Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.12 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.12 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.12 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluÚčtová třída 3 – pohledávky AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření1. 12. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví u nástavbového studia podnikání. Žákům objas- ňuje pojem pohledávky a naznačuje jejich rozdělení a účto- vání v účtové třídě 3. Prezentace obsahuje 13 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účtová třída 3 – pohledávky Obsah 1.Definice pohledávky 2.Tuzemské pohledávky z obchodního styku 3.Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly 4.Pohledávky ke společníkům 5.Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek 6.Inventarizace pohledávek 7.Úkoly 8.Zdroje

3 1. Definice pohledávky  Nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka.  Účetní jednotka je v roli věřitele.  Krátkodobé, dlouhodobé – třída 3.

4 2. Tuzemské pohledávky z obchodního styku a)Pohledávky za odběrateli b)Pohledávky s používáním směnek c)Pohledávky z poskytnutých provozních záloh d)Ostatní pohledávky Pohledávky za odběrateli – 311 MD DDD 221311 6xx MDD 343 Tržba z prodeje VYFA Úhrada pohledávky BV DPH

5 Pohledávky z poskytnutých provozních záloh – 314 MD DDD 321314 221 Zaplacena provozní záloha dodavateli BV Zúčtování provozní zálohy VUD Doplatek faktury BV Ostatní pohledávky Účtová skupina 37 – např. 375, 378. Účtová skupina 38 – např. 388.

6 3. Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly MD DDD 221 311 6xx MDD 563 Tržba z prodeje do zahraničí VYFA Úhrada pohledávky ze zahraničí BV MDD 663 Zvýšení hodnoty pohledávky VUD Snížení hodnoty pohledávky VUD Kurzové rozdíly vznikají:  při úhradě pohledávky,  na konci účetního období.

7 4. Pohledávky ke společníkům  Pohledávka za upsaný a nesplacený ZK – 353  Pohledávky z titulu poskytnutí půjčky společníkovi od společnosti – 355 MD DDD 211, 221355 211, 221 MDD 662 Poskytnutí půjčky společníkovi VPD, BV Úhrada půjčky společníkem včetně úroku PPD, BV Předpis úroku z půjčky VUD

8 5. Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek  Úkolem opravných položek je upravit ocenění majetku, je-li jejich tržní hodnota dočasně nižší než cena účetní.  Vytváří se k pohledávkám po splatnosti, které ještě mo- hou být uhrazeny.  Je třeba rozlišit účetní a daňové hledisko.  Tvorba se odrazí v nákladech – 558 (daňové), 559 (neda- ňové).

9  K pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (do vý- še 100 % – dle doby od splatnosti).  K nepromlčeným pohledávkám splatných po 31. 12. 1994 – dle zákona o rezervách.  K nevýznamným pohledávkám – do 30 000,- Kč, od doby splatnosti uplynulo 12 měsíců – až 100 %. Zákonné opravné položky se vytváří:

10 Účtování opravných položek k pohledávkám MD D 391 – Op. položka k pohledávkám MD D 558, 559 VUD Tvorba opravné položky MD DD 546 – Odpis pohledávky 311 3. Vyřazení DM z evidence v PC VUD – zápis o vyřazení Zrušení opravné položky Nedobytná pohledávka odpis pohledávky Daňová účinnost – viz zákon o dani z příjmu.

11 6. Inventarizace pohledávek a)Porovnání stavu účetního se stavem skutečným: stav skutečný – dokladová inventura, sepsání inventurního soupisu (soupis pohledávek, splatnost). b)Porovnání reálné hodnoty s účetní hodnotou pohle- dávky.

12 311/663 5. VUD – ke dni účetní závěrky vznikl kurzový zisk k pohledávce. 311/642 8. VYFA – prodej nepotřebného materiálu. 321/314 9. VUD – zúčtování zaplacené zálohy s fakturou od právníka. 314/211 7. VPD – úhrada zálohy právníkovi za jeho služby. 355/221 6. BV – poskytnutí půjčky společníkovi. 546/311 4. VUD – odpis nedobytné pohledávky. Reálná hodnota je nižší než účetní a jde o dočasnost – ins. řízení, pohledávky do 30 000,- po splatnosti 12 měsíců, nepromlčené pohledávky po 31.12.1994. 3. Kdy se vytváří zákonné opravné položky? Dokladová inventura. 2. Jaká inventura se provádí u pohledávek? Nárok ÚJ na úhradu peněžní částky od dlužníka. 1. Definuj pohledávku. 7. Úkoly

13 8. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.12 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google