Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspektyhttp://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/katedry-a-instituty/katedra-prirodnich-ved-v-kinantropologii/studium-a-vyuka/studijni-materialy/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspektyhttp://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/katedry-a-instituty/katedra-prirodnich-ved-v-kinantropologii/studium-a-vyuka/studijni-materialy/"— Transkript prezentace:

1 e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspektyhttp://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/katedry-a-instituty/katedra-prirodnich-ved-v-kinantropologii/studium-a-vyuka/studijni-materialy/ Skype: botasek1 Twitter: @mikebotek

2 Fyziologické aspekty pohybu – nMgr. PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta Tělesné kultury, Univerzity Palackého

3 POHYB = STRESOR STRESOR a STRES – narušení homeostázy STRESOR a STRES – narušení homeostázy Akutní odpověď organismu Akutní odpověď organismu AKTIVACE STRESOVÉ OSY AKTIVACE STRESOVÉ OSY snížení aktivity PARASYMPATIKU a zvýšení SYMPATIKU snížení aktivity PARASYMPATIKU a zvýšení SYMPATIKU + vyplavení KATECHOLAMINŮ / Adrenalin + Noradrenalin / ADRENERGNÍ RECEPTORY ADRENERGNÍ RECEPTORY α 1 ; α 2 ; β 1 ; β 2 REDISTRIBUCE KRVE REDISTRIBUCE KRVE ↑↑↑ METABOLISMU

4 β adrenergní Rozšíření svalových tepen (účinek A – β adrenergní ) + α zúžení útrobních tepen kombinace NA (α adrenergní) a A REDISTRIBUCE krve z útrob do svalů při zátěži KLID ZATÍŽENÍ REDISTRIBUCE KRVE

5 KLIDZÁTĚŽ Cévy svalů Cévy břicha Adrenalin/Noradrenalin Zesílení vlivu katecholaminů

6 ŘÍZENÍ METABOLISMU o neurohumorální regulace (ANS + hormonální systém) o odpověď závisí : DÉLKA + INTENZITA (50 % VO 2 max změny v ANS) : TRÉNOVANOST + VNĚJŠÍ PODMÍNKY NADH FADH Schéma převzato z Máček & Radvanský (2011)

7 ZAPOJENÍ METABOLICKÝCH SYSTÉMŮ PŘI MAXIMÁLNÍ PRÁCI

8 Zdroje energetického krytí při zvyšující se intenzitě RQ tuku = 0,7 RQ sacharidů = 1 1 g = 9,3 kcal 1 g = 4,1 kcal RQ = CO 2 O2O2 (Hamar & Lipková, 2001) aerobní práh anaerobní práh

9 Anaerobní trénink Zvyšuje aktivitu ATP-cyklu zvyšuje aktivitu glykolytických enzymů MÁ pouze minimální vliv na oxidativní enzymy Čili - fyziologické změny vzniklé v důsledku tréninku jsou vysoce specifické a závislé na typu tréninku!

10

11

12 Účinky aerobního tréninku oZvyšuje aktivitu oxidativních enzymů a neovlivňuje aktivitu enzymů ATP-cyklu a aktivitu glykolytických enzymů.

13 HORMONÁLNÍ ŘÍZENÍ METABOLISMU o sekrece hormonů se odvíjí od INTENZITY ZATÍŽENÍ o > 50 VO 2 max = odpovědˇ jako POPLACHOVÁ REAKCE (SY+A-NA) !!! ZATÍŽENÍ = KATABOLICKÉ LADĚNÍ METABOLISMU !!! ZVÝŠENÁ POTŘEBA ENERGIE PRO PRACUJÍCÍ SVALY ZVÝŠENÁ POTŘEBA ENERGIE PRO PRACUJÍCÍ SVALY o ↑↑ SEKRECE HORMONŮ: Adrenalin (glykogenolýza + lipolýza) Somatotropin (lipolýza) Somatotropin (lipolýza) Glukagon (glykogenolýza) ACTH – Kortizol (lipolýza, proteolýza) o ↓ SEKRECE HORMONŮ: Inzulín (nejsilnější anabolický hormon) ZISK ATP ??? SMYSL LIPOLÝZY + UTILIZACE LAKTÁTU ???

