Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Migrace Z latinského migratio = stěhování změna sídliště přecházením z jednoho kraje do druhého (přesídlování, stěhování) Emigrant = dobrovolný nebo sociálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Migrace Z latinského migratio = stěhování změna sídliště přecházením z jednoho kraje do druhého (přesídlování, stěhování) Emigrant = dobrovolný nebo sociálně."— Transkript prezentace:

1 Migrace Z latinského migratio = stěhování změna sídliště přecházením z jednoho kraje do druhého (přesídlování, stěhování) Emigrant = dobrovolný nebo sociálně vynucený vystěhovalec z vlasti do jiné země Imigrant = přistěhovalec Exulant = vyhnanec, vyhoštěnec (touží se do vlasti vrátit) Uveďte příklady českých emigrantů a exulantů

2 Jaké jsou hlavní příčiny migrace?

3 Ekonomické příčiny migrace Chudoba Nezaměstnanost Nízké mzdy v oboru Špatné uplatnění v oboru Změny klimatu – sucha, povodně apod. Přelidnění Lidé se snaží najít práci v cizí zemi (v jiném regionu = vnitřní migrace), zajistit obživu pro sebe, svou rodinu

4 Sociální příčiny migrace Špatná úroveň vzdělání Špatná úroveň zdravotnictví Rodinný příslušník v zahraničí Vztah, manželství s cizincem Lidé se snaží zajistit si kvalitní vzdělání, sloučit rodinu či získat kvalitní zdravotní péči

5 Bezpečnostní příčiny migrace Občanské nepokoje, válka Represivní režim, politické perzekuce Příslušnost k pronásledované skupině (politické, etnické náboženské …) Diskriminace Z těchto lidí se stávají uprchlíci, kteří žádají v nové zemi o azyl

6 Uprchlíci - azylanti Azyl = útočiště Azyl je poskytnutí útočiště cizímu státnímu příslušníkovi stíhanému ve vlastním státě z důvodu politických, náboženských nebo ideologických Do ČR migrují každý rok tisíce lidí a stovky z nich žádají o politický azyl Nejčastější žadatelé jsou ze zemí bývalého SSSR či ze zemí, kde je válečný konflikt, např. Afganistan Během roku je azyl udělen cca desítkám žadatelů

7 Hlavní dopady migrace na země původu +Snížení nezaměstnanosti +Příliv peněz ze zahraničí od emigrantů (remitance) +Návrat lidí se zkušenostmi ze zahraničí -Odchod kvalifikovaných lidí (brain drain) -Ztráta investic do vzdělání emigrantů -Nedostatek určitých profesí

8 Hlavní dopady migrace na cílové země +Obsazení pozic, které domácí nechtějí vykonávat +Obsazení nedostatkových kvalifikovaných profesí +Vyrovnání nepříznivého demografického vývoje -Sociální napětí (nárůst rasismu a xenofobie) -Vznik uzavřených komunit (ghett) -Nelegální migrace a problémy s ní spojené -Dočasná migrace se stává trvalou

9 Diskriminace x tolerance Tolerance = snášenlivost, ochota respektovat názory, hodnoty, postoje odlišné od mých vlastních Diskriminace = omezování, utiskování určitých společenských skupin, vychází z předsudků a může být projevem rasismu Rasismus = rasová nesnášenlivost, nejhorší projev netolerance, rozlišování lidí na lepší a horší dle barvy pleti Xenofobie = nepřátelství ke všemu cizímu, nenávist k cizincům často vyplývající z neznalosti

10 Možná řešení – prevence negativ migrace Zdrojové země Podpora návratu emigrantů Odstraňování příčin jejich odchodu: Efektivní využití rozvojové pomoci Ekonomické, politické reformy v zemi původu Hostitelské země Podpora multikulturního vzdělávání Šíření nezkreslených informací o cizincích Integrační programy (jazyk, vzdělávání, byty) Represe (kontrola hranic, repatriace, kontroly zaměstnavatelů) Aktivní přístup k migrační politice


Stáhnout ppt "Migrace Z latinského migratio = stěhování změna sídliště přecházením z jednoho kraje do druhého (přesídlování, stěhování) Emigrant = dobrovolný nebo sociálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google