Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematické rešerše Ing. Radka Otawová, Ph.D.. Exploze odborné literatury (biomedicínská data: miliony článků za rok) -komplikace v orientaci nových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematické rešerše Ing. Radka Otawová, Ph.D.. Exploze odborné literatury (biomedicínská data: miliony článků za rok) -komplikace v orientaci nových."— Transkript prezentace:

1 Systematické rešerše Ing. Radka Otawová, Ph.D.

2 Exploze odborné literatury (biomedicínská data: miliony článků za rok) -komplikace v orientaci nových vědeckých poznatků Tradičních přehledové zdroje Klasický přehledový článek (narrative review) Odborný komentář (expert commentaries) Autoři přehledových článků jsou vždy předními odborníky svého oboru, avšak….

3 Až do pozdních 80-tých let minulého století se nedostatečná přesnost při vytváření přehledů nijak nezkoumala, pak však docházelo k různým odhalením, kdy dvě rešeršní práce na stejné téma byly zakončeny odlišnými závěry…podrobnějším zkoumáním se zjistilo, že důležitou roli v tomto rozporu hraje odborná specializace tvůrců rešerše Např. případ z 90-tých let minulého století je popsán v databázi The Cochrane Library Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351: 637–641. Systematický přehledový článek (systematic review) Demicheli V, Jefferson T, Rivetti A, Price D. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database Syst Rev 2005: CD004407. Význam rešerší

4 Systematická rešerše Souhrn všech dostupných studií (publikovaných i nepublikovaných), které jsou vhodné k zodpovězení určité klinické otázky Usilují o vědeckou objektivitu při posuzování často kontroverzních názorů na daný klinický problém podle předem stanovených kritérií Opírá se o přesné kvantitativní metody a snaží se vyhnout publikačnímu zkreslení (publication bias) Vyhledávání literatury je zaměřené na všechny dostupné zdroje – aby nedošlo k publikačnímu zkreslení, je nutno shromáždit veškeré zdroje z databází, konferenční materiály, firemní zprávy, protokoly apod. V systematických přehledech se posuzuje kvalita, heterogenita a praktická využitelnost jednotlivých prací Sekundární výzkum (opakovatelný)

5 Význam systematických rešerší Medicína založená na důkazech (Evidence based madicine (EBM)) Hierarchicky nevýznamnější typy publikací (vyčerpávajícím způsobem odpovídají na konkrétní klinickou otázku) Jsou zapotřebí pro hodnocení klinické a nákladové efektivity Systematické přehledy Poskytují relevantní informace pro klinické rozhodnutí Shrnují velké množství důkazů a nabízejí vysvětlení rozdílů mezi publikacemi Směřují k integraci existujících poznatků Vylepšují vědecké hypotézy Napomáhají stanovení nových směrů biomedicínského výzkumu

6 Strategie při přípravě systematických přehledů Na systematickém přehledu by měli pracovat nejméně dva lidé! 1.Definice klinické otázky Jasné stanovení cíle zkoumání (diagnóza, léčba, outcomes…) Typy studií (randomizované, kohortní, zkříženě uspořádané studie, paralelně uspořádané studie…… Klíčová slova Volba jazyka původních prací Stanovit si časové období, ve kterém byly práce uveřejněny (nejč. posl. 10 let)

7 Strategie při přípravě systematických přehledů 2. Vyhledávání literatury Medline (PubMed) více než 23 milionů citací biomedicínské literatury, často s odkazy na fulltexty Medline (PubMed) EMBASE databáze s obzvláště silným testů léčiv. Přibližně z 60-ti % se překrývání s MEDLINE EMBASE Cochrane Library zahrnuje: Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effects, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Methodology Register, Health Technology Assessment Database, and NHS Economic Evaluation Database. Cochrane Library CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) zajišťuje pokrytí literatury zdravotníků: lékařské knihy, absolventské práce zdravotních sester, vybrané konf. Příspěvky, vybrané standardy profesionální praxe atd. CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Web of Science citační databáze umožňující současné a retrospektivní vyhledávání v recenzovaných časopisech, které poskytují kompletní bibliografické údaje, plné seznamy autorů, citace apod. Web of Science PsycINFO pokrývá profesionální a odbornou literaturu z psychologie a souvisejících oborů, včetně medicíny, psychiatrie, ošetřovatelství, sociologie, vzdělání, farmakologie, fyziologie, lingvistiky, a dalších oblastech. Zahrnuje odkazy a souhrny na časopisy, disertace, kapitoly knih a knihy PsycINFO Conference Papers Index, Google Scholar, Scopus zahrnuje obsah Embase a MEDLINE a jiné, Databases in Other Subjects, Searching Health Technologies Assessment Agencies, Resources for Evidence-Based Healthcare, Finding Studies for Systematic Reviews: A Resource List for Researchers, Grey Literature Conference Papers IndexGoogle ScholarScopusDatabases in Other Subjects Searching Health Technologies Assessment AgenciesResources for Evidence-Based HealthcareFinding Studies for Systematic Reviews: A Resource List for ResearchersGrey Literature A mnoho dalších……..

8 Strategie při přípravě systematických přehledů 3. Výběr literatury Třídění souboru dat : a) název článku b) abstrakt článku c) plné znění článku

9 Strategie při přípravě systematických přehledů 4. Extrakce dat -v závislosti na řešené klinické otázce se ukládají informace například o: počet pacientů, jejich věk, kdy a jak dlouho studie probíhala, zaznamenávají se údaje o léčbě, o průběhu hospitalizace, laboratorní vyšetření, výskyt komorbidit, informace o nákladech apod…..