14 Typy svalových vláken  TYP I. – pomalá (slow oxidative)  TYP I. – pomalá (slow oxidative) : vyšší obsah myoglobinu : větší počet mitochondrií, enzymy aerobního metabolismu : odolávají únavě, vysoce kapilarizované  TYP II. A – rychlá oxidativní (fast oxidative)  TYP II. A – rychlá oxidativní (fast oxidative) : snižuje se obsah myoglobinu : vyšší počet glykolytických enzymů než v I. : méně kapilarizovaná : méně kapilarizovaná  TYP II. B – rychlá glykolytická (fast glycolitic)  TYP II. B – rychlá glykolytická (fast glycolitic) : vysoká koncentrace a aktivita glykolytických enzymů : rychle unavitelná : vysoká schopnost generovat svalovou sílu

15 Nervové řízení volní motoriky (koncový mozek, mozková kůra) (gyrus precentralis) (motor cortex) (pyramidové + extrapyramidové dráhy) (dolní část prodloužené míchy) (α-motoneurony - přední rohy míšní) (mozeček – koordinace pohybu)

16 Motorická jednotka : nervosvalové spojení, MJ od 5 do 1000 svalových vláken : diferenciace přesnosti pohybu 0.004 – 0.01 s

17 Mechanizmus svalové kontrakce Impuls z centrální nervové soustavy Vybuzení elektrického potenciálu Interakce Ca2+ s troponinem a tropomyosinem: zrušení troponin, tropmyosinového komplexu Pohyb filament

18 Konstrukce laktátové křivky o 4 až 8 stupňů : délka trvání každého stupně: 4-8 min : determinace AP (1.5-2.0 mmol/L) : determinace ANP (3.5-6.0 mmol/L) – exponenciální vzestup La AP ANP

19 Hraniční intenzita, při které je udržována dynamická rovnováha mezi tvorbou a spotřebou laktátu. IZ laktát VO 2 2-8 mmol/l IZ odpovídající ANP 87–90 % SFmax 82–85 % VO 2 max,,Anaerobní“ práh (ANP) - Laktátový práh (LP),,Anaerobní“ práh (ANP) - Laktátový práh (LP) Úroveň ANP lze tréninkem ovlivnit (společně s VO 2 max)

20 Vliv vytrvalostního tréninku na laktátový práh (LT)

21 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 ? VO 2 max – maximální spotřeba kyslíku?

22 SPOTŘEBA KYSLÍKU VO 2 VO 2 = Q * a-vD (Fickova rovnice) MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA KYSLÍKU VO 2 max – aerobní kapacita VO 2 max – aerobní kapacita (s věkem klesá) průměrně (20 let): ženy 35 ml/kg/min muži 45 ml/kg/min trénovaní: až 90ml/kg/min (běh na lyžích) : elitní plavci kolem 6 l ( 80 kg plavec – 75 ml/kg/min) : elitní plavci kolem 6 l ( 80 kg plavec – 75 ml/kg/min)  plavci dosahují o 10 % nižší hodnoty VO 2 max ve vodě než na bicyklovém ergometru na bicyklovém ergometru

23 Maximální spotřeba kyslíku - VO 2 max : běh na lyžích 80-90 ml.kg. -1 min -1 : cyklistika silniční 70-80 ml.kg. -1 min -1 : plavání 60-70 ml.kg. -1 min -1 : fotbal 60-65 ml.kg. -1 min -1 : judo ~ 60 ml.kg. -1 min -1 : házená 55-65 ml.kg. -1 min -1 : basketbal 51-63 ml.kg. -1 min -1 : netrénovaní ???? ml.kg. -1 min -1

24 ADAPTACE – VYTRVALOST

25 KARDIOVASKULÁRNÍSYSTÉM  Zvýšení objemu krve  Zvýšení systolického objemu  Pokles SF v klidu i během submaximálního zatížení  Regulativní dilatace bez výraznější hypertrofie LK  Zvýšená kontraktilita myokardu

