Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneze evropské debaty o EDR evropské zkušenosti se zaváděním EDR Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneze evropské debaty o EDR evropské zkušenosti se zaváděním EDR Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy."— Transkript prezentace:

1 Geneze evropské debaty o EDR evropské zkušenosti se zaváděním EDR Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

2 … historické milníky A.C.Pigou – 30. léta – řešení externích efektů pomocí daní 1972 – doporučení Rady OECD využívat princip znečišťovatel platí 1987 – Jednotný evropský akt – politika ochrany životního prostředí se stává součástí evropské integrace 1992 – harmonizace spotřebních daní na minerální oleje a zemní plyn

3 Návrh evropské daně z CO 2 1988-9 iniciativní návrh DG ŽP (spolu s dalšími environmentálními daněmi – na motorová paliva, CFC,vody, odpady) 1990 – Evropská rada – požadavek zakotvit cíl stabilizovat emise CO2 (do 2000 na úrovni 1990) 1992 – Summit Země (Rio) – ambice EU stát se světovým leaderem boje proti změně klimatu 1992 – 5. akční plán pro životní prostředí – důraz na používání ekonomických nástrojů 1992 – předložen návrh Komise na vydání směrnice zavádějící daň na emise oxidu uhličitého a energii

4 progresivní zavedení daně  nárůst sazby z 3 USD/barel (1993) každoročně o 1 USD až na 10 USD/barel (2000) zdanění všech plynných, kapalných a pevných fosilních paliv Celková daň 17,7 ECU/toe (50% kalorifická hodnota, 50% emise CO2) osvobození pro obnovitelné zdroje obavy z ohrožení konkurenceschopnosti podniků (relokace do rozvojových zemí …)  podmínka přijetí obdobné daně nebo opatření s ekvivalentním finančním dopadem v ostatních zemích OECD Návrh evropské daně z CO 2 (2)

5 zachování daňové (výnosové) neutrality - výnosy daně (odhadované okolo 1 % HDP) měly členské státy použít ke snížení jiných daní (zdanění práce nebo DPH), případně daňovým pobídkám Bílá kniha o růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (1993): – „pokud má být adresována dvojí výzva nezaměstnanost/znečištění, může být předvídána směna mezi snížením nákladů práce a zvýšením zpoplatnění znečištění“ Návrh evropské daně z CO 2 (3)

6 ke schválení potřebná jednomyslnost (čl.93 SES) odpor proti přijetí – 2 motivy: – proti přenosu daňové kompetence – UK – ztráta konkurenceschopnosti – kohezní státy (Portugalsko, Španělsko, Řecko a Irsko) + silné lobby ze strany energeticky náročných podniků Summit Evropské rady v Essenu (1994) – faktické odložení návrhu Návrh evropské daně z CO 2 (4)

7 1995 – Komise – nový návrh – flexibilní až do cílového roku 2000 – státy mohou sazby dle vlastního uvážení cílová úroveň zdanění 9,37 €/t emitovaného CO2 a 0,7 €/GWh energie (7 €/MWh u elektřiny) odpor Velká Británie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko – prakticky totožné argumenty březen 1996 – ECOFIN vyzval Komisi k předložení nového návrhu Návrh evropské daně z CO 2 (5)

8 Harmonizace zdanění energií 1997 – návrh Komise (tzv. Monti proposal) harmonizace minimální úrovně zdanění energetických produktů a elektřiny navrhováno postupné zvyšování sazeb (3 kroky 1998, 2000, 2002) modelované dopady – mírně pozitivní vliv na HDP (0,02 až 0,2 %), nárůst pracovních míst (155 000 až 457 000) odpor – Španělsko (poškození konkurenceschopnosti), UK (porušení subsidiarity), Francie (zdanění elektřiny), Německo a Irsko (proti zvýšení cen energií pro průmysl + Irsko i pro domácnosti)

9 Harmonizace zdanění energií (2) 1998 – rakouské předsednictví – „zředěný návrh“ – umožnění nulových sazeb pro uhlí, zemní plyn a elektřinu 1999 - německé předsednictví – přechodná období pro Španělsko, Portugalsko a Řecko 2001 – nový impuls – švédské předsednictví – nakonec bez dohody květen 2002 – španělský kompromisní návrh politická dohoda až březen 2003, formální schválení říjen 2003  směrnice 2003/96/ES fiskální neutralita pouze zmíněna v preambuli jako možnost k modernizaci daňového systému a ochraně ŽP

10 Srovnání minimálních sazeb

11 Zkušenosti se zaváděním EDR Finsko 1990 a 1997 daň na energie, uhlíková daň, daň ze skládkování zdanění práce - daně z příjmu, příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem pokles daňových výnosů okolo 5,5 mld. FIM měl být částečně financován daní na energie (1,1 mld.) a zvýšených sazeb daně ze skládkování (300 mil.) v roce 1997 Sazby energetické daně byly zvýšeny pouze v roce 2003 o 5,2 %. Toto zvýšení nebylo přímo spojeno se snížením daně z příjmu, které je svým rozsahem větší  výnosová neutralita nebyla zachována

