Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normy pomáhají s výběrem CCTV Ing. Miroslav Urban Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm 18.února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normy pomáhají s výběrem CCTV Ing. Miroslav Urban Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm 18.února 2011."— Transkript prezentace:

1 Normy pomáhají s výběrem CCTV Ing. Miroslav Urban Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm 18.února 2011

2 Představení AGA Autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR pro technické bezpečnostní služby Členství v nadnárodních sdruženích Euralarm ESBOC Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby

3 Normy CCTV EN 50 132-x Alarm systems – CCTV surveillance systems for use in security applications Poplachové systémy- CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích Part 1System requirements Systémové požadavky Part 5Video transmission Přenos videosignálu Part 5-1General video transmission performance requirements Part 5-2IP video transmission protocols Part 5-3Video transmission – Analog and digital video transmissionPart 7Application guidelines Pokyny pro aplikaci ČSN CLC/TS 50398 Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

4 ČSN EN 50 132-1 Systémové požadavky Úvod 1 Rozsah platnosti 2 Citované normativní dokumenty 3 Definice a zkratky 4 Funkční popis systému CCTV 5 Stupně zabezpečení 6 Funkční požadavky 7 Třídy prostředí 8 Dokumentace

5 Rozsah platnosti normy Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na sledovací systémy CCTV používané v bezpečnostních aplikacích. Specifikuje minimální výkonové a funkční požadavky, které mají být sjednány mezi zákazníkem a dodavatelem v rámci provozních požadavků…

6 Funkční popis systému CCTV – systém CCTV

7 Funkční popis systému CCTV – video prostředí

8 Stupně zabezpečení

9 Funkční požadavky Video prostředí Zachycení obrazu (EN 50132-7) Detailní ID ˃ 1 mm/ pixel Identifikace ˃ 4 mm/ pixel Rekognoskace ˃ 8 mm/ pixel Sledování ˃ 16 mm/ pixel Detekce osoby ˃ 40 mm/ pixel Monitoring skupiny ˃ 80 mm/ pixel

10 Funkční požadavky Videoprostředí Propojení Jakékoli propojení musí být navrženo tak, aby byla minimalizována možnost zpoždění signálů nebo zpráv, jejich modifikace, substituce nebo ztráty. Zpracování obrazu Zobrazení Ukládání Archivace a zálohování

11 Ukládání Systém CCTV musí být schopenSt. zabezpečení 1234 zálohování datXX uchovat v případě selhání paměti (např. RAID 5, kontinuální zrcadlení) nebo automaticky přepnout z jednoho paměťového média na jiné v případě jeho selhání X reagovat na aktivační impuls s maximální prodlevou 1 s½ s¼ s reprodukovat obraz z paměti s maximálním prodlevou po incidentu nebo během aktuálního záznamu s časovým odstupem 2 s1 s

12 Archivace a zálohování Archivace musí nabídnoutSt. zab. 1234 autentifikaci každého jednotlivého obrazu a obrazové sekvence X automaticky plánované zálohování poplachových obrazových dat X zálohování poplachových obrazových dat na manuální vyžádání XX ověření úspěšného zálohování obrazůXX

13 Management aktivity a informací Systém musí zaznamenat spolu s časovým údajem (datum a čas), událost, zdroj Stupeň zabezpečení 1234 poplachXXX narušení ochrany před neoprávněnou manipulacíXX ztráta vidosignálu a jeho obnoveníXX výpadek napájeníXXX poruchy základních funkcí a obnovení po porušeXX zprávy o poruchách zobrazené uživateliX systémový reset, zapnutí, vypnutíXXX diagnostické akce (prověření stavu systému)X export, tisk/kopírování včetně identifikace zdroje obrazu, časového rozsahu XX

14 Management aktivity a informací přihlášení a odhlášení uživatele do/od systému na pracovní stanici, úspěšná a odmítnutá přihlášení do systému včetně důvodu odmítnutí XX změny v autorizačních kódechXX řízení funkcí kamerX vyhledávání a přehrávání obrazůXX manuální změny záznamových parametrůXX potvrzení poplachu/obnovení po poplachuXX změny konfigurace systémuXX datum a čas nastavení a změny času s aktuálním a novým časem XX

15 Bezpečnost systému Přístupové úrovně –Úroveň 1Přístup pro jakoukoli osobou –Úroveň 2Přístup pro jakéhokoli uživatele –Úroveň 3Přístup pro systémového administrátora –Úroveň 4Přístup pro servis nebo výrobce

16 Bezpečnost systému Identifikace dat Systém CCTV musí jedinečným způsobem označit data o Stupně zabezpečení 1234 umístění (např. jméno stanoviště)XXX zdroji - snímacím zařízení (např. číslo kamery) XXX datu a časeXXXX datu a čase v GMT včetně kompenzace pro místní čas X

17 Autentizace dat Systém CCTV musí poskytnout prostředky autentizace obrazů a dat, u stupně 3 a 4 musí být poskytnuta metoda autentizace (např. vodotisk, kontrolní součty a otisk prstu) obrazů a metadat a jejich identity. Zabezpečení dat (proti manipulaci) u stupně 4

18 Dokumentace systému Specifikace systému a blokové schéma zahrnující specifikaci konfigurace: detailů instalace pro provoz, servis; postupů kontroly a údržby.

19 Provozní pokyny Provozní pokyny k systému CCTV musí být navrženy tak, aby minimalizovaly možnost nesprávné funkce a musí být uspořádány s ohledem na přístupovou úroveň uživatele.

20 Dokumentace prvků systému instalační návod/manuál; specifikace technických systémových dat: výkonová specifikace; min. požadavky na zařízení; min. požadavky na prostředí; normy, se kterými byla prokázána shoda vlastností prvku; postupy kontroly a údržby; název výrobce nebo dodavatele; název instalační firmy; popis zařízení; název nebo značka certifikačního orgánu (pro prvky s požadavkem na certifikaci); stupeň zabezpečení prvků; třídu prostředí.

21 Dohledové centrum (EN 50132-7) Velikost a umístění obrazovek Velikost obrazovky, počet sledovaných obrazů Počet pracovních stanic Ergonomie pracoviště Vyřízení poplachu Bezpečnostní požadavky Zálohy el. zdrojů

22 Děkuji za pozornost www.gremiumalarm.cz


Stáhnout ppt "Normy pomáhají s výběrem CCTV Ing. Miroslav Urban Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm 18.února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google