Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí

2 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech 2007–2013 pro projekty ochrany a zlepšování kvality životního prostředí určeno z Fondu soudržnosti a ERDF 4,9 miliardy €  Dalších 306 milionů € je připraveno na spolufinancování ze SFŽP ČR a kapitoly MŽP  Ke konci dubna 2013 schváleno k rozdělení 110,6 miliard Kč  Na účty příjemců odesláno 44,5 miliard Kč

3 3 OPŽP – 8 prioritních os Číslo a název prioritní osyFondPodíl na alokaci Příspěvek z fondů EU [€] Příspěvek z fondů EU [CZK] 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS40,44% Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí FS12,89% Udržitelné využívání zdrojů energie FS13,68% Zkvalitnění nakládání s odpady odstraňování starých ekologických zátěží FS15,79% Omezování průmyslového znečištění snižování environmentálních rizik ERDF1,23% Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF12,19% Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF0,86% Technická asistenceFS2,91% CelkemFS + ERDF100%

4 4 OPŽP – aktuální stav  Celkem vyhlášeno 47 výzev  Podáno žádostí  Dotace schválena pro projektů  Největší počet projektů – schváleno v PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie  Největší objem schválených prostředků v PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – cca 43,1 miliard Kč

5 5 OPŽP – schválená podpora podle krajů

6 6 OPŽP – aktuální stav v PO 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Snížení znečištění vod Zlepšení jakosti pitné vody Omezování rizika povodní Středočeský kraj

7 7 OPŽP – aktuální stav v PO 2 (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Zlepšení kvality ovzduší Omezování emisí Středočeský kraj

8 8 OPŽP – aktuální stav v PO 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Středočeský kraj

9 9 OPŽP – aktuální stav v PO 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady odstraňování starých ekologických zátěží) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Zkvalitnění nakládaní s odpady Odstraňování starých ekologických zátěží Středočeský kraj

10 10 OPŽP – aktuální stav v PO 5 (Omezování průmyslového znečištění snižování environmentálních rizik) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Omezování průmyslového znečištění Středočeský kraj

11 11 OPŽP – aktuální stav v PO 6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, Podpora biodiverzity Obnova krajinných struktur Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora regenerace urbanizované krajiny Prevence sesuvů a skalních řícení Středočeský kraj

12 12 OPŽP – aktuální stav v PO 7 (Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací Středočeský kraj

13 OPŽP – aktuální výzvy  Aktuálně vyhlášené výzvy: −XLVI. výzva (2. duben 2013 – 31. květen 2013) oblast podpory 6.3 −XLVII. výzva (2. květen 2013 – 31. říjen 2013) prioritní osa 5 13

14 Příprava programového období Harmonogram přípravy příštího programovacího období  1. fáze: Jsou připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS včetně OPŽP a předloženy MMR; Do konce května 2013 bude MMR informovat vládu ČR o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS.  Dále indikativně v závislosti na stavu vyjednávání evropské legislativy:  2. fáze od června do října 2013, kdy bude program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání,  3. fáze od listopadu 2013 do prosince 2013, kdy bude program předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí. SFŽP bude Zprostředkujícím subjektem pro OPŽP 2014 –

15 15 Operační program Životní prostředí


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google