12 Zkušenosti se zaváděním EDR (2) Švédsko 1991, nyní 10letý program „zeleného daňového přesunu“ (2001–2010) evironmentální a energetické daně, včetně uhlíkové daně, daně z SO2 a poplatku z NOx daně z příjmu, příspěvky na sociální zabezpečení celkový přesun do konce 10letého programu (2010) by měl dosáhnout 30 mld. SEK (cca 3,3 mld. EUR), to odpovídá téměř 1,4 % HDP

13 Zkušenosti se zaváděním EDR (3) Dánsko 1993, 1995 a 1998 1993: zvýšení stávajících sazeb na fosilní paliva, elektřinu a odpady a zavedení nových daní na pitnou vodu, odpadní vody a nákupní tašky 1995: zvýšení energetických daní (ale s kompenzacemi pro průmysl na základě dobrovolných dohod) a nové daně na SO2 a zemní plyn 1998: zvýšení energetických daní (o 15–25 %) 1993: snížení sazeb daně z příjmu FO 1995: snížení příspěvků na sociální zabezpečení, dodatkové důchodové platby a investiční podpory na energetické úspory 1998: snížení sazeb daně z příjmu FO pro spodní a střední příjmové skupiny reforma

14 Zkušenosti se zaváděním EDR (4) Dánsko (pokračování) reforma 1993: V roce 1998 byla ztráta příjmů 45 mld. DKK nahrazena zvýšením energetických daní a rozšířením daňového základu (odstranění speciálních zvýhodnění) reforma 1995: převážná část výnosů pocházejících z energetických daní byla plánována pro investice do úsporných opatření v podnicích, ke snížení příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnavatelem a podpory pro malé a střední podniky reforma 1998: ztráta příjmů na DPFO 10 mld. DKK byla nahrazena výnosy 6 mld. DKK (energetické daně) a DKK 7 mld. (daň z nemovitostí) (rok 2002)

15 Zkušenosti se zaváděním EDR (5) Nizozemí 1996, 2001 (nový „zelený balíček“ v rámci celkové fiskální reformy) Energetická a uhlíková daň, daň z odběru vod a odkládání odpadů daně z příjmu, ze zisku, příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem Výnosy měly být recyklovány v podobě: – snížení příspěvku na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem o 0,19 % – zvýšením daňového kreditu pro OSVČ o 1 300 NLG – snížení DPPO o 3 % pro prvních 100 000 NLG zisku – snížení DPFO o 0,6 % – zvýšení dávky v nezaměstnanosti o 80 NLG a nezdaněného příspěvku pro důchodce o 100 NLG Zhruba 930 milionů NLG mělo být recyklováno průmyslu a 1 230 NLG milionů domácnostem

16 Zkušenosti se zaváděním EDR (6) Velká Británie 1996 - 2001 - 2002 1996: daň ze skládkování (landfill tax) 2001: Energetická daň (climate change levy) 2002: daň přírodních materiálů (písek, štěrk, kámen) Příspěvek zaměstnavatele na národní pojištění (NIC) 1996: výnosy jsou užity ke snížení příspěvku zaměstnavatele o 0,2 % (z 10,2 % na 10 %) 2001: výnosy jsou užity ke snížení příspěvku zaměstnavatele o 0,3 %; výnosy jsou odhadovány na zhruba 1 mld. GBP ročně 2002: výnosy jsou užity ke snížení příspěvku zaměstnavatele o 0,1; výnosy jsou odhadovány na zhruba 305 milionů GBP v letech 2002/03

17 Zkušenosti se zaváděním EDR (7) Velká Británie (pokračování) energetická daň (CCL) podle odhadů vedla ke kumulativnímu snížení o 16,5 mil. t uhlíku do roku 2005 do roku 2010 by měla vést ke každoroční úspoře 3,5 mil t uhlíku a odhadovanému snížení poptávky po energiích v ekonomice o 2,9 % dobrovolné dohody pro energeticky náročné podniky by do roku 2010 měly vést k úspoře 2,8 mil. t uhlíku ročně Program zrychlených odpisů úsporných technologií zahrnuje přes 13 tisíc výrobků Uhlíkový trust – informace a konzultace – obvykle pomůže snížit výdaje na energie o 10-30 %

18 Závěry projevuje se absence společně evropské energetické politiky (určování priorit – ochrana klimatu, bezpečnost zásobování …) těžko se překonává požadavek jednomyslnosti v Radě ECOFIN (+ brzké rozšíření na EU27) do roku 2012 prakticky zakonzervovaný stav daňová konkurence ze strany nových členských států (a celkově nižší náklady práce) prakticky bez výjimky úlevy pro průmysl (i když s podmínkou uzavření dobrovolných dohod) stále problematická vazba na emisní obchodování (úplně osvobození podniků zahrnutých do EU ETS)


Stáhnout ppt "Geneze evropské debaty o EDR evropské zkušenosti se zaváděním EDR Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google