Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí

2 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech 2007–2013 pro projekty ochrany a zlepšování kvality životního prostředí určeno z Fondu soudržnosti a ERDF 4,9 miliardy €  Dalších 306 milionů € je připraveno na spolufinancování ze SFŽP ČR a kapitoly MŽP  Ke konci dubna 2013 schváleno k rozdělení 110,6 miliard Kč  Na účty příjemců odesláno 44,5 miliard Kč

3 3 OPŽP – 8 prioritních os Číslo a název prioritní osyFondPodíl na alokaci Příspěvek z fondů EU [€] Příspěvek z fondů EU [CZK] 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS40,44%1 988 552 501 50 731 532 367 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí FS12,89% 634 146 020 16 302 960 005 3. Udržitelné využívání zdrojů energie FS13,68%672 971 287 17 194 427 215 4. Zkvalitnění nakládání s odpady odstraňování starých ekologických zátěží FS15,79%776 505 331 19 827 052 425 5. Omezování průmyslového znečištění snižování environmentálních rizik ERDF1,23%60 605 709 1 545 121 804 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF12,19%599 423 825 15 322 421 851 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF0,86%42 452 678 1 081 798 864 8. Technická asistenceFS2,91%143 209 747 3 670 792 954 CelkemFS + ERDF100%4 917 867 098 125 676 107 486

4 4 OPŽP – aktuální stav  Celkem vyhlášeno 47 výzev  Podáno 19 035 žádostí  Dotace schválena pro 10 343 projektů  Největší počet projektů – 3 110 schváleno v PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie  Největší objem schválených prostředků v PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – cca 43,1 miliard Kč

5 5 OPŽP – schválená podpora podle krajů

6 6 OPŽP – aktuální stav v PO 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 1 1487 372 222 0153 296 772 156 1.1 - Snížení znečištění vod 855 923 373 6873 198 786 007 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody 241 314 233 19358 906 508 1.3 - Omezování rizika povodní 39134 615 13639 079 642 Středočeský kraj

7 7 OPŽP – aktuální stav v PO 2 (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 2 1811 074 679 64355 029 554 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 146518 628 13835 605 507 2.2 - Omezování emisí 35556 051 50519 424 048 Středočeský kraj

8 8 OPŽP – aktuální stav v PO 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 3 2731 385 852 137563 576 885 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 69448 388 18375 222 679 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) 204937 463 954488 354 206 Středočeský kraj

9 9 OPŽP – aktuální stav v PO 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady odstraňování starých ekologických zátěží) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 4 2102 296 732 568818 522 265 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady 1801 687 543 075717 134 239 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží 30609 189 494101 388 026 Středočeský kraj

10 10 OPŽP – aktuální stav v PO 5 (Omezování průmyslového znečištění snižování environmentálních rizik) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 5 29244 688 94358 800 155 5.1 - Omezování průmyslového znečištění 29244 688 94358 800 155 Středočeský kraj

11 11 OPŽP – aktuální stav v PO 6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 6 2661 780 458 422928 586 801 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, 2116 465 1626 428 921 6.2 - Podpora biodiverzity 24249 561 748167 168 607 6.3 - Obnova krajinných struktur 23126 403 56425 068 771 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 105595 505 856486 918 966 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 101366 652 023157 167 483 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení 11325 870 06985 834 054 Středočeský kraj

12 12 OPŽP – aktuální stav v PO 7 (Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu) Schválená a proplacená podpora EU Oblast podpory Počet schválených projektů Schválená podpora z ERDF/FS [Kč] Proplacená podpora z ERDF/FS [Kč] Prioritní osa 7 5106 828 92464 548 098 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací 5106 828 92464 548 098 Středočeský kraj

13 OPŽP – aktuální výzvy  Aktuálně vyhlášené výzvy: −XLVI. výzva (2. duben 2013 – 31. květen 2013) oblast podpory 6.3 −XLVII. výzva (2. květen 2013 – 31. říjen 2013) prioritní osa 5 13

14 Příprava programového období 2014 - 2020 Harmonogram přípravy příštího programovacího období  1. fáze: Jsou připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS včetně OPŽP a předloženy MMR; Do konce května 2013 bude MMR informovat vládu ČR o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS.  Dále indikativně v závislosti na stavu vyjednávání evropské legislativy:  2. fáze od června do října 2013, kdy bude program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání,  3. fáze od listopadu 2013 do prosince 2013, kdy bude program předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí. SFŽP bude Zprostředkujícím subjektem pro OPŽP 2014 – 2020. 14

15 15 Operační program Životní prostředí


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí. 2 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google