Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2015 Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov u Litomyšle 61

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2015 Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov u Litomyšle 61"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2015 Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz

2 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta vzniklo v listopadu roku 2006. Poskytuje hiporehabilitaci, realizuje léčebné ježdění na koni pro děti a dospělé se zdravotním či mentálním handicapem, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším lidem, pro které má jízda na koni pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku. Terapie probíhá v Janově u Litomyšle ve Stáji Pucher. Základním cílem sdružení je poskytování hipoterapie. Tímto se podílí na rozšíření rehabilitační péče pro handicapované klienty. Rodiny s dětmi mají možnost využívat další formu fyzioterapie a smysluplně naplnit jejich volný čas. Nejde jenom o terapii samotnou, která podporuje psychomotorický vývoj, ale děti současně získávají možnost poznat prostředí a aktivity, které jsou běžně dostupné dětem bez handicapu. Dalším zaměřením sdružení je integrace handicapovaných dětí do kolektivu, volnočasové aktivity dětí a mládeže a environmentální výchova dětí. OSH Baneta je členem: České jezdecké federace a České hiporehabilitační společnosti. Je v seznamu jezdeckých škol ČJF. Struktura činnosti organizace Hiporehabilitace Environmentální výchova Volnočasové aktivity Výukové programy pro MŠ a ZŠ Jezdecká školaLetní tábory Akce pro veřejnostJezdecké závody Str. 1

3 NAŠE ZÁZEMÍ Zázemí pro činnost OSH Baneta poskytuje statek pana Miroslava Puchera v Janově, v němž má sdružení ustájené koně a zároveň dostatek potřebných prostor pro klienty. Venkovní prostory nabízejí příjemné trávení volného času pro všechny klienty. Naleznou zde pískovou jízdárnu, dětské hřiště, trampolínu, nástupní rampu, staročeskou světničku a sociální zázemí. Str. 2

4 NÁŠ TÝM Petra Pucherovápředsedkyně sdružení, cvičitelská a jezdecká licence ČJF, lektor projektu environmentální výchovy „Hravě, zdravě u koníků v Janově“, Mgr. Hana Onderkovázakladatelka sdružení, rehabilitační pracovnice s osvědčením pro hiporehabilitaci, 7 let praxe, DPP, Miroslav Pucherjezdecká a cvičitelská licence, technické zázemí, Veronika Paloválektor preventivních programů se psy Mgr. Anna Petrovápedagogický dozor při environmentálních programech, tvořivé ekodílny, akce pro veřejnost, Mgr. Lucie Patočkováfyzioterapeutka Mgr. Lucie Dvořákoválektor environmentálních programů Eliška Ludvíčkováasistent při environmentálních programech Mgr. Michaela Sýkoroválektor environmentálních programů, tvořivé ekodílny, akce pro veřejnost, Jana Pucherovározhodčí canisterapie, preventivní programy se psy, lektor projektu „Co slyší psí uši, aneb poznávejme jejich duši“, Jan Kadlec cvičitel jezdectví, lektor environ. programů Str. 3

