Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_02 Instituce působící v oblasti podnikání Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Parlament, Vláda, Česká národní banka, Hospodářská komora, Tripartita, Lobbování, Monopol, Oligopol Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Státní instituce působící na národní hospodářství 2.Podnikatelské ekonomické subjekty 3.Instituce zřizované podnikateli 4.Tripartita 5.Lobbování 6.Velké podniky v národním hospodářství 7.Otázky a úkoly 8.Zdroje

3 STÁTNÍ INSTITUCE PŮSOBÍCÍ NA NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ stát – obecný a velmi široký pojem → musíme rozlišovat, který státní subjekt máme na mysli: -parlament -vláda -centrální banka

4 1. PARLAMENT složen ze dvou komor – poslanecké sněmovny a senátu představuje zákonodárnou moc ČR → navrhuje a schvaluje zákony, které ovlivňují fungování společnosti, tudíž i hospodářství činnost parlamentu je ovlivněna hlavně zastoupením jednotlivých politických stran Obr. 1

5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ústava ČR – obsahuje Listinu základních lidských práv a svobod - zakotvuje právo svobodně podnikat Obchodní zákoník, Živnostenský zákon Zákoník práce a Občanský zákoník Zákon o účetnictví, Zákon o bankách Daňové zákony a Zákon o správě daní a poplatků podobu zákona má i každoročně schvalovaný státní rozpočet a další

6 2. VLÁDA představuje výkonnou moc (má i možnost předkládat návrhy zákonů) tvořena ministerstvy a jednotlivými ministry hlavním tvůrce hospodářské politiky státu její koncepce je závislá na tom, které politické strany jsou ve vládě zastoupeny sestavuje návrh státního rozpočtu a předkládá ho ke schválení parlamentu

7 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINISTERSTVA OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí velký vliv dále mají: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy současná vláda počítá se sloučením Ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu pod jedno, které nazev Ministerstvo hospodářství (v roce 2014)

8 3. CENTRÁLNÍ BANKA Česká národní banka se sídlem v Praze samostatná, suverénní a nezávislá na vládě v čele stojí guvernér a bankovní rada jmenovaná prezidentem republiky dohlíží a ovlivňuje komerční bankovní trh dohlíží na množství peněz v oběhu, aby nedocházelo k jejich přílišnému znehodnocování inflací Obr. 2

9 PODNIKATELSKÉ EKONOMICKÉ SUBJEKTY FO podnikají: na základě živnostenského oprávnění (živnostenský zák.) na zákl. jiného oprávnění podle jiných zákonů (př. lékaři) PO rozlišujeme: obchodní společnosti podle obchodního zákoníku osobní společnosti – v. o. s., k. s. kapitálové společnosti – spol. s r. o., a. s. družstva podle obchodního zákoníku státní podniky podle zákona o státním podniku

10 POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ SUBJEKTY20102011 Celkový počet ekonomických subjektů2 637 5512 703 444 z toho fyzické osoby1 969 5902 007 483 z toho právnické osoby667 961695 961 OSVČ1 842 9651 877 035 Obchodní společnosti347 753365 293 z toho akciové společnosti23 99124 667 Družstva15 69015 536 Státní podniky358308 Velké podniky (víc než 250 zaměstnanců)2 1632 224 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [8]

11 INSTITUCE ZŘIZOVANÉ PODNIKATELI II. podnikatelé se sdružují do různých skupin, aby lépe prosazovali své zájmy Hospodářská komora ČR = dobrovolné sdružení podnikatelů vypracovává ekonomické zákony, poskytuje poradenství, organizuje obchodní setkání, navazuje vztahy se zahraničními partnery Svaz průmyslu a dopravy ČR = dobrovolné sdružení zaměstnavatelů a podnikatelů cílem je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj podnikání v ČR a hájit zájmy členů

12 TRIPARTITA tripartita = společný orgán představitelů vlády, podnikatelů a odborů projednává nejdůležitější otázky ovlivňující podnikání a zaměstnanost v ČR se tripartitní orgán nazývá Rada hospodářské a sociální dohody v případě, že Rada nedojde ke shodě v názorech, může tato situace ústit až v generální stávku

13 LOBBOVÁNÍ = „ soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů“ [6] → působení na vládu při přijímání opatření podporující zájmy určitého podniku (skupiny podniků) někdy může lobbování přejít v korupci = „zneužití pravomocí k soukromému či skupinovému prospěchu“ [6] v USA a Velké Británii je lobbování upraveno speciálními zákony a mají seznamy oprávněných lobbistů (uznávané zaměstnání)

14 VELKÉ PODNIKY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ dle klasifikace Evropské komise se za velký podnik považuje podnik, který má více než 250 zaměstnanců a jehož aktiva činí více než 43 milionů EUR [zdroj: 7] v krajním případě se může stát, že odvětví ovládá jeden nebo velmi málo velkých podniků → tuto situaci nazýváme dominantním postavením mohou nastat dvě situace monopol oligopol

15 MONOPOL A OLIGOPOL monopol = odvětví je ovládáno jediným podnikem nevýhoda pro spotřebitele – monopol nemá konkurenci a může zvyšovat ceny aniž by byl nucen zdokonalovat své výrobky (služby) nebo snižovat náklady příklad na českém trhu: Česká pošta druhem monopolu je kartel = nezákonná dohoda podniků o prodejních cenách či objemech prodeje oligopol = odvětví je ovládáno 2 – 3 velkými podniky příklad v ČR: trh telekomunikací – Vodafone, O2 a T-Mobile

16 OTÁZKY A ÚKOLY S pomocí internetu zjistěte, kdo je současný: guvernér ČNB, ministr financí, ministr obchodu, ministr práce a sociálních věcí. Jaký je rozdíl mezi lobbováním a korupcí? Vysvětlete pojem monopol a uveďte příklad z českého trhu. Vysvětlete pojem oligopol a uveďte příklad z českého trhu.

17 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978- 80-87204-30-6. [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978- 80-87204-27-6. [3] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978-80-87301-01-2. [4] VLÁDA ČR. Vláda má nové dva ministry [online]. [cit. 5. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-ma-nove-dva-ministry-101892/ [5] SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. [cit. 5. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.spcr.cz/o-nas/svaz-prumyslu-a-dopravy-cr [6] WIKIPEDIE. Lobbování [online]. [cit. 5. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobbov%C3%A1n%C3%AD [7] OPPA. Počty zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků [online]. [cit. 5.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/pro-prijemce/325_pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku.html [8] ČSÚ. ČR v číslech 2012 - Organizační struktura NH [online]. [cit. 5. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1409-12-r_2012

18 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1 - ERVINPOSPISIL. Wikipedia Commons [online]. [cit. 5.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4 %9Bmovny.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4 %9Bmovny.jpg Obr. 2 - POLÁK, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 5. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague,_Building_of_%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn %C3%AD_banka,_roof.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague,_Building_of_%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn %C3%AD_banka,_roof.JPG

19 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google