Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_018_Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Ch_018_Chemické reakce_ Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_018_Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Ch_018_Chemické reakce_ Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola:"— Transkript prezentace:

1 Ch_018_Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Ch_018_Chemické reakce_ Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva o chemických reakcích.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo devátého ročníku.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Chemie pro 9. ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE

4 CHEMICKÉ REAKCE ● Jsou to děje, při kterých zanikají vazby ve výchozích látkách (reaktantech) a vytvářejí se vazby nové, tzn. vznikají nové molekuly – produkty reakce. ● Chemická rovnice je zápis chemické reakce pomocí značek a vzorců chemických látek: ● 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O ● výchozí látky produkty reakce ●

5 Průběh chemických reakcí ● V průběhu chemických reakcí se zmenšuje látkové množství reaktantů a zvyšuje se látkové množství produktů. ● Rychlost chemické reakce udává úbytek koncentrace výchozích látek, popř. přírůstek koncentrace produktů za jednotku času.

6 Podmínky, které musí být splněny, aby proběhla chemická reakce: ● Částice reagujících látek se musí srazit ● Částice musí být při srážce vhodně prostorově orientovány ● Částice reagujících látek musí mít dostatečnou energii (minimální energie, kterou musí částice při srážce mít je tzv. aktivační energie)

7 FAKTORY OVLIVŇUJÍCI PRŮBĚH CHEMICKÝCH REAKCÍ: A/ Vliv koncentrace: ● zvýšená koncentrace výchozích látek způsobí zvýšení počtu srážek částic – reakční rychlost roste ● Příkladem záměrného ovlivňování rychlosti chemických reakcí změnou koncentrace reaktantů jsou reakce některých látek s kyslíkem, např. při výrobě oceli je pro urychlení žádoucích reakcí vháněn do konventorů spolu se vzduchem kyslík. ● Zmenšení koncentrace kyslíku, a tím i zpomalení, popř. zastavení chemické reakce, využíváme při hašení požáru, kdy omezujeme nebo zabraňujeme přístup vzduchu. ● Názorná ukázka : http://www.youtube.com/watch?v=_7qpolD2Jqk http://www.youtube.com/watch?v=_7qpolD2Jqk

8 B/ Vliv teploty: ● s rostoucí teplotou se zvyšuje rychlost pohybu reagujících částic (roste počet srážek) – reakční rychlost se zvýší ● Laboratorními pokusy bylo prokázáno, že při zvýšení teploty reakční směsi o 10 °C se rychlost reakce zvětší 2 krát až 4 krát. ● Názorná ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=rAL83xoH- fc

9 C/ Vliv velikosti plošného obsahu povrchu pevných reagujících částic: ● při zvětšování plošného obsahu povrchu pevných reaktantů se zvětšuje rychlost reakce. ● Látky s velkým plošným obsahem (práškový zinek) zreagují rychleji než látky s malým plošným obsahem (kusový zinek). ● Při průmyslových výrobách se rychlost reakce pevných reaktantů zvětšuje jejich drcením, práškováním aj. ● Názorná ukázka: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-oaFN- y6zt4

10 D/ vliv katalyzátorů: ●k●katalyzátor – látka, která zvyšuje rychlost chemické reakce, ale sama se chemickou reakcí nemění ●p●pozitivní katalyzátory – snižují aktivační energii, reakční rychlost se zvyšuje ●n●negativní katalyzátory – zvyšují aktivační energii, reakční rychlost se snižuje ●P●Přítomnost katalyzátoru při průběhu chemické reakce zapisujeme v chemické rovnici nad šipkou. ●B●Bez katalyzátorů by nebylo možno vyrábět velké množství látek. Uplatňují se při některých základních chemických výrobách (kyseliny sírové, amoniaku apod.), rovněž při výrobách organických sloučenin (plastů, kaučuku apod.).

11 Ukázka vlivu katalyzátorů na průběh chemické reakce: http://www.youtube.com/watch?v=rGP1AWacDx Y

12 E/ vliv tlaku: ● tlak má vliv na reakční rychlost pouze u plynných látek ● Desetinásobným zvýšením tlaku desetkrát snížíme objem, a tím vlastně desetkrát zvýšíme koncentraci.

13 Doplňte správně slovo zvětšuje nebo slovo zmenšuje: ● Při výrobě oceli se využívá reakcí nežádoucích příměsí s kyslíkem. Do výrobního zařízení se spolu se vzduchem vhání i čistý kyslík, neboť rychlost požadovaných reakcí se tím …................ ● Během hašení požáru omezujeme přístup kyslíku, protože se tím ….............. rychlost hoření. ● Výhodou úpravy potravin varem v tlakovém hrnci je, že se při větším tlaku ….......... teplota varu směsi, a tím se ….......... rychlost probíhajících chemických změn. ● Potraviny ukládáme do chladničky, neboť chlazením se rychlost reakcí probíhajících při jejich kažení ….............

14 Doplňte správně slovo zvětšuje nebo slovo zmenšuje: ● Při výrobě oceli se využívá reakcí nežádoucích příměsí s kyslíkem. Do výrobního zařízení se spolu se vzduchem vhání i čistý kyslík, neboť rychlost požadovaných reakcí se tím zvětšuje. ● Během hašení požáru omezujeme přístup kyslíku, protože se tím zmenšuje rychlost hoření. ● Výhodou úpravy potravin varem v tlakovém hrnci je, že se při větším tlaku zvětšuje teplota varu směsi, a tím se zvětšuje rychlost probíhajících chemických změn. ● Potraviny ukládáme do chladničky, neboť chlazením se rychlost reakcí probíhajících při jejich kažení zmenšuje.

15 Doplňte křížovku: 1/ Prvek fluor má značku …. 2/ Jak se jmenuje energie, kterou musí šástice mít, aby začala probíhat chemická reakce? 3/ Jeden z faktorů ovlivňujících průběh chemických reakcí 4/ Zvyšováním …....... rychlost reakce roste 5/ Při zvětšení plošného obsahu povrchu pevných reaktantů se zvýší ….......... chemické reakce 6/ Děje, při kterých zanikají vazby ve výchozích látkách a vytvářejí se vazby nové, jsou chemické …............. 7/ L átka, která zvyšuje rychlost chemické reakce, ale sama se chemickou reakcí nemění se nazývá …....................

16 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/

17 1/ F 2/ A K T I V A Č N Í 3/ K O N C E N T R A C E 4/ T E P L O T Y 5/ R Y CH L O S T 6/ R E A K C E 7/ K A T A L Y Z Á T O R

18 Použité zdroje: ● Chemie 8: pro 8.ročník základní školy. Praha: SPN, 1991, s.136-143. ISBN 80-04-26250-3. ● Základy chemie 1. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-324-8. ● Vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce. Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=rGP1AWacDxY http://www.youtube.com/watch?v=rGP1AWacDxY ● Vliv teploty na rychlost chemické reakce. Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rAL83xoH-fc http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rAL83xoH-fc ● Vliv specifického povrchu na rychlost chemické reakce. Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-oaFN-y6zt4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-oaFN-y6zt4 ● Vliv koncentrací eduktů na rychlost chemické reakce. Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=_7qpolD2Jqk


Stáhnout ppt "Ch_018_Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Ch_018_Chemické reakce_ Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google