Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty"— Transkript prezentace:

1 e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty
Skype: botasek1

2 Fyziologické aspekty pohybu – nMgr.
PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta Tělesné kultury, Univerzity Palackého

3 POHYB = STRESOR ↑↑↑ METABOLISMU α1; α2; β1; β2
STRESOR a STRES – narušení homeostázy Akutní odpověď organismu AKTIVACE STRESOVÉ OSY snížení aktivity PARASYMPATIKU a zvýšení SYMPATIKU + vyplavení KATECHOLAMINŮ / Adrenalin + Noradrenalin / ADRENERGNÍ RECEPTORY α1; α2; β1; β2 REDISTRIBUCE KRVE ↑↑↑ METABOLISMU

4 REDISTRIBUCE KRVE Rozšíření svalových tepen (účinek A – β adrenergní)
+ zúžení útrobních tepen kombinace NA (α adrenergní) a A REDISTRIBUCE krve z útrob do svalů při zátěži KLID ZATÍŽENÍ

5 Zesílení vlivu katecholaminů
KLID ZÁTĚŽ Zesílení vlivu katecholaminů Cévy svalů Cévy břicha Cévy svalů Cévy břicha Adrenalin/Noradrenalin

6 ŘÍZENÍ METABOLISMU neurohumorální regulace (ANS + hormonální systém)
odpověď závisí : DÉLKA + INTENZITA (50 % VO2max změny v ANS) : TRÉNOVANOST + VNĚJŠÍ PODMÍNKY NADH FADH Schéma převzato z Máček & Radvanský (2011)

7 ZAPOJENÍ METABOLICKÝCH SYSTÉMŮ
PŘI MAXIMÁLNÍ PRÁCI

8 Zdroje energetického krytí při zvyšující se intenzitě
RQ sacharidů = 1 RQ = CO2 O2 1 g = 4,1 kcal RQ tuku = 0,7 1 g = 9,3 kcal (Hamar & Lipková, 2001) aerobní práh anaerobní práh

9 Anaerobní trénink Zvyšuje aktivitu ATP-cyklu
zvyšuje aktivitu glykolytických enzymů MÁ pouze minimální vliv na oxidativní enzymy Čili - fyziologické změny vzniklé v důsledku tréninku jsou vysoce specifické a závislé na typu tréninku!

10

11

12 Účinky aerobního tréninku
Zvyšuje aktivitu oxidativních enzymů a neovlivňuje aktivitu enzymů ATP-cyklu a aktivitu glykolytických enzymů.

13 HORMONÁLNÍ ŘÍZENÍ METABOLISMU
sekrece hormonů se odvíjí od INTENZITY ZATÍŽENÍ > 50 VO2max = odpovědˇ jako POPLACHOVÁ REAKCE (SY+A-NA) !!! ZATÍŽENÍ = KATABOLICKÉ LADĚNÍ METABOLISMU !!! ZVÝŠENÁ POTŘEBA ENERGIE PRO PRACUJÍCÍ SVALY ↑↑ SEKRECE HORMONŮ: Adrenalin (glykogenolýza + lipolýza) Somatotropin (lipolýza) Glukagon (glykogenolýza) ACTH – Kortizol (lipolýza, proteolýza) ZISK ATP ??? SMYSL LIPOLÝZY + UTILIZACE LAKTÁTU ??? ↓ SEKRECE HORMONŮ: Inzulín (nejsilnější anabolický hormon)

14 Typy svalových vláken  TYP I. – pomalá (slow oxidative)
: vyšší obsah myoglobinu : větší počet mitochondrií, enzymy aerobního metabolismu : odolávají únavě, vysoce kapilarizované  TYP II. A – rychlá oxidativní (fast oxidative) : snižuje se obsah myoglobinu : vyšší počet glykolytických enzymů než v I. : méně kapilarizovaná  TYP II. B – rychlá glykolytická (fast glycolitic) : vysoká koncentrace a aktivita glykolytických enzymů : rychle unavitelná : vysoká schopnost generovat svalovou sílu

15 Nervové řízení volní motoriky
(koncový mozek, mozková kůra) (gyrus precentralis) (motor cortex) (pyramidové + extrapyramidové dráhy) (dolní část prodloužené míchy) (α-motoneurony - přední rohy míšní) (mozeček – koordinace pohybu)

16 Motorická jednotka : nervosvalové spojení, MJ od 5 do svalových vláken : diferenciace přesnosti pohybu 0.004 – 0.01 s

17 Mechanizmus svalové kontrakce
Impuls z centrální nervové soustavy Interakce Ca2+ s troponinem a tropomyosinem: zrušení troponin, tropmyosinového komplexu Vybuzení elektrického potenciálu Pohyb filament

