Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_16."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_16 Popis výukového materiálu Název:Nové profesní profily a konkurence – 2. profily hotelnictví získané z jiných sektorů Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Nové profesní profily a konkurence 2. Nové profily hotelnictví získané z jiných sektorů

3 Budget analysis and management accounting expert (Specialista na analýzu rozpočtu a účetnictví) navrhuje a zajišťuje systematické používání průzkumů účetnictví pro usnadnění rozhodování managementu obchodu hlavním úkol: analyzovat trh, na kterém se obchoduje a organizace trhu a poté vytvořit systém účetních dokumentů, aby se mohl kontrolovat stav obchodů a konkurenční prostředí

4 Budget analysis and management accounting expert (Specialista na analýzu rozpočtu a účetnictví) Aktivity této profese zahrnují:  analýzu obchodní organizace a aktivity obchodu z ekonomického pohledu  vytváření a systematické doplňování účtů  definování typických vztahů mezi různými zahrnutými položkami pro usnadnění kontroly dat a interpretace  poskytování informací pro proces rozhodování  sestavování analýz nákladů a příjmů  kontrolování vnitropodnikového účetního systému

5 Budget analysis and management accounting expert (Specialista na analýzu rozpočtu a účetnictví) Technické a odborné znalosti :  účtování zisků a ztrát  kritéria oceňování kapitálových aktiv  kontrolování, prověřování a rušení obchodních účtů  ověřování účtů  účtování metod pro vytvoření průmyslového účetního systému  obchodní plánování a prognóza

6 Budget analysis and management accounting expert (Specialista na analýzu rozpočtu a účetnictví)  techniky analýzy nákladů a příjmů  analýzy podnikového rozpočtu  techniky pro přehodnocování rozpočtových dat  analýzy indexů a toků.  znalost práce s počítačem (shromažďování a zpracování dat )  organizační schopnosti, dovednosti v průzkumu trhu a znalost operačních metod, pomocí kterých produkuje pohostinství své výrobky

7 Natural and holistic health tourism technician (Manažer ozdravného cestovního ruchu) odpovědný za dostupnost produktů obchodní specializace na léčbu zákazníků, kteří jsou současně turisty zahrnuje marketing, plánování a organizování akcí s využitím přírodních léčebných zdrojů, zejména v ozdravných zařízeních jako jsou lázně, ozdravná centra a zotavovny studuje a analyzuje trendy na trhu, zvýrazňuje a navrhuje schválení plánovaných marketingových politik pro specifické tržní větve odpovědný za navrhování, plánování, koordinování a organizování aktivit volného času pro turisty

8 Natural and holistic health tourism technician (Manažer ozdravného cestovního ruchu) Technické a odborné znalosti:  distribuce kanálů přírodních produktů k turistům  management a organizaci pohostinství  obchodní techniky, prezentace a prodej produktů  přírodní léčba  relaxační a gymnastické techniky (shiatsu, tai chi, jóga atd.)  homeopatie  dietní režim  zkrášlovací léčba vyšší odborné vzdělání, nejlépe v oblasti technických a odborných znalostí CR vhodné absolvovat speciální kurzy

9 Expert in enviromental impact and planning of tourist development (Specialista plánování rozvoje CR a jeho vlivu na životní prostředí) posuzuje vhodnost nového technického vybavení v hotelnictví ve vztahu s životním prostředím a regionálními znaky vytváří návody a plány, zda jsou v daném místě uspokojivé technické, socio-ekonomické a finanční základy a podmínky pro rozvoj nových turistických oblastí zabývá se vlivem nových turistických oblastí na ekologii a životní prostředí

10 Expert in enviromental impact and planning of tourist development (Specialista plánování rozvoje CR a jeho vlivu na životní prostředí) Technické a odborné znalosti:  plánování měst a zákon o životním prostředí;  techniky a principy oceňování;  management regionálního CR;  techniky týkající se odhadu vlivu provozu hotelu na životní prostředí;  ekologie;  organizace hotelového provozu;  regulace podporování CR. vzdělání v oblasti ekonomiky, případně postgraduální kvalifikaci doplněnou odborným kurzem pokračující školení během práce