26 PULMONÁLNÍSYSTÉM  zvyšuje se síla a celková výkonnost dýchacích svalů  zlepšuje se propustnost membrány sklípků a kapilár pro O 2  v mladším věku se zvyšuje i VC  zlepšená ekonomika dýchání  zvýšená extrakce O 2 z alveolárního vzduchu

27 ZMĚNY V PERIFERNÍ OBLASTI  Zvětšení a zmnožení buněčných orgánů aerobního metabolismu  Zvýšená aktivita oxidativních enzymů a koncentrace myoglobinu  Zlepšená kapilarizace a prokrvení svalových vláken  Zlepšená extrakce O 2

28 DIAGNOSTIKA

29 Stanovení VO 2 max u sportovců

30 Stanovení VO 2 max u plavců protiproudové plavecké tunely -,,the flume“

31 Ventilační odpověď při stupňované práci do maxima Bod zlomu CO 2

32 PUFROVACÍ (NÁRAZNÍKOVÝ) SYSTÉM PUFROVACÍ (NÁRAZNÍKOVÝ) SYSTÉM La - H + H + + HCO 3 H 2 CO 3 pH CO 2 + H 2 O pCO 2 v KRVI vede ke stimulaci dýchání (hyperventilaci) a zvýšení CO 2 ve vydechovaném vzduchu! RQ > 1 !!!

33 Ventilační odpověď při stupňované práci do maxima V-slope metoda - ANP

34 Fyziologické parametry Conconiho test: Deflekční bod ANPc (cirkulační): 85 % SFmax

35 ADAPTACE SVALOVÉHO APARÁTU NA SILOVÉ PODNĚTY APARÁTU NA SILOVÉ PODNĚTY

36 Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604. Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication. ADAPTACE PROBÍHÁ VE TŘECH ETAPÁCH: 1. ETAPA: Období rychlého zlepšení „zvedací“ schopnosti - proces učení (CNS). Malé nebo žádné zlepšení síly jednotlivých svalů, ale pocit zvýšené síly. : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek čili zlepšování techniky ne síly čili zlepšování techniky ne síly : neuromuskulární adaptace po 2 týdnech !

37 2. ETAPA: 2. ETAPA: Zvýšení síly jednotlivých svalových vláken bez zvětšení průřezu (bez hypertrofie). : zlepšování intra- a intermuskulární koordinace : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604. Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

38 3. ETAPA: 3. ETAPA: Pomalý ale stálý vzestup objemu a síly trénovaných svalů svalová hypertrofie : svalová hypertrofie 10 až 12 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604. Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

39 o zvýšení koncentrace svalového C, CP, ATP a glykogenu o zvýšení aktivity glykolytických enzymů (PFK, LDH). METABOLICKÝ EFEKT POSILOVÁNÍ (Máček & Radvanský, 2011)

40 Co je to únava ??? signalizátor funkčních změn signalizátor funkčních změn v organismu v organismu obranný mechanismus, projevující obranný mechanismus, projevující se ochranným útlumem CNS při se ochranným útlumem CNS při překročení kritické úrovně zatížení překročení kritické úrovně zatížení komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu

41 ÚNAVA FYZIOLOGICKÁ PATOLOGICKÁ

42 Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA anaerob. vznik ATP ↑H + ↑H + ↓pH ↓ enzymatické činnosti kumulace katabolitů a INT hydrolýza ATP ve svalové b. ↓energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) ↓ energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) porušená acidobazická a iontová rovnováha (Na +,K +, Ca 2+ Mg 2+,Cl -, La -, Pyr - ) SID, hyponatrémie Radvanský & Vančura (2007)

43 Zvýšená koncentrace volných H + vyvolává: Zvýšená koncentrace volných H + vyvolává: a) snížení pH b) snížení aktivity klíčových enzymů (např. PFK) c) v mozku stimuluje receptory bolesti, nauzea, dezorientace d) vytěsňuje vápníkové ionty z vazby na troponin e) vyvolává pocit bolesti svalů (,,pálení“) f) inhibuje přenos akčního potenciálu

