Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N. Witzanyová Lichtenštejnský palác 16. října 2012; obrázky v prezentaci jsou z webu EK ohledně Evropského výzkumného prostoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N. Witzanyová Lichtenštejnský palác 16. října 2012; obrázky v prezentaci jsou z webu EK ohledně Evropského výzkumného prostoru"— Transkript prezentace:

1 N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Lichtenštejnský palác 16. října 2012; obrázky v prezentaci jsou z webu EK ohledně Evropského výzkumného prostoru http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

2  Společný trh v rámci Evropské unie (jinak též jednotný trh nebo vnitřní trh) je prostorem v němž platí volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a znalostí.  Evropský výzkumný prostor je ekvivalentem vnitřního trhu pro výzkum a vývoj – prostor volného pohybu výzkumných pracovníků, vědeckých znalostí a technologií.  Koncept Evropského výzkumného prostoru (ERA) je základním kamenem strategie Evropa 2020 a její vlajkové lodi Unie inovací, která je politikou EU pro tuto oblast. Není to koncept nový, byl zaveden v roce 2000.  Evropská Rada v roce 2011 a v roce 2012 vyzvala členské státy i Evropskou komisi, aby uskutečnili ERA do konce roku 2014.  V červenci 2012 EK uveřejnila Sdělení EK s názvem Posílené partnerství pro Evropský výzkumný prostor pro excelenci a růst.

3  Nové aspekty ERA – větší otevřenost světu, řešení celosvětových společenských výzev.  Novinkou je také posílené partnerství mezi EK a organizacemi hráčů zúčastněných v procesu výzkumu a inovací – např. EUROHORCS, EUA atp.  Důvodem nového přístupu je fakt, že postavení EU v celosvětovém měřítku je oblasti výzkumu zeslabené, jak dokazují indikátory kvality a excelence.  Nový přístup je založen také na veřejné konzultaci, které se ČR také zúčastnila

4 1. Efektivnější národní systémy výzkumu 2. Transnacionální spolupráce v dobrém poměru mezi spoluprací a soutěží 3. Otevřený trh práce pro výzkumné pracovníky 4. Rovnost příležitostí mužů a žen 5. Otevřený přístup ke znalostem a jejich transferu

5  Zavést otevřené výzvy, kdy hodnocení projektů je děláno panely mezinárodních expertů – vytvořit soutěž na národní úrovni  Hodnotit kvalitu výzkumných organizací – propojit na institucionální financování Na národní úrovni se zavádí skrze IPN Audit (systému vvi) a IPN Metodika (hodnocení výzkumných organizací) + KHV, tj. projekty financované ze strukturálních fondů

6  Společné programování  Neurodegenerativní nemoci/Alzheimer's, Zemědělství, bezpečnost potravin a změna klimatu, Dieta pro zdravý život, Kulturní dědictví a globální změna klimatu, Evropa měst, CliK'EU – klimatické informace pro Evropu, Více let, zdravější život, Antimikrobiální rezistence, Výzvy vodního hospodářství, Zdravé a plodné oceány Aktivita na národní úrovni – dotazníková akce MŠMT na příslušná ministerstva, neboť se jedná o koordinaci národních zdrojů; výsledky zpracovány do materiálu pro další jednání.  Efektivní investice a využití výzkumných infrastruktur  ESFRI Roadmap, změna mandátu ESFRI – rozšíření po prioritizaci projektů a hodnocení projektů na evropské úrovni Aktivity na národní úrovni – Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VVI; investice do výstavby z OP VaVpI a z národního rozpočtu; Národní program udržitelnosti II

7  Nedostatečně průhledné najímání výzkumných pracovníků  Přenositelnost grantů je nedostatečná  Nedostatečná péče o rozvoj kariéry pro mladé vědce, ženy, nedostatečná mobilita mezi akademickým a průmyslovým sektorem Aktivity na národní úrovni Financování centra EURAXESS, které poskytuje služby výzkumným pracovníkům, publikuje na portálu pracovní příležitosti, Program Návrat, program ERC_CZ, využití strukturálních fondů pro rozvoj lidských zdrojů ve vvi.

8  Nedostatečné zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve vědě  Nedostatečné zastoupení žen v hodnotících panelech, v rozhodovacích procesech Aktivity na národní úrovni Financování centra Žena věda, udělení ceny Milady Paulové – vědkyni za celoživotní přínos vědě.

9  Knihovny a MSP mají často ztížený přístup k informacím, výsledkům výzkumu; výsledky výzkumu uskutečněné z veřejných zdrojů by měly být bezplatně dostupné na webových portálech  Podpora e- infrastruktur a databází Aktivity na národní úrovni Program INFOZ

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "N. Witzanyová Lichtenštejnský palác 16. října 2012; obrázky v prezentaci jsou z webu EK ohledně Evropského výzkumného prostoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google