11 Manažer informačních technologií (IT manažer) odpovědný za instalaci, udržování a obnovování počítačové sítě a softwaru hotelu nepatří obvykle do hotelového personálu, ale zaměstnává ho speciální počítačová firma Manažer počítačových služeb plní následující úkoly:  vytvoření sítě a počítačových programů, které jsou v souladu s požadavky hotelu  vyvíjení softwaru nebo vybírání nejvhodnějšího existujícího softwaru  instalování hardwaru a odpovídajícího softwaru  udržování a administrace sítě a programů

12 Manažer informačních technologií (IT manažer)  pomáhání uživatelům vyřešit jakýkoliv problém při užívání počítačového systému: osobní počítač, tiskárny, přístup k rezervování atd.  zaškolování hotelového personálu v efektivním používání nainstalovaných informačních technologií  rozvoj a obnovování webové stránky hotelu  navrhování obnov informačních technologií pro zlepšení technologických výhod a požadavků.

13 Manažer informačních technologií (IT manažer) Nutné dovednosti :  výborná znalost informačních a komunikačních technologií  celkový přehled o systémech sítí a o požadavcích hotelu na informace a komunikaci  schopnost abstraktního myšlení, schopnost rozhodování a schopnost myslet dopředu  stálý zájem o zlepšování svých dovedností v hotelové organizaci a zájem o nové informační technologie a služby, které by mohly být pro organizaci užitečné  zájem o zákazníka  schopnost teamové spolupráce

14 Manažer informačních technologií (IT manažer)  smysl pro odpovědnost a schopnost odhadnout, jaký bude mít jeho práce vliv na kvalitu hotelových služeb.  minimální kvalifikace: specializace na zpracování dat nebo telekomunikací s minimálním vzděláním ekvivalentním vyššímu odbornému vzdělání  užitečné předchozí zkušenosti v tomto oboru  musí být stále seznamován s nejnovějšími počítačovými systémy a hardwarem pro hotelnictví a s mezinárodními standardy o kvalitě a ochraně služeb

15 Manažer technických služeb úkolem koordinování preventivní a opravné údržby budov, základního vybavení, zařízení a hotelových strojů pracuje buď jako zaměstnanec firmy specializující se na hotelovou údržbu nebo jako člen stálého hotelového personálu Úkoly a odpovědnosti :  organizování vnitřní a vnější renovace nebo zlepšovací práce na budově: kladení podlahy, střecha, okna, fasáda, balkóny, nouzové východy, plavecký bazén atd.

16 Manažer technických služeb  kontrola a zajištění oprav vodovodního potrubí a topení, klimatizace, doprava (jezdící schody, výtahy), elektrická osvětlení, bezpečnostní opatření (alarmy, protipožární opatření, evakuační systémy, alternativní zdroje energie atd.)  zajištění správné údržby a užívání vybavení a zařízení:pokoje, prádelny, restaurace, kuchyň atd.  kontrola okolí hotelu: vnitřní teplota, stupeň vlhkosti, hluk, osvětlení a ventilace  vedení inventáře zařízení, strojů atd.  organizování zaměstnanců a kontrola sledování poruch ve dne i v noci

17 Manažer technických služeb Dovednosti a schopnosti:  důkladná technická odbornost v oblasti strojů a udržování vodovodního potrubí a topení  organizační schopnosti  vůdčí schopnost  schopnost předvídat výsledky lidského chování  iniciativa v rozhodování  stálý zájem a schopnost porozumět novému vybavení a standardům kvality, které se vztahují k fyzickému prostředí hotelu  smysl pro odpovědnost a schopnost odhadnout vliv své práce na ochranu personálu a hostů a schopnost rozpoznat možné opravy

18 Manažer technických služeb vyškolení na vyšší technické úrovni nebo osvědčení z oblasti strojírenství znalost anglického jazyka a zkušenosti s technickou údržbou oživování znalostí o nových technologiích a materiálech, o legislativě ochrany při práci v hotelu a vyškolení v oblasti organizace práce

19 TEST Odpovězte vlastními slovy a uveďte ukázku jednotlivých problematik 1. Jaké pracovní náplň je zásadní součástí pozice specialista na analýzu rozpočtu a účetnictví? 2. Za jaké činnosti v hotelu je zodpovědný manažer ozdravného cestovního ruchu 3. Jaká je zásadní činnost specialisty plánování rozvoje CR a jeho vlivu na životní prostředí ? 4. V jakých činnostech v hotelu spočívá práce manažera technických služeb? Děkuji za pozornost - Bc. Pavel Lang


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_16."

Podobné prezentace


Reklamy Google