Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_18 Úloha ČNB jako garanta měnové politiky Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Duben 2013 Anotace: Česká národní banka, funkce centrální banky, diskontní, lombardní a repo sazby, povinné minimální rezervy Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace v tabulkách a grafech

2 OSNOVA 1.ČNB – základní informace 2.Funkce ČNB 3.Měnové nástroje ČNB 4.Otázky a úkoly 5.Zdroje

3 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA centrální (ústřední, emisní, cedulová) banka České republiky hlavním orgánem je bankovní rada v čele s guvernérem (jmenováni prezidentem republiky) je nezávislá na vládě není podnikatelským subjektem → hlavním cílem není dosažení zisku, ale udržení nízké míry inflace a stabilního vývoje měnového kurzu

4 FUNKCE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY určuje a prosazuje měnovou (monetární) politiku sleduje množství peněz v oběhu – jako jediná česká instituce má právo vydávat nové peníze a opotřebované či zničené stahuje z oběhu dohlíží na činnost obchodních bank (uděluje a odebírá licence); poskytuje obchodním bankám úvěry a ukládá jejich depozita je bankou státu – vede účty státního rozpočtu spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách obchoduje s cennými papíry

5 NÁSTROJE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (PRO VNITŘNÍ MONETÁRNÍ POLITIKU) hlavní nástroje ČNB pro provádění vnitřní měnové politiky: operace na volném trhu diskontní sazba repo sazba lombardní sazba povinné minimální rezervy

6 OPERACE NA VOLNÉM TRHU centrální banka nakupuje a prodává cenné papíry (nejčastěji státní dluhopisy) pokud ČNB nakupuje CP → zvyšuje se nabídka peněz v ekonomice pokud chce ČNB snížit množství peněz v oběhu (když roste inflace) → prodává CP kromě ovlivňování nabídky peněz ČNB využívá prodej cenných papírů (dluhopisů, státních pokladničních poukázek) ke krátkodobému krytí schodku státního rozpočtu

7 DISKONTNÍ SAZBA = úroková sazba centrální banky, za kterou si u ČNB ukládají dočasně volnou likviditu obchodní banky (i na jednu noc) představuje dolní hranici úrokových sazeb pro vklady (obchodní banky nesmějí vklady svých klientů úročit nižší sazbou) jestliže ČNB očekává růst inflace, zvyšuje diskontní sazbu (obchodní banky budou ukládat peníze u ČNB a sníží se nabídka peněz v ekonomice

8 VÝVOJ DISKONTNÍ SAZBY (%) ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Zdroj: zpracováno autorkou na základě [3]

9 REPO SAZBA = úroková sazba centrální banky pro termínové obchody s CP obchodní banky si u centrální banky koupí cenné papíry s dobou splatnosti nejčastěji 14 dnů → po uplynutí této doby centrální banka kupuje CP zpět a vyplácí obchodním bankám úroky ČNB chce stahovat peníze z oběhu → zvýší repo sazbu (obchodní banky ukládají peníze u ČNB a poskytují méně úvěrů) ČNB chce zvýšit nabídku peněz v ekonomice → sníží repo sazbu

10 VÝVOJ REPO SAZBY (%) ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Zdroj: zpracováno autorkou na základě [4]

11 LOMBARDNÍ SAZBA = doplňková úroková sazba na úvěry poskytované centrální bankou obchodním bankám (i na jednu noc) proti cenným papírům je vždy vyšší než repo sazba ČNB chce stahovat peníze z oběhu → zvýší lombardní sazbu (obchodní banky si nebudou chtít u ČNB půjčovat – nebudou mít tolik prostředků na poskytování úvěrů) ČNB chce zvýšit nabídku peněz v ekonomice → sníží lombardní sazbu

12 VÝVOJ LOMBARDNÍ SAZBY (%) ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

13 SAZBY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY - SHRNUTÍ Platnost od Diskontní sazba (%) Repo sazba (%) Lombardní sazba (%) 8. 2. 20082,752,004,75 6. 2. 20090,752,502,75 2. 11. 20120,05 0,25 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [3, 4, 5]

14 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY = každá obchodní banka musí u centrální banky povinně ukládat určité procento z přijatých vkladů → tyto peníze jsou tedy dočasně mimo oběh a působí protiinflačně od října 1999 se hodnota PMR drží ve výši 2 % ze všech závazků obchodních bank (kromě závazků vůči jiným bankám) od roku 2001 jsou povinné minimální rezervy centrální bankou úročeny

15 NÁSTROJE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (PRO VNĚJŠÍ MONETÁRNÍ POLITIKU) devizová intervence v případě, že kurz domácí měny nadměrně klesá, centrální banka nakupuje domácí měnu a prodává cizí měnu → snižuje se nabídka domácí měny → roste kurz domácí měny a stabilizuje se změny úrokových sazeb z vkladů růst úrokových sazeb zvyšuje zájem zahraničních investorů ukládat peníze v českých bankách → převedou své cizí měny na CZK a uloží za vysoký úrok → roste poptávka po CZK → roste kurz CZK

16 OTÁZKY A ÚKOLY Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější monetární politikou? Kdo monetární politiku řídí? Kdo je v čele této instituce? S jakými úrokovými sazbami pracuje centrální banka? Jaký mají vliv na nabídku peněz v ekonomice?

17 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978- 80-87301-01-2. [3] ČNB. Jak se vyvíjela diskontní sazba ČNB? [online]. [cit. 2. 4. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvijela_diskontni_sazba_cnb.html [4] ČNB. Jak se vyvíjela dvoutýdenní repo sazba ČNB? [online]. [cit. 2. 4. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvijela_dvoutydenni_repo_sazba_cnb.html [5] ČNB. Jak se vyvíjela lombardní sazba ČNB? [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvijela_lombardni_sazba_cnb.html

18 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google