Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodovědná gramotnost aktuální téma současnosti Ladislav Podroužek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodovědná gramotnost aktuální téma současnosti Ladislav Podroužek."— Transkript prezentace:

1 Přírodovědná gramotnost aktuální téma současnosti Ladislav Podroužek

2 Co je přírodovědná gramotnost? Co žáci musí znát a být schopni udělat, aby byli připraveni pro život v moderní společnosti? Přírodovědná gramotnost je definována jako znalost vědy a znalost o vědě.  Znalost vědy představuje vědomosti o přirozeném světě napříč hlavními oblastmi fyziky, chemie, biologie, vědy o Zemi a vesmíru a vědeckých technologií.  Znalost o vědě představují znalosti prostředků (vědecké zkoumání, bádání) a cílů (vědecké vysvětlení).

3 Žák by měl z hlediska přírodovědné gramotnosti: 1. Disponovat přírodovědnými znalostmi a umět je použít ke zodpovězení otázek, osvojit si nové znalosti, vysvětlit vědecké jevy a vyvodit závěry. 2. Porozumět charakteristickým znakům vědy jakožto formě lidských znalostí a osvojit si je. 3. Uvědomit si, jak věda a technologie formují naše materiální, duševní a kulturní prostředí 4. Být ochotný zabývat se otázkami souvisejícími s vědou jakožto uvědomělý občan.

4 1. Znalosti a použití znalostí ke zodpovězení otázek, osvojování si znalostí a vyvozování závěrů.  Znalosti nejsou jen vybavování si informací, faktů a názvů.  Jde o vědomosti o přirozeném světě a znalosti o vědě jako takové, tj. pochopení vědeckých pojetí a teorií, aktivní pochopení principů vědy a omezování dogmatických znalostí.  Informace získávat prostřednictvím vlastního zkoumání a informačních zdrojů – knihy, internet apod.  Vyvozovat závěry, tj. nalézat, vybírat a zhodnocovat informace a data, popř. i spekulace a hypotézy.

5 2. Charakteristické rysy vědy jakožto formy lidských znalostí  Porozumět tomu, jak získat vědecká data  Navrhovat vysvětlení  Rozpoznávat klíčové znaky vědeckého bádání a typy odpovědí na řešení problémů

6 3. Jak věda a technika ovlivňuje naše materiální, intelektové a kulturní prostředí Věda a technika je lidská snaha, která ovlivňuje naši společnost a konkrétní jedince  Věda a technika se liší v účelu, procesech a výstupech, zároveň spolu souvisejí a doplňují se  Slouží k zodpovězení různých otázek a problémů a současně nastolují nové otázky a problémy

7 4. Ochota zabývat se otázkami souvisejícími s vědou  Nejde jen o registraci otázek a problémů  Preferován je zájem o problémy  Vytváření si názorů Přírodovědná gramotnost souvisí s čtenářskou a matematickou gramotností.

8 Souvislosti Životní situace zahrnující vědu a techniku Kompetence -Identifikace věd. problémů -Vědecké vysvětlení pojmů - Použití věd. dokazování Postoje reagující na věd. problémy -Zájem -Podpora vědeckého bádání -Odpovědnost za životní prostředí - a přírodní zdroje Znalosti -o běžném světě (znalost vědy) - o vědě jako takové Uspořádání oblastí přírodovědné gramotnosti :

9 Životní situace a souvislosti aplikace přírodních věd v různých oblastech Osobní rovina (já,rodina,vrstevníci) Společenská rovina (sousedství) Globální rovina (život ve světě) Zdraví Podpora zdraví, úrazy, výživa Kontrola nemocí, jejich přenos Epidemie a jejich svět. šíření Přírodní zdroje Osobní spotřeba materiálů a energií Podpora populací, produkce potravin, energií Obnovitelné a neobnovitelné zdroje, růst populace Životní prostředí Postoj k ŽPOdpady, lokální změny počasí Biodiverzita, ekologická udržitelnost Riziko Rozhodování jedinceHodnocení rizik – změny v přírodě Klimatické změny, války, voda Hranice vědy a techniky Zájem, koníčkyVynálezy, procesyZkoumání vesmíru, zánik lesů

10 Přírodovědné kompetence  Rozpoznávání problémů, které lze vědecky zkoumat  Identifikace klíčových slov k nalezení vědeckých informací  Rozpoznávání klíčových znaků vědeckého zkoumání  Používání vědeckých znalostí v dané situaci  Vědecké popsání a interpretace jevů a předpovídání změn  Interpretace vědeckých důkazů a formulování závěrů  Uvažování o společenských dopadech vědeckého rozvoje

11 Vědecké znalosti – znalost přírodních věd - oblast: životní systém  Buňky (struktury a funkce, rostliny a zvířata)  Lidé (zdraví, výživa, subsystémy – dýchací, oběhový…vztahy mezi nimi, nemoci, reprodukce)  Populace (lidstvo, evoluce, biodiverzita, genetické variace)  Ekosystémy (potravní řetězce, látková a energetická výměna)  Biosféra (služby ekosystému, udržitelnost)

12 Literatura: KELBLOVÁ, L., SOUKUP. P. ED AL.: Motivace – aspirace – učení II. Praha: ústav pro informace ve vzdělávání, 2007


Stáhnout ppt "Přírodovědná gramotnost aktuální téma současnosti Ladislav Podroužek."

Podobné prezentace


Reklamy Google