Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rudolf Urban Univerzita obrany, Brno. n podsystém „LIBUŠE“ - „Plán lidských zdrojů“ n linka na výrobu vojenských průkazů n centrální archiv n podsystém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rudolf Urban Univerzita obrany, Brno. n podsystém „LIBUŠE“ - „Plán lidských zdrojů“ n linka na výrobu vojenských průkazů n centrální archiv n podsystém."— Transkript prezentace:

1 Rudolf Urban Univerzita obrany, Brno

2 n podsystém „LIBUŠE“ - „Plán lidských zdrojů“ n linka na výrobu vojenských průkazů n centrální archiv n podsystém „Číselníků“

3 n radikální úpravy aplikací PIS podle nové legislativy (Zákon 221/1999 Sb. - „Zákon o vojácích z povolání“) n tvorba, nasazení a provozování modulu organizační struktury a tabulky počtů n implementace požadavků bezpečnosti, aktualizace bezpečnostní politiky PIS, bezpečnostních směrnic,... n tvorba, nasazení a provozování aplikace pro automatickou vazbu „osoba - systemizované místo“ n provoz a posílení nasazené výpočetní techniky a nasazeného komerčního programového vybavení n vybavení učebny na MO“A“ pro trvalé školení personalistů a osob spolupracujících s PIS n školení personalistů v aplikacích PIS n nasazení a provozování hlavních aplikací nového PIS na MO, GŠ a operační stupně, VA Brno

4 n Dosažení požadované úrovně bezpečnosti PIS n Nasazení PIS na další uzly, zejména na taktický stupeň AČR n Ukončení papírových evidencí VzP a přechod na PIS n Realizace dodávky HW z grantu USA n Nasazení a provozování „OFF-LINE“ PIS, což umožní nasazení i v lokalitách, kde není datová síť (CADS) n Dosažení požadované úrovně úplnosti a kvality dat v PIS n Migrace na vyšší verzi komerční SW (v souladu s resortem) spojená s upgrade HW n Zakomponování popisu funkční náplně

5 Univerzita obrany akcentuje jeden ze základních principů využívání informatické podpory rozhodovacích procesů a to: „cílevědomě formovat, prověřovat a rozvíjet informatickou gramotnost budoucích uživatelů informačních systémů rezortu obrany formou cílených vzdělávacích programů.“

6 n skupina radiokomunikačních systémů, n skupina telekomunikačních systémů, n skupina informačních systémů a programování, n skupina počítačových sítí a operačních systémů, n skupina bezpečnosti informací.

7 n předměty programového základu, n předměty aplikovaného základu (Základy elektrotechniky, Součástky v elektrotechnice, Elektronické obvody a elektronická měření, Výkonová elektrotechnika), n předměty profilující studijní obor (Antény a šíření rádiových vln, Rádiové vysílače a přijímače, Signály a systémy, Architektura a konstrukce počítačů, Programování vojskových úloh, Operační systémy a počítačové sítě, Řízení a bezpečnost KIS, Radiokomunikace, Telekomunikace, Vývoj a správa IS a OTS).

8 n předměty programového základu, n předměty aplikovaného základu (Součástky v elektrotechnice, Elektronické obvody, Elektronická a automatizovaná měření), n předměty profilující studijní obor (Moderní metody komunikačních a informačních technologií, Modelování bojové činnosti, Projektování komunikačních a informačních systémů, Řízení a bezpečnost KIS).

9 V skupině předmětů profilujících studijní obor jsou vytvořeny ještě moduly, které umožňují specializaci studentů do oblastí : n komunikačních technologií (Radiokomunikace, Telekomunikace, Managament komunikačních technologií, Integrované sítě), n informačních technologií (Architektura, konstrukce a diagnostika HW, Operační systémy a počítačové sítě, Programování vojskových aplikací, Datové sklady a data mining), n bezpečnostních technologií (Administrativní a fyzická bezpečnost, Kryptografické techniky, Bezpečnost KIS, Managament bezpečnostních technologií).

10 n teoretické základy a metodické postupy jednotlivých činností řízení lidských zdrojů v zaměstnavatelských subjektech, n širší psychologické, pedagogické a sociologické teoretické souvislosti řízení lidských zdrojů v zaměstnavatelských subjektech, n právní normy, odborná nařízení a metodické pokyny, upravující průběh pracovně právních a služebně právních vztahů v organizacích státní a veřejné správy, n hlavní cíle státní politiky zaměstnanosti a zákonitosti fungování trhu práce, n hlavní cíle a způsoby realizace personální politiky a personální strategie resortu obrany,

11 n hlavní zásady vedení osobní evidence a personální administrativy vojenského i civilního personálu resortu obrany, n zásady katalogizace povolání podle informačního systému o typových pozicích, n teoretické základy vytváření pracovních úkolů a tvorby organizačních struktur, n zásady vedení a koučování malých pracovních týmů, n zásady hodnocení práce a tarifikace typových pracovních pozic, n hlavní metodické postupy při plánování a kalkulaci adresných a neadresných nákladů práce, n základy personálního výkaznictví a statistiky.

12 n vést osobní evidenci a personální administrativu, n zpracovávat administrativní podklady pro personalistické rozhodovací procesy na úrovni zaměstnavatelského subjektu, n zpracovávat evidenční a statistické personalistické výkazy v rámci personalistického informačního systému, n plánovat a řídit vzdělávání zaměstnanců, evidovat a analyzovat efektivnost využití nákladů na vzdělávání, n plánovat, evidovat a analyzovat personální náklady zaměstnavatelského subjektu, n využívat personalistický informační systém.

13 Studenti se naučí připravovat podklady pro rozhodování velitelů v personálních záležitostech v podmínkách informatické podpory personalistických rozhodovacích procesů. Jsou vybaveni základními dovednostmi v oblasti vedení elektronické i písemné formy osobní evidence vojenského a civilního personálu rezortu obrany a naučí se respektovat standardy informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů v informačních systémech.

14 n teoretické základy a metodické postupy jednotlivých činností řízení lidských zdrojů v zaměstnavatelských subjektech vrcholové úrovni řízení, n hlavní zásady a metodické postupy tvorby personálních plánů, n hlavní zásady a metodické postupy kalkulace a plánování personálních nákladů, n hlavní zásady a metodické postupy plánování a řízení průběhu kariér zaměstnanců, n metodické postupy systemizace a tarifikace funkčních míst a zpracování katalogu pracovních pozic,

15 n zásady a metodické postupy zpracovávání vnitropodnikových norem-pracovních a mzdových řádů, n hlavní zásady a metodické postupy hodnocení a odměňování zaměstnanců a jejich motivace a stimulace, n odborné metodické postupy vytváření pracovních úkolů a tvorby organizačních struktur, organizačních změn a redukce počtu zaměstnanců, n metodické postupy personálního auditu, controllingu a benchmarkingu, n metody a techniky psychologických a sociologických výzkumů v řízení lidských zdrojů, n zásady vedení a koučování pracovních týmů.

16 Univerzita obrany je otevřenou státní vzdělávací institucí, která nabízí možnosti vzdělávání v oblasti informačních technologií a personálních informačních systémů i pro potřeby ministerstva vnitra, vězeňské a celní správy jako i dalších složek veřejné správy.


Stáhnout ppt "Rudolf Urban Univerzita obrany, Brno. n podsystém „LIBUŠE“ - „Plán lidských zdrojů“ n linka na výrobu vojenských průkazů n centrální archiv n podsystém."

Podobné prezentace


Reklamy Google