Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/ Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko !!! Veškeré materiály naleznete v elektronické podobě na v záložce KE STAŽENÍ – REALIZACE VÝZEV !!!www.masopavsko.cz realizace-vyzev/ Musíte si vždy sáhnout materiály týkající se Výzvy č.4/2012!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Obsah semináře: 1.Realizace projektů 2.Výběrové řízení 3.Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace 4.Profil zadavatele 5.Věstník veřejných zakázek 6.Změny, které je příjemce dotace povinen předložit na formuláři Hlášení o změnách 7.Žádost o proplacení 8.Naplňování preferenčních kritérií uváděných v projektu 9.Monitorovací zpráva 10.Publicita projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

3 1. Realizace projektů Podpis Dohody s RO SZIF Opava – kopii dodat na MAS Opavsko Poptávkové či výběrové řízení Vlastní realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu - Hlášení o změnách (viz. formulář verze od ) – vše předem nahlásit a nechat schválit na MASce, teprve potom na SZIF (podá MAS) – str a) změny které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF b) změny nejpozději v den předložení ŽOP Kontroly realizace projektů (3 x MAS – před realizací, v průběhu a po skončení realizace) monitorovací zprávy – odevzdat při podání ŽOP (!věcné plnění, naplňování kritérií, dokumentace - fotky) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

4 2. Výběrové řízení Zadávání zakázek žadatele do 500 tis. Kč (tj. celkové způsobilé výdaje < nebo = ,-Kč (bez DPH) → poptávkové řízení (3 ceny) (str. 12) Zadávání zakázek žadatele nad 500 tis. Kč (str.13) → výběrové řízení (3 obdržené nabídky!!, otevírání obálek, komise) mimo režim zákona č.137/2006 Sb. Nad 1 mil. Kč dodávky, služby a stavební práce nad 3 mil. Kč – jede se dle zákona o Veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. včetně jeho novel→ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, paragraf 38 zákona č.137/2006 Sb. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

5 3. zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Zadávání zakázek žadatele nad 500 tis. Kč (bez DPH) do 1 mil. (bez DPH) na dodávky, služby a do 3 mil. (bez DPH) na stavební práce (str.13) → výběrové řízení (otevírání obálek, komise) Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Podklady SZIF Vzor ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů !!! 3 obdržené nabídky, jinak odstavec 5. na straně 15 Pravidel PROFIL ZADAVATELE – uveřejnění smlouvy a dodatků ke smlouvě, ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

6 3. zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Nad 1 mil. Kč dodávky, služby a stavební práce nad 3 mil. Kč (bez DPH) – jede se dle zákona o Veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. včetně jeho novel→ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, paragraf 38 zákona č.137/2006 Sb. u stav. prací max. 10 mil. pro použití ZPŘ Další paragrafy Zákona o veř. zakázkách č. 137/2006 Sb.: 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 83 a další) PROFIL ZADAVATELE, ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ, CELÉ VÝBĚRKO UVEŘEJNĚNÉ NA VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

7 3. Typy zadavatelů dle Zákona o veř. zakázkách č. 137/2006 Sb.: Veřejný zadavatel paragraf 2 zákona č. (ČR, stát. přísp. organizace, územní sam. celky, jiná PO (uspokojování potřeb veř. zájmu, které nemáají průmyslovou nebo obchodní povahu; je financována státem či jiným veř. zadavatelem…) Dotovaný zadavatel paragraf 3 = FO či PO, která zadává veř. zakázku z více než 50% z veř. zdrojů (par. 17 u)dotace ze stát. rozpočtu..., granty EU, Norské, Švýcarské fondy) nebo pokud peněžní prostředky z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč. Sektorový zadavatel paragraf 6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

8 4. Profil zadavatele - existuje velké množství profilů zadavatele, jedním z nich je: Tam se organizace zaregistruje (vlevo registrace a vyplní se všechny údaje) Po registraci přijde potvrzující , kde je link na aktivaci toho profilu, jen se na link klikne. Pak se na základě přihlašovacího jména hesla přihlásíte a můžete uveřejnit – vlevo uveřejnit zakázku, vyplníte formulář, přiložíte soubor a odešlete. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

9 5. Věstník veřejných zakázek Profil zadavatele je třeba uvést ve Věstníku veřejných zakázek To lze udělat 2 způsoby: 1)Prostřednictvím elektronického podpisu 2)Nebo využít zprostředkování, což jsem udělala já prostřednictvím zákaznické podpory na a tam jsem si stáhla bod 2 uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZUS) – vyplnila jsem Plnou moc a zkrácený dotazník a ty odeslala na adresu: QCM, s.r.o. Heršpická 813/ Brno Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

