Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 8. ROČNÍK TÉMA: SLOH - ÚVAHA AUTOR: Mgr. Kateřina Mládková DATUM VYTVOŘENÍ: 30. 11. 2012 VY_32_INOVACE_31_KM

2 Anotace: Cílová skupina: Prezentace vytvořena k učivu 8. ročníku. Téma: Úvaha Cíl: Sestavování úvah s ohledem na zkušenosti a znalosti žáků. Pomůcky: psací potřeby, slohový sešit, Pravidla českého pravopisu Klíčová slova: ustálené fráze, řečnické otázky, obrazná vyjádření, myšlenková mapa, syntéza, úvodník, reportáž, komentář, slova citově neutrální, expresivní slova, archaismy, neologismy, esej Pilotáž: Úvahu žáci základní školy již prakticky znají, neboť se vyjadřují o svých plánech do budoucna, přemýšlejí a mluví o budoucím studiu a povolání, o svých zájmech, uvažují o svém postavení v rodině, mezi spolužáky. Žáci ocenili příklady stylistických prostředků, ukázky jazykových prostředků. Při sestavování úvah se spokojíme s úvahami nenáročnými, omezíme se na okruh nejbližších žákových zájmů a zkušeností.

3 SLOHOVÝ ÚTVAR ÚVAHA nejnáročnější slohový postup zamyšlení osvětluje a hodnotí problém navrhuje řešení závěry – fakta, logické vyvozování subjektivní vyjádření argumenty pro a proti závěr – syntéza – východisko

4 STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY pouze spisovný jazyk úvod - ustálené fráze stať - řečnické otázky - obrazná vyjádření závěr - autorův pohled, syntéza

5 Položme si otázku…….. Zamysleme se nad tím…….. Je důležité si uvědomit……. Je to však možné? Máme se zabývat právě tím? Kde je jádro problému? s trochou dobré vůle, za cenu velkých obětí, s vypětím všech sil Ustálené fráze Řečnické otázky Obrazná vyjádření

6 SLOVNÍ ZÁSOBA ÚVAHY přesný, vyspělý, zdařilý, potřebný vhodně, vysoko, důkladně, povrchně stabilně, pevně epocha renesance, vzdělání mládeže, kultura odívání, úpadek, vzestup, pád ocenit, hodnotit, zaujmout, vytknout, nezapomenout ADJEKTIVA ADVERBIA SUBSTANTIVA VERBA

7 MLUVÍME O ÚVAZE Publicistické ► úvodník (politická úvaha) ► reportáž (např. ze sociální oblasti) ► komentář (kratší hodnotící úvaha) Vědecké - úvaha o problému, jevu, objevu ♦ citově neutrální slova Umělecké - součástí autorské řeči - uvažování, vysvětlování, zdůvodňování - umělecké jazykové prostředky ♦ expresivní slova ♦ archaismy ♦ neologismy

8 ESEJ (mužský i ženský rod) svébytný druh úvahy úvaha na odborné téma téma např. filozofické, literární, estetické vyjádření živé, obrazné, expresivní, subjektivní snaha ovlivnit čtenáře např. eseje Václava Havla

9 Pracovní list 1 Použijte ve větách tyto výrazy při velké píli přes vynaloženou námahu s trochou dobré vůle i za cenu velkých obětí třást se zlostí pro společný úspěch

10 Pracovní list 2 Upravte tato vyjádření Navštěvuje nebo se stýká s lidmi z televize. Tuto i jiné obdobné povinnosti plní svědomitě. Někteří se spokojí s tím, když si přečtou poslední stránku novin. Nemohu pochopit, jak všechnu práci vykonává s úsměvem. Usilujeme o to, abychom dosáhli vyměřeného cíle.

11 Pracovní list 3 Nahraďte nevhodně užité výrazy Neopomeňte doma slovníčky. Nebudu se o tom dále rozvádět. Musíme si zodpovědět na dvě otázky. Předložte občanské průkazy a pak můžete vstoupit. Nejbezpečnější je koupání v rybníce stabilně hlubokém. Radost vybouchla mezi námi.

12 Činnostní učení Vyberte si témata ústní úvahy Čím je mi kniha, divadlo, film, televize, sport Čím bych chtěl být a proč Význam lidského zdraví pro jednotlivce a společnost

13 Činnostní učení S kritickým zaměřením zpracujte úvahu Naše třída před zrcadlem Sportovní divák Hromadná doprava a cestující Jaký bych nechtěl být Vyberte si jedno z témat

14 Činnostní učení Úvaha Krásné věci kolem nás Svačina v koši (Úvaha o plýtvání potravin) Mám problémy s … (např. s matematikou, s rodiči, s tloušťkou, se svou výškou) „Ach, ta dnešní mládež!“ Hrdinství všedního dne Jaké je to za tím hraničním kamenem (zachyťte zvláštnosti a odlišnosti způsobu života v jiné zemi) Monolog zvířete (např. lva, opice, hrocha …vyjádřete jeho názor na návštěvníky ZOO nebo na život zvířete v zajetí)

15 Činnostní učení Pokuste se o úvahu na téma některého z výroků Mírná řeč láme hněv. Bez přátelství nestojí život za nic. O špatnou náladu se zlomí každý vtip a šprým. Spíš zemřít než důvěru zklamat.

16 Činnostní učení Úvaha Vyberte si některé české přísloví a zpracujte na ně úvahu. Kdo chce, vypracuje úvahu na vlastní téma.

17 Zdroje: Vlastní tvorba www.office.microsoft.com Styblík, V. a kol.: ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Praha, SPN, 2002. ISBN 80-7235-126-5. Krausová, Y. ; Pašková, Z.: ČESKÝ JAZYK 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň, Fraus, 2004. ISBN 80-7238-206-3


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google