Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tabulky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tabulky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Tabulky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Tabulky Statistický soubor je výsledkem statistického šetření. Prezentujeme ho ve formě: - slovního popisu sdělení výsledků je nepřehledné, neupoutá - tabulky je názornější, výstižnější a srozumitelnější - grafu umožňuje přehlednější orientaci a větší názornost

3 V jednoduché tabulce zpravidla řádky představují jednotky souboru a sloupce jednotlivé sledované znaky. Značky používané v tabulkách: - jev se nevyskytoval. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý x zápis není možný z logických důvodů 0 označení údajů menších než polovina zvolené měřící jednotky ~ odhad Tabulky

4 Podle složitosti třídění rozlišujeme tabulky: - prosté, obsahují netříděné informace. Poskytují základní přehled. - skupinové, vychází z třídění údajů podle jednoho třídícího znaku. - kombinační, shrnují třídění podle dvou a více znaků. Podávají podrobější informace.

5 Tabulka prostá

6 Tabulka skupinová

7 Tabulka kombinační

8 Tabulky Při tvorbě tabulky je třeba dodržovat stanovené náležitosti a předepsanou úpravu. Třídící znak Slovní obměny Četnosti Žáci 2. A OA v Kolíně

9 Tabulky Třídící znak, pohlaví, slovní obměny četnost Třídící znak, výše prémie, číselné obměny Interval otevřený uzavřený dolní mez horní mez Čtvrtletní prémie firmy Smrk, a. s.

10 Tabulky Zjednodušená pravidla pro tvorbu tabulky Nadpis tabulky Umisťuje se doprostřed nad tabulku. Stručně vyjadřuje obsah tabulky, začíná velkým písmenem a píše se bez tečky. Zvýrazňuje se tučným písmem. Mezi nadpisem a tabulkou se vynechává mezera (řádek).

11 Tabulky Hlavička Vysvětluje obsah sloupců a zásadně se píše vodorovně. Nadpisy se umisťují horizontálně a vertikálně na střed buňky. Začínají velkým počátečním písmenem. Podnázvy (pokračování hlavního názvu) začínají malým počátečním písmenem.

12 Tabulky Název legendy Vystihuje stručně obsah legendy. Uvádí se v levém horním rohu tabulky. Legenda Charakterizuje obsah jednotlivých řádků, začíná velkým písmenem.

13 Tabulky Měrná jednotka Všechny číselné hodnoty v tabulce jsou stejného druhu - napíše se značka nebo název měrné jednotky do závorek pod nadpis, nezvýrazněně. Pokud používáme v tabulce různé měrné jednotky - napíše se značka nebo název měrné jednotky do závorek pod nadpisy sloupců.

14 Tabulky Šíře sloupců Se odvozuje od nejširšího údaje (text nadpisu, legendy nebo součet číselných hodnot).

15 Tabulky Poznámka Vztahuje se k celé tabulce a píše se pod tabulku. Číslování sloupců a řádků Má usnadnit orientaci v tabulce. U tabulek menšího rozsahu se nepoužívá.

16 Tabulky Součty Zaznamenány na posledním místě (není-li na ně kladen důraz): - celkem – součet prvního stupně - úhrn – součet na druhém stupni (součet celků) - celkový úhrn – součet na na třetím stupni (součet úhrnů)

17 Tabulky Parametry tlakového čerpadla řady DEEP Název tabulky Hlavička Název legendy Pozn.: Nábídka platná pro rok 2009 LegendaPoznámka

18 Tabulky - příklad

19 Tabulky Použitá literatura: www stránky: „cs.wikipedia.org“ Burda Z.: Statistika pro obchodní akademie Burda Z.: Příklady ze statistiky a jejich řešení ČSN 01 6910, Úprava písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Tabulky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google