčba: snaha o maximálně konzervativní postup dle mezinárodních protokolů a guidelines Outcome:- záleží na typu nádoru a rozsahu nemoci - RMS excelentní 5 let OS – 91%, EFS – 80%

13 Soubor dívek s non-ovariálním gynekologickým nádorem děloha: primární tumory 0 metastázy 1 ( Wilmsův tumor), žije v 2.CR, OS 136 měs, F/U 98 měs. cervix a vagína: botryoidní RMS: 4 věk v čase dg (2.5 roku – 12let – 3 roky – 3 měsíce) lokální progrese: 2x ( obě dívky žijí v 2.CR) exity 0 karcinom 0 paravaginálně: rhabdomyosarkom 1 věk v čase diagnózy 16 let, DOD (2.lokální a metastatická progrese) vulva: kožní nádory 3x (2x MELTUMP, 1x MM) karcinom 0 sarkom 0 CAVE: sarkomy perinea a jiné nádory malé pánve - význam diferenciální diagnostiky u dětí a především adolescentů – NE všechny tumory MP u dívek jsou gynekologického původu ovariální nádory 96 92% non-ovariální nádory 8 8% spolu 104 100%

14 Paravaginální alveolární rhabdomyosarkom

15 Maligní melanom labii minoris u 14 leté dívky

16 Závěry Extraovariální nádory u dětí a adolescentů patří mezi tzv. ultra-orphant choroby I přes svou klinickou agresivitu jsou většinou kurabilní Prognózu ovlivňuje především histologický typ nádoru, jeho velikost, rozsah nemoci, možnost radikální chirurgické resekce a věk pacientky Dominuje především embryonální rhabdomyosarkom Etiologie většinou není známá, výskyt je sporadický Příznaky jsou obvykle lokální Vzhledem k věku je snaha o maximálně konzervativní postup s ohledem na fyziologické funkce a zachování fertility Multidisciplinární léčba v centrech dětské onkologie nabízí vysokou šanci na vyléčení a snižuje riziko mutilačních zákroků Pokroky v poznání biologických znaků nádorů mohou vést k indikaci použití biologické léčby Progrese nemoci je rovněž ve vysokém procentu kurabilní


Stáhnout ppt "Botryoidní rhabdomyosarkom vaginy u 3 měsíční holčičky – úskalí kurativní onkologické léčby MUDr Viera Bajčiová,CSc MUDr Peter Múdry,PhD, prof.MUDr Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google