Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Package, Programming.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Package, Programming."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Package, Programming a Partnership v hotelnictví Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 579 Klíčová slova: Balíky služeb, programování, spolupráce. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma - Package, Programming a Partnership v hotelnictví s využitím praktického cvičení.

2 Package, Programming a Partnershup v hotelnictví

3 Package a Programming ► Package (balíky služeb) je kombinace souvisejících a vzájemně se doplňujících služeb do komplexní nabídky za jednotnou cenu. ► Programming (programování) je technika těsně spojená s tvoře balíku služeb. ► Jedná se o takové činnosti nebo programy, které mají rozšířit spotřebu služeb zákazníky nebo mají zvýšit přitažlivost balíků nebo dalších služeb.

4 Package a Programming ► Balíky služeb a programování spolu vzájemně souvisí. ► V mnohých případech není možné balík služeb sestavit bez konkrétního programu, který podněcuje poptávku po tomto balíku. Mohou ale také existovat balíky bez programování (např. ubytování a stravování v hotelu nabízené za souhrnnou cenu). ► Balíky služeb pomáhají řešit pomíjivost služeb v hotelnictví, a to zejména v období mimo sezonu, kdy se snižuje poptávka ze strany klienta.

5 Klasifikace balíků služeb ► Balíčky služeb můžeme klasifikovat podle čtyř kritérií: ► Podle součástí balíků služeb  např. všezahrnující, zájezd s průvodcem, kombinace různých druhů přeprav (letadlo - auto, letadlo - loď), ubytování a stravování, společenských událostí apod. ► Podle cílového trhu  balíky služeb za odměnu (incoming), kongresové balíky, rodinné dovolené. ► Podle délky nebo doby realizace  balíky služeb, které jsou poskytovány pravidelně v určitém období (zimní pobyty na horách, letní pobyty u vody), víkendové, prázdninové, sezónní, holiday packagy (s ohledem na státní svátky). ► Podle specifických podmínek programů  smluvní zájezdy, destinační package (podle cílového místa), všezahrnující skupinové zájezdy.

6 Úspěšnost balíků služeb ► Při sestavování balíků musí poskytovatelé služeb dbát na to, aby balíky služeb obsahovali prvky, které vyvolávají vyšší poptávku po těchto balících služeb. Mezi základní součásti úspěšných balíků patří: ► atraktivita, která by zlepšovala poptávku – nejčastěji je to snížení cen nebo poskytování různých slev, ► kvalita a soulad všech částí balíku služeb, ► citlivé a kvalitní naplánování balíku, ► určitá hodnota pro zákazníka a viditelné výhody, ► přes vytváření výhod zákazníkům musí prodej balíků služeb poskytovateli přinášet zisk.

7 Příklad k procvičení: ► Vyhledejte na internetu čtyřhvězdičkový hotel zaměřený na kongresovou turistiku. ► Podle jeho aktuální nabídky služeb sestavte konferenční balíček. ► Sami zvolte druh akce, dobu trvání a počet účastníků a stanovte cenu balíčku.

8 Partnership (spolupráce, kooperace) ► Je jedním z důležitých nástrojů, neboť výsledný produkt CR – zájezd – vzniká součinností mnoha lidí a organizací, ale je zákazníkem hodnocen jako jeden celek. ► Jedná se o spolupráci několika organizací – CK, dopravci, hotely, restaurace, průvodci, kulturní střediska apod.  v případě, že jedna služba je nekvalitní, zákazník většinou hodnotí špatně celý soubor (balík) služeb.

9 Partnership (spolupráce, kooperace) ► vlivem spolupráce si mohou podniky snížit náklady a urychlit návratnost investic (např. společná účast na výstavách, veletrzích, společná propagace v rámci destinace apod.). ► v hotelovém průmyslu spolupracují především jednotlivé hotely, které jsou zapojeny do hotelových řetězců, které ovládají značnou část trhu.

10 Kontrolní otázky: 1. Vysvětlete podstatu balíků služeb a jejich programování? 2. Co se rozumí balíkem služeb v hotelnictví? 3. Uveďte klasifikaci balíků služeb? 4. Popište podstatu spolupráce v cestovním ruchu a hotelnictví?

11 Seznam použité literatury ► KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. ► KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing hotelových služeb. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2006, 158 s. ISBN 80-869-2905-1. ► KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, 173 s. ISBN 80-861-1956-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Package, Programming."

Podobné prezentace


Reklamy Google