Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko !!! Veškeré materiály naleznete v elektronické podobě na www.masopavsko.cz v záložce KE STAŽENÍ – REALIZACE VÝZEV !!!www.masopavsko.cz http://www.masopavsko.cz/mas-opavsko/ke-stazeni- realizace-vyzev/ Musíte si vždy sáhnout materiály týkající se Výzvy č.4/2012!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Obsah semináře: 1.Realizace projektů 2.Výběrové řízení 3.Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace 4.Profil zadavatele 5.Věstník veřejných zakázek 6.Změny, které je příjemce dotace povinen předložit na formuláři Hlášení o změnách 7.Žádost o proplacení 8.Naplňování preferenčních kritérií uváděných v projektu 9.Monitorovací zpráva 10.Publicita projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

3 1. Realizace projektů Podpis Dohody s RO SZIF Opava – kopii dodat na MAS Opavsko Poptávkové či výběrové řízení Vlastní realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu - Hlášení o změnách (viz. formulář verze od 1.8.2012) – vše předem nahlásit a nechat schválit na MASce, teprve potom na SZIF (podá MAS) – str. 10- 12 a) změny které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF b) změny nejpozději v den předložení ŽOP Kontroly realizace projektů (3 x MAS – před realizací, v průběhu a po skončení realizace) monitorovací zprávy – odevzdat při podání ŽOP (!věcné plnění, naplňování kritérií, dokumentace - fotky) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

4 2. Výběrové řízení Zadávání zakázek žadatele do 500 tis. Kč (tj. celkové způsobilé výdaje < nebo = 500 000,-Kč (bez DPH) → poptávkové řízení (3 ceny) (str. 12) Zadávání zakázek žadatele nad 500 tis. Kč (str.13) → výběrové řízení (3 obdržené nabídky!!, otevírání obálek, komise) mimo režim zákona č.137/2006 Sb. Nad 1 mil. Kč dodávky, služby a stavební práce nad 3 mil. Kč – jede se dle zákona o Veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. včetně jeho novel→ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, paragraf 38 zákona č.137/2006 Sb. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

5 3. zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Zadávání zakázek žadatele nad 500 tis. Kč (bez DPH) do 1 mil. (bez DPH) na dodávky, služby a do 3 mil. (bez DPH) na stavební práce (str.13) → výběrové řízení (otevírání obálek, komise) Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Podklady SZIF Vzor ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů !!! 3 obdržené nabídky, jinak odstavec 5. na straně 15 Pravidel PROFIL ZADAVATELE – uveřejnění smlouvy a dodatků ke smlouvě, ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

6 3. zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Nad 1 mil. Kč dodávky, služby a stavební práce nad 3 mil. Kč (bez DPH) – jede se dle zákona o Veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. včetně jeho novel→ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, paragraf 38 zákona č.137/2006 Sb. u stav. prací max. 10 mil. pro použití ZPŘ Další paragrafy Zákona o veř. zakázkách č. 137/2006 Sb.: 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 83 a další) PROFIL ZADAVATELE, ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ, CELÉ VÝBĚRKO UVEŘEJNĚNÉ NA VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

7 3. Typy zadavatelů dle Zákona o veř. zakázkách č. 137/2006 Sb.: Veřejný zadavatel paragraf 2 zákona č. (ČR, stát. přísp. organizace, územní sam. celky, jiná PO (uspokojování potřeb veř. zájmu, které nemáají průmyslovou nebo obchodní povahu; je financována státem či jiným veř. zadavatelem…) Dotovaný zadavatel paragraf 3 = FO či PO, která zadává veř. zakázku z více než 50% z veř. zdrojů (par. 17 u)dotace ze stát. rozpočtu..., granty EU, Norské, Švýcarské fondy) nebo pokud peněžní prostředky z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč. Sektorový zadavatel paragraf 6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

8 4. Profil zadavatele - existuje velké množství profilů zadavatele, jedním z nich je: www.vhodne-uverejneni.cz Tam se organizace zaregistruje (vlevo registrace a vyplní se všechny údaje) Po registraci přijde potvrzující email, kde je link na aktivaci toho profilu, jen se na link klikne. Pak se na základě přihlašovacího jména hesla přihlásíte a můžete uveřejnit – vlevo uveřejnit zakázku, vyplníte formulář, přiložíte soubor a odešlete. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

9 5. Věstník veřejných zakázek Profil zadavatele je třeba uvést ve Věstníku veřejných zakázek www.isvzus.czwww.isvzus.cz To lze udělat 2 způsoby: 1)Prostřednictvím elektronického podpisu 2)Nebo využít zprostředkování, což jsem udělala já prostřednictvím zákaznické podpory na www.vhodne-uverejneni.czwww.vhodne-uverejneni.cz a tam jsem si stáhla bod 2 uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZUS) – vyplnila jsem Plnou moc a zkrácený dotazník a ty odeslala na adresu: QCM, s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