5 HIPOREHABILITACE A PREVENTIVNÍ JEŽDĚNÍ DĚTÍ V roce 2015 jsme pro hipoterapii využívali klisnu Dianu a poníka Arvina. Diana (Dydy) odchovala svoje hříbátko a v únoru ji začal Jan Kadlec společně s Petrou Pucherovou připravovat pro úlohu hiporehabilitačního koně. Vzhledem k její přípravě a také špatnému počasí jsme začali sezónu v polovině dubna. Diana se rychle zapracovala a po počátečních překážkách se z ní stal vynikající terapeut. Toto potvrdila v listopadu, kdy složila Specializační zkoušku pro koně v hiporehabilitaci. Stejnou zkouškou prošel i poník Arvin a také velmi úspěšně. Z tohoto máme velikou radost. Zároveň bylo naše sdružení zařazenou Českou hiporehabilitační společností mezi Střediska doporučené hiporehabilitace. Tímto splňujeme kritéria pro poskytování hipoterapie- vyškolený personál, odpovídající zázemí a koně s výcvikem, kteří prošli Specializační zkouškou. Těchto středisek je v České republice pouze 15. V roce 2015 jsme odjezdili celkem 64 hodin hipoterapie tj. 192 terapeutických jednotek. Limitem nám bylo postupné začleňování Diany do terapie a v létě velmi horké počasí. Dojíždělo k nám 21 klientů. Hlavní diagnózou zůstává dětská mozková obrna a věkové rozmezí pacientů 1,5-20 let. Terapii vedly 2 fyzioterapeutky spolu s celkem 5 vodiči Klisna Baneta našla své nové a pevně věřím že konečné ustájení v Borovnici u Chocně, kde si užívá zaslouženého a pohodového důchodu. V letošním roce patří k našim nejvýznamnějším finančním partnerům pro hiporehabilitace, NF Pomozme dětem žít lépe, Iveco Czech Republic, a.s., Fibertex, a.s. Velice tímto děkujeme za přízeň a podporu. Preventivní ježdění dětí se těší zvyšujícímu zájmu. Odjezdili jsme 293 jednotek rehabilitačního cvičení na koni, které je určené dětem zdravým. Str. 4

6 ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY OSH Baneta nabízí celoroční environmentální programy zaměřené na rozvoj vztahu dítěte k přírodě a zvířatům, ale i na prevenci napadení psem. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 15 let. Na výuku jsou využíváni dva koně sdružení a 6 psů, kteří mají zkoušky canisterapie. Lektory jsou kvalifikovaní cvičitelé České jezdecké federace, rozhodčí pro canisterapii a pedagogický dozor. V roce 2015 nás navštívilo v rámci environmentálního vzdělávání 530 dětí mateřských a základních škol z Litomyšlska, Svitavska a okolí Moravské Třebové. V roce 2015 jsme realizovali tyto programy: „Ve vysokém obilí poznáme vše za chvíli“, „Ekohrátky se zvířátky“ „Tvoření na vsi“ „Hrátky na vsi“ „Co slyší psí uši aneb poznávejme jejich duši“ a „Hravě, zdravě u koní v Janově“ Využíváme přímý kontakt se zvířaty, ale i další smyslové aktivity - děti si mohou například vyčistit koně, potěžkat podkovy, vyrobit dárek z přírodních materiálů, prohlédnout a osahat postroje, svézt se na koních atd. Programy byly určeny pro skupinky cca 20-40 dětí. Přínosem programů je rozvoj pohybových dovedností a motoriky dětí, rozvoj sociálních dovedností dětí, podpora psychosociálního rozvoje, alternativa konzumního přijímání zábavy a užívání drog, tvorba pozitivního vztahu k přírodě. Str. 5

7 JEZDECKÁ ŠKOLA A LETNÍ TÁBORY U KONÍ Jezdecká škola probíhá pod odborným dohledem kvalifikovaných cvičitelů ČJF: Petry Pucherové, Mioroslava Puchera, Jana Kadlece Jezdecká škola navazuje na preventivní ježdění dětí. Děti se věnují péči o koně, jezdectví a sportu. Po absolvování základního jezdeckého tréninku jezdí za přítomnosti cvičitele samostatně do terénu, účastní se jezdeckých her a jezdeckých závodů v okolí. V roce 2015 jsme uskutečnili 780 lekcí jezdeckého výcviku dětí a mládeže. Letní tábory s Banetou: návazně na jezdeckou školu pořádáme letní docházkový tábor a tábor se spaním. V letošním roce se ho zúčastnilo 20 dětí. Děti zažijí celodenní program s koňmi a psy, tvoří z přírodních materiálů, věnují se péči o zvířata, teorie atd. Přínosem je: rozvoj pohybových dovedností a motoriky dětí, rozvoj sociálních dovedností, zvýšení tělesné zdatnosti, podpora psychosociálního rozvoje, alternativa konzumního přijímání zábavy a užívání drog, tvorba pozitivního vztahu k přírodě, zdokonalení přípravy mladých jezdců. Str. 6

