Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| TFM 2015 Novela zákona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| TFM 2015 Novela zákona."— Transkript prezentace:

1 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb

2 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která si klade za cíl do roku 2020 v Unii uspořit 20 % spotřeby primární energie oproti prognózám. Členské státy EU se díky této směrnici budou muset zaměřit na úspory energie, její efektivnější využívání, modernizaci budov a technologií. Tato opatření se dotknou zejména velkých podniků a vládních institucí – úřadů. Směrnice je transponována do zákona č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

3 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. Zákon 103/2015 byl ve sbírce vyhlášen 4.5.2015 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2015 Velké podniky mají povinnost splnit požadavky zákona do 5. prosince 2015 Přechodná ustanovení – Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona.

4 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. Dle § 9 odstavce 2 zákona 406/2000 v aktuálním znění: „Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií 19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu 20), který zahrnuje energetický audit. ___________ 19) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií. 20) ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu.“.

5 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Definice kategorie podniku Kritéria pro zařazení konkrétního podniku do kategorie velikosti stanovuje doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 – Malé podniky Malým podnikem je podnik, která zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. – Střední podniky Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. – Velké podniky Pokud nějaký podnik není dle výše uvedených parametrů ani mikropodnikem, malým a ani středním podnikem, patří mezi velké podniky.

6 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Definice kategorie podniku Zohlednění majetkových vazeb žadatele na další podniky – Pro určení, zda podnik splňuje vymezení malého či středního podniku, ale nestačí jen údaje o podnikem přímo zaměstnávaných osobách, jeho ročním obratu a jeho bilanční sumě roční rozvahy. Do výpočtu je nutné zapojit údaje také za všechny partnerské podniky a propojené podniky. – Parametry (např. počet zaměstnanců) za partnerské podniky se do výpočtu započítají jen zčásti podle míry majetkového propojení (buď dle podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech - podle toho, která z hodnot je vyšší; v případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší procentuální podíl. – Parametry za propojené podniky se do výpočtu zahrnují celé. – Uživatelská příručka pro určení velikosti podniku zpracovaná Evropskou komisí EK_SME_user_guide_cs.pdf (7,5 MB, 26.5.2009) EK_SME_user_guide_cs.pdf

7 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Jaké jsou možnosti řešení plnění novely č. 406/2000 Sb. 1.Zpracovat každé 4 roky energetický audit dle vyhlášky č.480/2012 2.Zavést a certifikovat systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001 – Platnost certifikátu 3 roky je podmíněna každoročním dozorovým auditem 3.Zavést a certifikovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 a každé čtyři roky provádět energetický audit dle vyhlášky 480/2012 – Platnost certifikátu 3 roky je podmíněna každoročním dozorovým auditem a opakování energetického audit, který je svázán se systémem ISO 14001

8 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Co mohu získat plněním novely č. 406/2000 Sb. Nedostanu pokutu až 5 000 000,- Kč (Správní delikt) za porušování zákona dle §12a odstavce 3 Mohu využít návrhy na úsporná opatření jako podklad pro rozhodování o investicích a využít tak např. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 -2020) – Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 1 217 129 658 € ÚSPORY ENERGIE SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Finanční alokace 746 247 226 EUR

9 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Jaké jsou podporované aktivity v rámci OPPIK – Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti či snižování ztrát, – zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, – modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED), – snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), – využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, – instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku a instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

10 Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| www.tuv-sud.cz TFM 2015 www.ifma.cz Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií – příležitost pro poskytovatele FM služeb Přidaná hodnota poskytovatele Facility Managementu Informovat vlastníka nemovitosti o povinnosti, která vyplývá z novely zákona a nabídnout mu řešení prostřednictvím nezávislých a kompetentních subjektů a zajistit a podpořit: – provedení energetického auditu – implementaci a následnou certifikace dle ČSN EN ISO 50 001 – provedení energetického posudku – kontroly účinnosti klimatizací a kotlů – vypracování průkazů energetické náročnosti budov – investiční prostředky pro realizaci úsporných opatření např. ze strukturálních fondů – poradenství, konzultace a vzdělávání

11 TÜV SÜD Czech Děkuji za pozornost Ing. Simon Palupčík, MBA Business Development Manager Mobil: +420 602 611 272 Email: simon.palupcik@tuv-sud.czsimon.palupcik@tuv-sud.cz


Stáhnout ppt "Přednáška Akce: Přednášející: Simon Palupčík | Business Development Manager | TÜV SÜD Czech, s.r.o.| TFM 2015 Novela zákona."

Podobné prezentace


Reklamy Google