10 5. Věstník veřejných zakázek Při vyplnění plné moci úskalí: žádná, vyplní se jen základní identifikační údaje a podepíše to statutár. Při vyplnění dotazníku úskalí: ZÚJ obce, kód právní formy, Kraj (NUT 3) – Moravskoslezský kraj je 080 Kategorie služeb – dala jsem u nás 11 (Poradenství) a s tím spojené služby) – viz. příloha č.1 a č.2 Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. A CPV – tento číselník jsem našla na stránkách www.isvz.cz, jedná se o číselník klasifikace kódů Common Procurement Vocabularywww.isvz.czklasifikace kódů Common Procurement Vocabulary http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/ISVZ_klasifikace_ciselniky.aspx Na těchto stránkách jsou všechny číselník, jak právních forem, tak NUTS, tak klasifikace kódů CPV… (levá lišta – Číselníky a klasifikace) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

11 5. Věstník veřejných zakázek 1. Vytvořit profil zadavatele (my jsme si založili profil na www.vhodne- uverejneni.cz) 2. Uveřejnit profil ve Věstníku veřejných zakázek (my přes www.vhodne-uverejneni.cz, zasláním plné moci a dotazníku o identifikaci zadavatele) www.vhodne-uverejneni.cz 3. Jakmile na Věstníku zjistíme, zda je naše organizace zaregistrována (každý den zkoušíme na stránkách www.isvzus.cz si zadat naše IĆ do vyhledávání viz. levá lišta SEZNAM PROFILŮ ZADAVATELŮ a hledáme podle IČ, Pokud se naše organizace nachází ve Věstníku veřejných zakázek, můžeme do profilu zadavatele nahrát smlouvu, dodatky ke smlouvě v případě, že děláme mimo režim zákona).www.isvzus.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

12 6. Změny v průběhu realizace projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko Změny v průběhu realizace projektu - Hlášení o změnách (viz. formulář) – vše předem nahlásit a nechat schválit na MASce, teprve potom na SZIF (podá MAS) – str. 10-12 a) změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF: - změna místa realizace - změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku - pronájem předmětu dalšímu subjektu - změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak - změna termínu ŽOP - změna způsobu financování z leasingu na jinou formu financování (hotovostní platba, bezhotovostní platba) a naopak b) změny nejp. v den předložení ŽOP - změny tech. parametrů („Technické řešení projektu“), změny ve stav. povolení nebo ohlášení stavby - přidávání/odstranění kódů výdajů oproti Dohodě - změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace, změna stat. orgánu…

13 6. Změnové hlášení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

14 7. Žádost o proplacení (ŽoP) Dokumenty k ŽoP - všichni (uce/daň. doklady, doklad o uhrazení závazku, položkový rozpočet, kupní smlouva, při nákupu strojů a technologií – doklad o shodě; kolaudační souhlas, věcně plnění – stavební deník, rozpočet - RTS, či KROS plus; dokumentace k zadávacímu řízení, soupisky uce dokladů) Žádost o proplacení Soupiska účetních dokladů !!! Samostatný účet analytiky pro dotaci!!! Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

15 7. Žádost o proplacení (ŽoP) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

16 7. Soupiska účetních dokladů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

17 8. Naplňování preferenčních kritérií Nezapomeňte splnit vše, k čemu jste se v projektu zavázali!!! (vytvoření pracovního místa, ženy se budou starat a pravidelně uklízet prostranství, …) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

18 9. monitorovací zpráva Při podání ŽOP na MASce odevzdat i monitorovací zprávu (pro každou fichi je jiná monitorovací zpráva!!!) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

19 10. Publicita projektu Doporučujeme všem vytvořit ceduli k projektu, musí být vyvěšena v místě realizace projektu nejpozději při obdržení peněz ze SZIF Je to již graficky zpracováno, takže stačí dopsat přesný název projektu a nechat si to v tiskárně nebo v grafickém studiu vyrobit Rozměr tabule je min. A3 (rozměry 297x420 mm) Materiál, ze kterého bude tabule vyrobena, musí být voděodolný. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

20 10. Publicita projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

21 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Odevzdávejte kopii Dohody o poskytnutí dotace!!! Všechny dokumenty, které odevzdáváte na SZIF mějte vy vždy jedenkrát pro sebe a jedenkrát pro nás, tzn.3x! Změnové hlášení může být podáno až před žádostí o proplacení výdajů. Vaší povinností je 3 x pozvat MAS Opavsko k realizaci projektu a to při samotném zahájení, průběhu a při ukončení projektu. Je nutné vše fotografovat a mít uložené v PC. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko

22 www.masopavsko.cz Bc. Petr Chroust E-mail: chroust@masopavsko.czchroust@masopavsko.cz +420 602 947 904 Ing. Kateřina Andělová E-mail: andelova@masopavsko.czandelova@masopavsko.cz +420 733 763 010 Ing. Iva Cahelová E-mail: cahelova@masopavsko.czcahelova@masopavsko.cz +420 731 109 377 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Opavsko


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele v rámci Výzvy č. 4/2012 18.2.2013 Bc. Petr Chroust Ing. Iva Cahelová Ing. Kateřina Andělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google