18 Konstrukce laktátové křivky
4 až 8 stupňů : délka trvání každého stupně: 4-8 min : determinace AP ( mmol/L) : determinace ANP ( mmol/L) – exponenciální vzestup La AP ANP

19 ,,Anaerobní“ práh (ANP) - Laktátový práh (LP)
Hraniční intenzita, při které je udržována dynamická rovnováha mezi tvorbou a spotřebou laktátu. Úroveň ANP lze tréninkem ovlivnit (společně s VO2max) IZ odpovídající ANP 87–90 % SFmax 82–85 % VO2max laktát VO2 2-8 mmol/l IZ

20 Vliv vytrvalostního tréninku
na laktátový práh (LT)

21 ? VO2max – maximální spotřeba kyslíku?
(Wasserman, 1999) ATP O2 CO2 ? VO2max – maximální spotřeba kyslíku?

22 VO2 = Q * a-vD (Fickova rovnice) MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA KYSLÍKU
SPOTŘEBA KYSLÍKU VO2 VO2 = Q * a-vD (Fickova rovnice) MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA KYSLÍKU VO2max – aerobní kapacita (s věkem klesá) průměrně (20 let): ženy 35 ml/kg/min muži 45 ml/kg/min trénovaní: až 90ml/kg/min (běh na lyžích) : elitní plavci kolem 6 l (80 kg plavec – 75 ml/kg/min) plavci dosahují o 10 % nižší hodnoty VO2max ve vodě než na bicyklovém ergometru

23 Maximální spotřeba kyslíku - VO2max
: běh na lyžích ml.kg.-1min-1 : cyklistika silniční ml.kg.-1min-1 : plavání ml.kg.-1min-1 : fotbal ml.kg.-1min-1 : judo ~ 60 ml.kg.-1min-1 : házená ml.kg.-1min-1 : basketbal ml.kg.-1min-1 : netrénovaní ???? ml.kg.-1min-1

24 ADAPTACE – VYTRVALOST

25 KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM Zvýšení objemu krve
Zvýšení systolického objemu Pokles SF v klidu i během submaximálního zatížení Regulativní dilatace bez výraznější hypertrofie LK Zvýšená kontraktilita myokardu

26 PULMONÁLNÍ SYSTÉM  zvyšuje se síla a celková výkonnost dýchacích svalů zlepšuje se propustnost membrány sklípků a kapilár pro O2 v mladším věku se zvyšuje i VC zlepšená ekonomika dýchání zvýšená extrakce O2 z alveolárního vzduchu

27 ZMĚNY V PERIFERNÍ OBLASTI
Zvětšení a zmnožení buněčných orgánů aerobního metabolismu Zvýšená aktivita oxidativních enzymů a koncentrace myoglobinu Zlepšená kapilarizace a prokrvení svalových vláken Zlepšená extrakce O2

28 DIAGNOSTIKA

29 Stanovení VO2max u sportovců

30 Stanovení VO2max u plavců
protiproudové plavecké tunely - ,,the flume“

31 Ventilační odpověď při stupňované práci do maxima
Bod zlomu CO2

32 (hyperventilaci) a zvýšení CO2 ve vydechovaném vzduchu!
PUFROVACÍ (NÁRAZNÍKOVÝ) SYSTÉM La - H+ H+ + HCO H2CO3 pH CO H2O pCO2 v KRVI vede ke stimulaci dýchání (hyperventilaci) a zvýšení CO2 ve vydechovaném vzduchu! RQ > 1 !!!

33 Ventilační odpověď při stupňované práci do maxima
V-slope metoda - ANP

34 Fyziologické parametry
Conconiho test: Deflekční bod ANPc (cirkulační): 85 % SFmax

35 APARÁTU NA SILOVÉ PODNĚTY
ADAPTACE SVALOVÉHO APARÁTU NA SILOVÉ PODNĚTY

36 ADAPTACE PROBÍHÁ VE TŘECH ETAPÁCH:
1. ETAPA: Období rychlého zlepšení „zvedací“ schopnosti - proces učení (CNS). Malé nebo žádné zlepšení síly jednotlivých svalů, ale pocit zvýšené síly. : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek čili zlepšování techniky ne síly : neuromuskulární adaptace po 2 týdnech ! Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

37 Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů
2. ETAPA: Zvýšení síly jednotlivých svalových vláken bez zvětšení průřezu (bez hypertrofie). : zlepšování intra- a intermuskulární koordinace : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

38 3. ETAPA: Pomalý ale stálý vzestup objemu a síly trénovaných svalů
: svalová hypertrofie 10 až 12 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

39 METABOLICKÝ EFEKT POSILOVÁNÍ
zvýšení koncentrace svalového C, CP, ATP a glykogenu zvýšení aktivity glykolytických enzymů (PFK, LDH). (Máček & Radvanský, 2011)