10 5. Věstník veřejných zakázek Při vyplnění plné moci úskalí: žádná, vyplní se jen základní identifikační údaje a podepíše to statutár. Při vyplnění dotazníku úskalí: ZÚJ obce, kód právní formy, Kraj (NUT 3) – Moravskoslezský kraj je 080 Kategorie služeb – dala jsem u nás 11 (Poradenství) a s tím spojené služby) – viz. příloha č.1 a č.2 Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. A CPV – tento číselník jsem našla na stránkách jedná se o číselník klasifikace kódů Common Procurement Vocabularywww.isvz.czklasifikace kódů Common Procurement Vocabulary Na těchto stránkách jsou všechny číselník, jak právních forem, tak NUTS, tak klasifikace kódů CPV… (levá lišta – Číselníky a klasifikace) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

11 5. Věstník veřejných zakázek 1. Vytvořit profil zadavatele (my jsme si založili profil na uverejneni.cz) 2. Uveřejnit profil ve Věstníku veřejných zakázek (my přes zasláním plné moci a dotazníku o identifikaci zadavatele) 3. Jakmile na Věstníku zjistíme, zda je naše organizace zaregistrována (každý den zkoušíme na stránkách si zadat naše IĆ do vyhledávání viz. levá lišta SEZNAM PROFILŮ ZADAVATELŮ a hledáme podle IČ, Pokud se naše organizace nachází ve Věstníku veřejných zakázek, můžeme do profilu zadavatele nahrát smlouvu, dodatky ke smlouvě v případě, že děláme mimo režim zákona).www.isvzus.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

12 6. Změny v průběhu realizace projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko Změny v průběhu realizace projektu - Hlášení o změnách (viz. formulář) – vše předem nahlásit a nechat schválit na MASce, teprve potom na SZIF (podá MAS) – str a) změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF: - změna místa realizace - změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku - pronájem předmětu dalšímu subjektu - změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak - změna termínu ŽOP - změna způsobu financování z leasingu na jinou formu financování (hotovostní platba, bezhotovostní platba) a naopak b) změny nejp. v den předložení ŽOP - změny tech. parametrů („Technické řešení projektu“), změny ve stav. povolení nebo ohlášení stavby - přidávání/odstranění kódů výdajů oproti Dohodě - změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace, změna stat. orgánu…

13 6. Změnové hlášení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

14 7. Žádost o proplacení (ŽoP) Dokumenty k ŽoP - všichni (uce/daň. doklady, doklad o uhrazení závazku, položkový rozpočet, kupní smlouva, při nákupu strojů a technologií – doklad o shodě; kolaudační souhlas, věcně plnění – stavební deník, rozpočet - RTS, či KROS plus; dokumentace k zadávacímu řízení, soupisky uce dokladů) Žádost o proplacení Soupiska účetních dokladů !!! Samostatný účet analytiky pro dotaci!!! Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

15 7. Žádost o proplacení (ŽoP) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

16 7. Soupiska účetních dokladů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

17 8. Naplňování preferenčních kritérií Nezapomeňte splnit vše, k čemu jste se v projektu zavázali!!! (vytvoření pracovního místa, ženy se budou starat a pravidelně uklízet prostranství, …) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

18 9. monitorovací zpráva Při podání ŽOP na MASce odevzdat i monitorovací zprávu (pro každou fichi je jiná monitorovací zpráva!!!) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

19 10. Publicita projektu Doporučujeme všem vytvořit ceduli k projektu, musí být vyvěšena v místě realizace projektu nejpozději při obdržení peněz ze SZIF Je to již graficky zpracováno, takže stačí dopsat přesný název projektu a nechat si to v tiskárně nebo v grafickém studiu vyrobit Rozměr tabule je min. A3 (rozměry 297x420 mm) Materiál, ze kterého bude tabule vyrobena, musí být voděodolný. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

20 10. Publicita projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

21 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Odevzdávejte kopii Dohody o poskytnutí dotace!!! Všechny dokumenty, které odevzdáváte na SZIF mějte vy vždy jedenkrát pro sebe a jedenkrát pro nás, tzn.3x! Změnové hlášení může být podáno až před žádostí o proplacení výdajů. Vaší povinností je 3 x pozvat MAS Opavsko k realizaci projektu a to při samotném zahájení, průběhu a při ukončení projektu. Je nutné vše fotografovat a mít uložené v PC. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

22 Bc. Petr Chroust Ing. Kateřina Andělová Ing. Iva Cahelová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google