44 Zotavení – sacharidová superkompenzace : je proces, při kterém dochází k přechodnému zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň

45 PATOLOGICKÁ ÚNAVA přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování Syndrom přetrénování

46 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Sympatikotonická forma Silově – rychlostní sporty Parasympatikotonická forma Vytrvalostní sporty o narušený spánek o snížená chuť k jídlu o pokles hmotnosti klidová tachykardie o klidová tachykardie o vyšší bazální metabolismus o zpomalení regenerace o deprese o svalový třes abnormální únava abnormální únava klidová bradykardie flegmatičnost flegmatičnost snížená citlivost na A+NA snížená citlivost na A+NA zpomalená reakční doba zpomalená reakční doba snížená hladina glukózy během snížená hladina glukózy během zatížení zatížení Pokles výkonnosti a ztráta sportovní formy !!! Pokles výkonnosti a ztráta sportovní formy !!!

47 Termoregulace

48 Termoregulace je schopnost organismu udržovat stálou optimální teplotu (kolísání 35,8 o C - 37 o C). Tvorba tepla zejména v játrech a ve svalech, většinou jako vedlejší produkt při látkové výměně. Výdej tepla sáláním sáláním (v podobě infračervených paprsků) vedením vedením (voda odvádí teplo lépe než vzduch) prouděním prouděním (vítr) odpařováním odpařováním (pot)

49 MECHANISMUS REGULACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Účinky ADH + R-A-A-S

50 3. Zvýšení osmolality krve stimuluje hypotalamus 4. Hypotalamus stimuluje zadní lalok hypofýzy 1. Pohybová aktivita podporuje pocení 2. Pocení snižuje plazmatický objem; výsledkem je zvýšení koncentrace krve a zvýšení krevní osmolality 5. Zadní lalok hypofýzy produkuje ADH. 6. ADH působí na ledviny, zvyšuje prostupnost renálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu; výsledek = zvýšená reabsorpce vody. 7. Objem plazmy se zvyšuje a osmolalita krve klesá. Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.

51 Účinky R-A-A-S

52 Mechanismus působení Renin-Angiotenzin-Aldosteronového systému 6. Plazmatický objem se zvyšuje 5. Aldosteron zvyšuje resorpci Na a H 2 0 z renálních tubulů 4. Angiotenzin II stimuluje uvolňování aldosteronu z kůry nadledvin 3. Redukovaný objem krve v ledvinách stimuluje uvolňování reninu z ledvin. Renin napomáhá tvorbě angiotenzinu I, který je konvertován na angiotenzin II 2. Pocení redukuje objem plazmy a průtok krve ledvinami 1. Svalová aktivita podporuje pocení

53 Zotavení po tělesném zatížení Působení aldosteronu a ADH přetrvává 12 až 48 hodin po zátěži = = redukce produkce moči a ochrana organismu před další dehydratací Prolongované působení aldosteronu na reabsorpci sodíku zvyšuje jeho koncentraci nad normální hladinu = = zvýšená spotřeba vody

54 Opakované cvičení a dehydratace významně zvyšují plazmatický volum, který stoupá po celou dobu pohybové aktivity. Po ukončení se nadbytek sodíku a vody vyloučí močí. Změny plazmatického objemu během opakovaného zatížení a dehydratace v průběhu 3 dnů. Rapidní pokles plazmatického objemu po ukončení zátěže.

55 (Neumann et al., 2005) ZMĚNY HEMOGLOBINU A HEMATOKRITU : hemoglobin (muži 135-174, ženy 116-163 g/L) : Hematokrit – objem formovaných krevních elementů (erytrocytů) vyjádřený v procentech celkového množství krve (upraveno podle: Wilmore J. H., 2004) v procentech celkového množství krve (upraveno podle: Wilmore J. H., 2004) : muži 40 – 54 %; ženy 36 – 48 % (Billet, 1990)


Stáhnout ppt "E-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspektyhttp://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/katedry-a-instituty/katedra-prirodnich-ved-v-kinantropologii/studium-a-vyuka/studijni-materialy/"

Podobné prezentace


Reklamy Google