40 komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu
Co je to únava ??? signalizátor funkčních změn v organismu obranný mechanismus, projevující se ochranným útlumem CNS při překročení kritické úrovně zatížení komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu

41 ÚNAVA FYZIOLOGICKÁ PATOLOGICKÁ

42 Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA
↓ energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) kumulace katabolitů a INT hydrolýza ATP ve svalové b. anaerob. vznik ATP ↑H+ ↓pH ↓ enzymatické činnosti porušená acidobazická a iontová rovnováha (Na+,K+, Ca2+ Mg2+,Cl-, La-, Pyr- ) SID, hyponatrémie Radvanský & Vančura (2007)

43 b) snížení aktivity klíčových enzymů (např. PFK)
Zvýšená koncentrace volných H+ vyvolává: a) snížení pH b) snížení aktivity klíčových enzymů (např. PFK) c) v mozku stimuluje receptory bolesti, nauzea, dezorientace d) vytěsňuje vápníkové ionty z vazby na troponin e) vyvolává pocit bolesti svalů (,,pálení“) f) inhibuje přenos akčního potenciálu

44 Zotavení – sacharidová superkompenzace
: je proces, při kterém dochází k přechodnému zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň

45 PATOLOGICKÁ ÚNAVA Syndrom přetrénování
přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování Syndrom přetrénování

46 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Sympatikotonická forma Parasympatikotonická forma
Silově – rychlostní sporty Parasympatikotonická forma Vytrvalostní sporty narušený spánek snížená chuť k jídlu pokles hmotnosti klidová tachykardie vyšší bazální metabolismus zpomalení regenerace deprese svalový třes abnormální únava klidová bradykardie flegmatičnost snížená citlivost na A+NA zpomalená reakční doba snížená hladina glukózy během zatížení Pokles výkonnosti a ztráta sportovní formy !!!

47 Termoregulace

48 Termoregulace je schopnost organismu udržovat stálou optimální teplotu (kolísání 35,8o C - 37o C).
Tvorba tepla zejména v játrech a ve svalech, většinou jako vedlejší produkt při látkové výměně. Výdej tepla sáláním (v podobě infračervených paprsků) vedením (voda odvádí teplo lépe než vzduch) prouděním (vítr) odpařováním (pot)

49 MECHANISMUS REGULACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Účinky ADH + R-A-A-S

50 Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.
2. Pocení snižuje plazmatický objem; výsledkem je zvýšení koncentrace krve a zvýšení krevní osmolality 3. Zvýšení osmolality krve stimuluje hypotalamus 4. Hypotalamus stimuluje zadní lalok hypofýzy 1. Pohybová aktivita podporuje pocení 5. Zadní lalok hypofýzy produkuje ADH. 6. ADH působí na ledviny, zvyšuje prostupnost renálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu; výsledek = zvýšená reabsorpce vody. 7. Objem plazmy se zvyšuje a osmolalita krve klesá. Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.

51 Účinky R-A-A-S

52 Mechanismus působení Renin-Angiotenzin-Aldosteronového systému
3. Redukovaný objem krve v ledvinách stimuluje uvolňování reninu z ledvin. Renin napomáhá tvorbě angiotenzinu I, který je konvertován na angiotenzin II 2. Pocení redukuje objem plazmy a průtok krve ledvinami 1. Svalová aktivita podporuje pocení 4. Angiotenzin II stimuluje uvolňování aldosteronu z kůry nadledvin 5. Aldosteron zvyšuje resorpci Na a H20 z renálních tubulů 6. Plazmatický objem se zvyšuje Mechanismus působení Renin-Angiotenzin-Aldosteronového systému

53 Zotavení po tělesném zatížení
Působení aldosteronu a ADH přetrvává 12 až 48 hodin po zátěži = = redukce produkce moči a ochrana organismu před další dehydratací Prolongované působení aldosteronu na reabsorpci sodíku zvyšuje jeho koncentraci nad normální hladinu = = zvýšená spotřeba vody

54 Po ukončení se nadbytek sodíku a vody vyloučí močí.
Opakované cvičení a dehydratace významně zvyšují plazmatický volum, který stoupá po celou dobu pohybové aktivity. Po ukončení se nadbytek sodíku a vody vyloučí močí. Rapidní pokles plazmatického objemu po ukončení zátěže. Změny plazmatického objemu během opakovaného zatížení a dehydratace v průběhu 3 dnů.

55 ZMĚNY HEMOGLOBINU A HEMATOKRITU
: hemoglobin (muži , ženy g/L) : Hematokrit – objem formovaných krevních elementů (erytrocytů) vyjádřený v procentech celkového množství krve (upraveno podle: Wilmore J. H., 2004) : muži 40 – 54 %; ženy 36 – 48 % (Billet, 1990) (Neumann et al., 2005)


Stáhnout ppt "e-kniha Kondiční trénink - fyziologické aspekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google