10 Strategie při přípravě systematických přehledů 5. Zpracování dat -narativně: pokud jsou data z článků příliš heterogenní, nebo jich není pro statistické zpracování dostatek -statisticky: metaanalýza-statistická kombinace výsledků dříve publikovaných dat -spojuje vhodným způsobem data z velkého množství pokusných subjektů -je považována ze jeden z nejsilnějších důkazů v hierarchii věrohodnosti důkazů běžném v moderní medicíně -numerické a grafické zobrazení 7. Prezentace výsledků

11 Study identification Include author, title, reference, year of publication Guideline topic:Review question no: Checklist completed by: Circle or highlight one option for each question: A. Selection bias (systematic differences between the comparison groups) A1The method of allocation to treatment groups was unrelated to potential confounding factors (that is, the reason for participant allocation to treatment groups is not expected to affect the outcome[s] under study)YesNo UnclearN/A A2Attempts were made within the design or analysis to balance the comparison groups for potential confounders YesNoUnclearN/A A3The groups were comparable at baseline, including all major confounding and prognostic factorsYes NoUnclearN/A Based on your answers to the above, in your opinion was selection bias present? If so, what is the likely direction of its effect? Low risk of biasUnclear/unknown riskHigh risk of bias Likely direction of effect: B. Performance bias (systematic differences between groups in the care provided, apart from the intervention under investigation) B1The comparison groups received the same care apart from the intervention(s) studiedYesNo UnclearN/A B2Participants receiving care were kept 'blind' to treatment allocationYesNo UnclearN/A B3Individuals administering care were kept 'blind' to treatment allocationYesNo UnclearN/A Based on your answers to the above, in your opinion was performance bias present? If so, what is the likely direction of its effect? Low risk of biasUnclear/unknown riskHigh risk of bias Likely direction of effect: C. Attrition bias (systematic differences between the comparison groups with respect to loss of participants) C1All groups were followed up for an equal length of time (or analysis was adjusted to allow for differences in length of follow-up)YesNoUnclearN/A C2a. How many participants did not complete treatment in each group? b. The groups were comparable for treatment completion (that is, there were no important or systematic differences between groups in terms of those who did not complete treatment)YesNoUnclear N/A C3a. For how many participants in each group were no outcome data available? b. The groups were comparable with respect to the availability of outcome data (that is, there were no important or systematic differences between groups in terms of those for whom outcome data were not available)YesNo UnclearN/A Based on your answers to the above, in your opinion was attrition bias present? If so, what is the likely direction of its effect? Low risk of biasUnclear/unknown riskHigh risk of bias Likely direction of effect: D. Detection bias (bias in how outcomes are ascertained, diagnosed or verified) D1The study had an appropriate length of follow-upYesNoUnclear N/A D2The study used a precise definition of outcomeYesNoUnclear N/A D3A valid and reliable method was used to determine the outcomeYesNoUnclear N/A D4Investigators were kept 'blind' to participants' exposure to the interventionYesNo UnclearN/A D5Investigators were kept 'blind' to other important confounding and prognostic factorsYesNo UnclearN/A Based on your answers to the above, in your opinion was detection bias present? If so, what is the likely direction of its effect? Low risk of biasUnclear/unknown riskHigh risk of bias Likely direction of effect: 6. Kritické hodnocení studií neexistuje univerzální cesta ukázka dotazníku pro kvalitativní hodnocení kohortní studie (NICE)

12 Shrnutí Definice klinické otázky Konkrétní výběr klíčových slov pro vyhledávání Databáze, období, typy studií Sběr dat Selekce dat s přesným záznamem o nezahrnutých studiích Statistické hodnocení zahrnutých studií Kvalitativní hodnocení zahrnutých studií V závěru se posuzuje kvalita, heterogenita a praktická využitelnost jednotlivých prací

13 Návod na přípravu systematických přehledů Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) http://www.prisma-statement.org/ Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology http://www.ccace.ed.ac.uk/research/software-resources/systematic-reviews-and-meta-analyses Cochrane training http://training.cochrane.org/authors/intervention-reviews/core-topics/introduction Higgins J, Green S (eds). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, Version 5.0.1 [updated September 2008]. www.cochrane-handbook.org/ (last accessed 19 November 2008) NHS Centre for Reviews and Dissemination. Undertaking systematic reviews of research on effectiveness: CRD’s guidance for those carrying out or commissioning reviews. CRD Report 4. York: University of York, 2001

14 Použité zdroje a užitečné odkazy Davies HTO, Crombie IK. What is a systematic review? Dostupné na: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/syst-review.pdf http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/syst-review.pdf Potomkova J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazech, Pediatrie pro praxi 2004, 2, 105 ● The Cochrane Library www.cochrane.org ● The Joanna Briggs Institute www.joannabriggs.edu.au/pubs/systematic_reviews.php ● The Campbell Collaboration www.campbellcollaboration.org ● The Centre for Evidence-Based Medicine www.cebm.net ● The NHS Centre for Reviews and Dissemination www.york.ac.uk/inst/crd ● Bandolier www.medicine.ox.ac.uk/bandolier ● PubMed Clinical Queries: Find Systematic Reviews www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtm


Stáhnout ppt "Systematické rešerše Ing. Radka Otawová, Ph.D.. Exploze odborné literatury (biomedicínská data: miliony článků za rok) -komplikace v orientaci nových."

Podobné prezentace


Reklamy Google