Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Jan Dvořák NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_13_Jaroslav Durych - Rekviem TEMA:Česká literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Jan Dvořák NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_13_Jaroslav Durych - Rekviem TEMA:Česká literatura."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Jan Dvořák NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_13_Jaroslav Durych - Rekviem TEMA:Česká literatura 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:30.5.2013

2 Anotace: Materiál je určen pro 3. nebo 4. ročníky čtyřletého studijního programu gymnázia, případně pro 5. či 6. ročníky šestiletého studijního programu gymnázia. Součástí jsou základní informace o autorovi, primárně je však materiál zaměřen na práci s textem a na rozvoj čtenářské gramotnosti. Úlohou a cílem materiálu je představit studentům alternativní formu přístupu k historické tématice v protikladu s klasickým přístupem (např. A. Jirásek) Studenti pracují s textem. Na základě jeho přečtení pak odpovídají na zadané otázky. Odpovědi lze zaznamenat na tabuli přímo do materiálu pomocí fixu či elektronického pera. Otázky lze využít i pro samostatnou práci studentů. Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Jaroslav Durych Český katolický spisovatel, autor prózy, poezie i dramatu Vojenský lékař, publicista 1886 – 1962 Svými názory byl v opozici proti většině kulturních osobností ČSR Ve své historické tvorbě si vybírá období pobělohorské – většinou označované za dobu útlaku národa Upřednostňuje úlohu schopného jedince před masovostí Tematicky příbuzná díla: Bloudění a Rekviem (tzv. Velká a Malá valdštejnská trilogie)

4 Rekviem - Kurýr „Červená šerpa!“ zalehlo do uší jezdcových. Podíval se na svou šerpu, aby se o tom přesvědčil. Byl šedý den, hradby, střechy, halapartny, vojáci, mraky, cesta, všecko bylo šedivé, provlhlé a zkřehlé. Jen červená barva šerpy byla něčím zvláštním, jako růže v blátě. Vyjížděl do vnitřní brány, ta se věžila hrozivě, snažila se zdáti vysoká, mocná a tvrdá jako domýšlivost starousedlého měšťana. 1)Vysvětli slovo kurýr? Jaká znáš synonyma? Kde se s tímto výrazem setkáváme dnes? 2)Najdi v ukázce výčet. 3) Vyber z ukázky přirovnání. 4)Který smysl ve čtenáři probouzí popisovaná scéna? Proč?

5 Rekviem - Kurýr 1)Kurýr přijíždí do města Olomouce s listem vydaným vévodou Albrechtem z Valdštejna, vyzývajícím město ke kapitulaci. Během cesty ovšem dojde k nečekané události…. Které? 2)Vzhledem k rozdílné informovanosti obou jednajících stran dochází k netradiční situaci. Zkuste ji popsat. 3)Jak se asi změní chování kurýra, když se dozví nové skutečnosti? Švabachové litery se nadouvaly jako malí tlustí měšťané, přihlížející k slavnostnímu mučení na rynku, a křivé stínové tahy se líně kmitaly jako přežraní hadové. Z nečistých tlam obludných liter vylézala ohavná zvěst o zaslouženém neslavném konci ohavné rebelie frýdlantské, o justifikaci generálů a vévody Albrechta, kteří chystali atentát na rod habsburský a celou říši. Exekutoři byli líčeni jako lidé stateční a čin jejich zván heroickým a svatým. … Ruce se mu zatřásly, obličej nabyl barvy šedé až olivové, dech ustával. Strašný kus novin se stával důkazem jistoty.

6 Rekviem - Kurýr Jen z města! Skočit přes hradby až na druhý konec světa! Ostruhy byly vbity do slabin koňských. Kurýr se vzpřímil, spatřil pod sebou háj palisád jako kůly pro nesčetné řady zločinců. Hrotily se, natahovaly se hladově a špičatě. Ve skoku se překlonil přes hlavu koňskou. Jen z města! Až na druhý konec světa! Cítil, že letí, a bylo mu blaženě. Lebka pyšně a zpupně zapraštěla o palisádu. A bylo ticho, jen roztržený kůň v posledním tažení bil podkovami alarm, jehož už nikdo neslyšel. 1)Co vedlo kurýra k popisovanému činu? 2)Které vlastnosti je možno mu přisoudit? 3)Najdi v textu přívlastky v postpozici? Proč jich autor využívá?

7 Zdroje: DURYCH, Jaroslav: Rekviem, Praha 1989 MOLDANOVÁ, Dobrava: Česká literatura období avantgardy (1918-1945), Ústín nad Labem 2005 MUKAŘOVSKÝ, Jan: Dějiny české literatury IV., Praha 1995 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Durych http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaroslav_ Durych_1930.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaroslav_ Durych_1930.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Jan Dvořák NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_13_Jaroslav Durych - Rekviem TEMA:Česká literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google