Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivním přístupem ke změně v SVL města Litvínova CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002788.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivním přístupem ke změně v SVL města Litvínova CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002788."— Transkript prezentace:

1 Aktivním přístupem ke změně v SVL města Litvínova CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002788

2  OBSAH  1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  2) ANOTACE  3) CÍLE PROJEKTU  4) VÝSTUPY PROJEKTU

3  Projekt byl předložen do výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 042 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – 2. výzva  Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti  Specifický cíl 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce  Financování projektu: 85% ESF, 10% Státní rozpočet, 5% prostředky obce  Rozpočet projektu: 14 316 792,00 Kč  Termín zahájení realizace projektu: 1.8.2016  Termín ukončení realizace projektu: 31.7.2019

4 Anotace projektu  Projekt řeší aktivní začleňování obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách města Litvínova s cílem zvýšit uplatnitelnost těchto osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a na trhu práce. Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na podporu sociálních služeb, konkrétně Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy. Sociální služby budou poskytovány prostřednictvím organizační složky města s názvem První krok.  Další aktivitou je aktivita s názvem Asistenti prevence kriminality. APK budou zajišťovat prevenci a zlepšení v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Litvínova. Tuto aktivitu bude zajišťovat Městská policie.  Projekt je realizován v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování 2016-2018 v rámci koordinovaného přístupu společně s Agenturou pro sociální začleňování.

5 Cíle projektu  Cíle projektu jsou v souladu se specifickými cíli prioritní osy 2 Operačního programu Zaměstnanost  Hlavním cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ze společnosti a na trhu práce a zlepšení sociálního prostředí v SVL města Litvínova prostřednictvím zajištění sociálních služeb v dostatečném rozsahu a kvalitě. Od roku 2017 bude poskytovat sociální služby organizační složky města s názvem První krok celkem 5 pracovníků.  Dalším cílem je zlepšení prostředí obyvatel SVL, garance bezpečnosti a veřejného pořádku, prevence sousedských sporů a prevence rasově motivovaných sporů prostřednictvím zaměstnání 12 APK.

6 Výstupy projektu  Indikátor 60000 Celkový počet účastníků projektu  102 osob/ účastníků, které v rámci projektu získají podporu překračující v časovém rozsahu 40 hodin ( převážně klienti se smlouvou, kterým bude poskytnuta podpora prostřednictvím sociálních služeb)  Indikátor 67010 Využívání podpořených služeb  250 osob, které využijí sociální služby, tzn. Klienti bez smlouvy, kterým bude poskytnuta krátkodobá podpora (menší než 40 hodin)

7 Povinná loga používaná při informování o projektu – černobílá varianta

8 Povinná loga používaná při informování o projektu – barevná varianta

9 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Aktivním přístupem ke změně v SVL města Litvínova CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002788."

Podobné prezentace


Reklamy Google