8 DŮLEŽITÉ MOMENTY A AKCE 2015 Leden - trénink klisny Diany, která se vrátila po porodu hříbátka zpět k nám Duben - ZAHÁJENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROGRAMŮ, HIPOREHABILITACE, PREVENTIVNÍHO JEŽDĚNÍ DĚTÍ A JEZDECKÉ ŠKOLY BANETA Květen - získlai jsme záštitu a dotaci od Ministerstva zemědělství na Jezdecké závody, realizace jezdeckých závodů s vysokou otací v soutěžích -získali jsme podporu od Pardubického kraje na environmentální programy se zvířaty, Červenec - dva turnusy docházkových táborů u koní, pravidelně se účastníme jezdeckých parkurových a drezurních závodů Listopad -UKONČENÍ HIPOREHABILITACE, zahájení zimního provozu preventivního ježdění dětí, jezdecké školy - složení specializační zkoušky koní pro hiporehabilitace, kontaktní terapie a AVK pro ponyho Arvina, pro hiporehabilitace klisny Diany Prosinec - účastníme se s dětmi Mikulášských her na Suché, Str. 7

9 NAŠI ČINNOST V ROCE 2014 PODPOŘILI Všem partnerům patří velké poděkování za podporu. Město Litomyšl Pardubický kraj Město Svitavy Obec Janov Spojstav s.r.o. Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Ministerstvo zemědělství Haly HWT s.r.o. Str. 8

10 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Příjmy Nadační příspěvky65 000 Kč Dotace na mzdu138 343 Kč Granty, dotace108 000 Kč Sponzorské dary50 000 Kč Vlastní činnost (hipoterapie, jezdecká škola, environ. programy, preventivní ježdění dětí) 146 864 Kč Dárcovské SMS6 355, 50 Kč Dárcovské příspěvky6 000 Kč Úroky 181,08 Kč Jiné ostatní výnosy 518,40 Kč Celkem 521.261,98Kč Výdaje Nájem prostor (Světnička)12 000 Kč Náklady na jezdecké závody 58 900 Kč Veterinární péče4 500 Kč Hrubé mzdy, dohody o provedení práce (lektoři, instruktoři, fyzioterapeuti, výpomoc se školkami atd.) 155 814 Kč Krmení a ustájení68 400 Kč Pronájem koně na tábory a jezd. školu 10 000 Kč Členské příspěvky ČHS2 000 Kč Propagační služby spojené s konáním závodů a environ. programy (grafika, fotografické práce, webové stránky, letáky, pohlednice) 18 097 Kč Režijní náklady (poštovné, kopírování, kancel. Potřeby, ) 4 137,50 Kč Spotřeba materiálu (režijní materiál, závody, vitaminy, granule, akce pro děti, jezdecké potřeby) 60 696,00Kč Telefon O26 820 Kč Ostatní náklady, sociální, daň42 998,05 Kč Vrácení příspěvku rodičům-hipo10 000 Kč Účetní služby, pojištění sdružení17 500 Kč Celkem471 862,55 Kč Str. 9

11 SPOLUPRACUJEME S Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy IdeaHELP o.p.s. Mudr. Aleš Reif CPK - CHRPA Přelouč Stáj Pucher Janov Klub Hvězdička Česká Třebová Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Litomyšli Azylový dům Svitavy Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 569 55 IČO: 270 47 784 www.baneta.cz www.oshbaneta@seznam.cz Bank. Spojení - Česká spořitelna: 1216036349/0800 Str. 10


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2015 Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov u Litomyšle 61"

Podobné prezentace


Reklamy Google