Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Rada Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Dotace pro neziskové organizace z EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Rada Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Dotace pro neziskové organizace z EU."— Transkript prezentace:

1 Pavel Rada Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Dotace pro neziskové organizace z EU

2 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Představit možnosti dotací OP Přeshraniční spolupráce Česko - Slovensko Regionální operační program Operační program životní prostředí Program rozvoje venkova - Leader +

3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií OP Přeshraniční spolupráce 1. Podpora sociálního a kulturního rozvoje 1. Podpora společného záchranného systému 2. Organizování společných akcí v oblasti turismu a kultury 3. Vytváření společných produktů 4. Investice do turistické infrastruktury 5. Společné systémy vzdělávání 2. Rozvoj dostupnosti území a životního území 1. Budování přeshraniční infra regionálního a místního významu v oblasti životního prostředí, přírodních zdrojů, OZE, 2. Podpora rozvoje digitálního významu v českém a slovenském jazyce, poskytování e-služeb 3. Budování systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami 1. Dotace 90% - malé projekty od 250 tis kč – 6 mil kč

4 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Regionální operační program Opatření 2.3. – Rozvoj venkova Rozvoj sociální infrastruktury Vzdělávací infrastruktura (MŠ, ZŠ), infrastruktura pro sociální služby, zdravotní péče, Infr. Pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních a sportovních zařízení, pořízení vybavení na zvýšení kvality poskytovaných služeb, infrastruktura pro vyčleněné skupiny obyvatel (handicapovaní, apod), infrastr. Infra. pro zvýšení bezpečnosti, prevence rizik

5 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Regionální operační program Opatření 3.2 – Veřejná infrastruktura a služby Rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu Rozvoj a obnova infrastr. pro aktivní kulturně - poznávací formy cestovního ruchu a lázeňství Rozvoj a obnova sportovních areálů využívjícíh primárně pro cestovní ruch Budování systémů turistických okruhů, naučných stezek, nebo navigačních tabulí Rekonstrukce kulturní památky, nebo kulturní zajímavosti se záměrem ji využít pro cestovní ruch nebo exkluzivní ubytování včetně návazné infrastruktury a zajištění propagace

6 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Operační program životní prostředí  Osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury (1.1.) Snížení znečištění vod (1.3.) Omezování rizika povodní  Osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí  (2.1) Zlepšení kvality ovzduší  Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie  ( 3.1.) Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinace výroby tepla a elektřiny (3.2.) realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

7 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Operační program životní prostředí  Osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  (4.1) Zkvalitnění nakládání s odpady  (4.2) Odstraňování starých ekologických zátěží  Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny  (6.3) Obnova krajinných struktur  (6.4) Optimalizace vodního režimu krajiny  (6.5) Podpora regenerace urbanizované krajiny  Osa 7. Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

8 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Děkuji za pozornost Pavel Rada projektový manažer RRA VM Tel.: 605 820 358 e-mail: rada@rra-vychodnimorava.czrada@rra-vychodnimorava.cz


Stáhnout ppt "Pavel Rada Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Dotace pro neziskové organizace z EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google