Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_12_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Královéhradecký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_12_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Královéhradecký."— Transkript prezentace:

1 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_12_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Královéhradecký kraj Autor: Mgr. Jakub Černý Ověřeno: 15.2. 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1185

2 Anotace Žáci získají základní informace o Královéhradeckém kraji a seznámí se s jeho nejznámějšími pamětihodnostmi. Materiál lze využít během výkladu učitelem na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Zdroje obrázků či textu jsou umístěny v Poznámkách

3 Královéhradecký kraj

4 Poloha

5 Symboly Lev ze státního znaku České republiky vyjadřuje příslušnost Královéhradeckého kraje do Čech. Pí smeno G (Gretz - Hradec) představuje sídelní město kraje, je symbolem Hradce Králové již od středověkých dob. Zlatá koruna v modrém poli je symbolem celého kraje, který se Hradecky nazývá od nejstarších dob a zároveň je vyjádřením přívlastku "Králové" v názvu kraje. Podle heraldických pravidel se jedná o znak mluvicí, z hlediska heraldiky poměrně ceněný.

6 Základní údaje k 1. 1. 2012 Krajské město: Hradec Králové Hejtman: Lubomír Franc (ČSSD) Rozloha: 4 758 km² Počet obyvatel: 553 856 Hustota zalidnění: 116 obyvatel/km² Nejvyšší bod: Sněžka (1 602 m) Historické země: Čechy a Slezsko Počet okresů: 5 Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 15 Počet správních obvodů obcí: 35

7 Základní charakteristika Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Některé pozemky v současném katastru Pece pod Sněžkou však do roku 1959 náležely Polsku a leží tudíž na historickém území Slezska. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. Rozlohou 4 759 km 2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů.

8 Administrativní dělení Královéhradecký kraj a další kraje byly vytvořeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. a zákonem o krajích (č. 129/2000 Sb.). Území kraje je vymezeno územími okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

9 Přírodní podmínky Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m. Sněžka1602 m.n.m.

10

11 Vodstvo Území Královéhradeckého kraje je odvodňováno naší největší řekou Labe. Ta pramení v Krkonoších při hranicích s Polskem. V Hradci Králové se do Labe vlévá řeka Orlice. V kraji pramení také pravostranný přítok Labe, řeka Cidlina. Na řece Metuji je v blízkosti Nového Města nad Metují vybudována rekreační vodní nádrž Rozkoš. vodní nádrž Rozkoš, 8. největší v ČR 1001,3 ha, dokončena 1969

12

13 Hospodářství Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2011 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 84,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici. V České republice kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2011 činil 3,6 %. zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

14 Průmysl strojírenský (Hradec Králové), elektrotechnický (Trutnov), gumárenský (Náchod) výroba ruční krajky: Vamberk klavíry Petrof: Hradec Králové město Vamberk je proslulé výrobou ruční krajky. v Hradci Králové se vyrábějí klavíry značky Petrof. významným zdrojem příjmů je cestovní ruch.

15 Zemědělství rostlinné o nížina-pšenice, kukuřice, cukrovka o pahorkatina-oves, len, brambory živočišné o chov skotu a ovcí je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. Zemědělská půda představuje 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %

16 Doprava kraj je oblastí s velmi hustou železniční sítí. Ale jen dvě trati jsou elektrifikovány a dvoukolejná trať není v kraji ani jedna. Královéhradecký kraj křižují dvě dálkové evropské silnice E67 (Praha-Varšava) a E442 (Liberec-Olomouc), které budou postupně převedeny na dálnice a rychlostní silnice. Avšak jediná dálnice D11 zatím končí u exitu 84 za hranicemi kraje a rychlostní silnice R35 z ní odbočující vede jen po území kraje sousedního. V budoucnu povede dálnice D11 z Prahy až do Jaroměře, kde na ní naváže rychlostní silnice R11 přes Trutnov k hraničnímu přechodu v Královci. Silnici I/35 pak zcela nahradí rychlostní silnice R35 z Hradce Králové do Liberce. Ale nyní jsou řidiči nuceni používat běžnou síť silnic dalších tříd.

17 Obyvatelstvo Počet obyvatel: 553 856, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky Hustotou 116 obyvatel na km 2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 132 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (181 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2). Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 68,3 %. Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,6%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,3 %). Průměrný věk mužů i žen je rovněž nad republikovým průměrem.

18 HRADEC KRÁLOVÉ -krajské město na soutoku Labe a Orlice -MPR, Bílá věž, chrám sv. Ducha -výroba klavírů Petrof -Muzeum východních Čech -vysoké školy Planetárium

19 Jičín -MPR, Valtická brána -zámek, pomník J.Husa -Václav Čtvrtek Dvůr Králové nad Labem -textilní průmysl -ZOO ←přehrada Les království u Dvora Králové

20 Náchod -zámek -náměstí s kostelem sv. Vavřince -textilní průmysl Nové Město nad Metují -MPR, zámek -náměstí – domy s podloubím -Prim-výroba hodinek

21 Jaroměř -textilní průmysl -Železniční muzeum -součástí města je pevnost Josefov z r.1780 → Trutnov -textilní průmysl -kašna s Krakonošem na náměstí

22 Školství Univerzita Hradec Králové je tvořena pěti součástmi: Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem sociální práce. Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Lékařská fakulta Univerzity obrany 4 G, OA SPŠ, SŠ aplikované kybernetiky

23

24 Cestovní ruch Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. V roce 2011 se v kraji v 968 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 909 tisíc hostů, z toho cca 288 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše. Rozvoji cestovního ruchu napomáhají silniční a železniční hraniční přechody i množství přechodů pro pěší v rámci malého pohraničního styku.

25 Turistické zajímavosti Seznam chráněných území Královéhradeckého kraje Seznam chráněných území Královéhradeckého kraje Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.. Euroregion Glacensis

26 Zajímavosti Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším turistickým oblastem u nás. Hlavními centry zimních sportů a turistiky je zde Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou. V Třebechovicích pod Orebem se nachází Muzeum betlémů, známé jsou zámky Častolovice a Opočno a hrad Kost. Ve Dvoře Králové nad Labem se nachází naše největší zoologická zahrada s oblíbeným safari.

27 CHKO Broumovsko – zahrnuje Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny

28 Krňovice – skanzenKrňovice Villa Nova Uhřínov-skanzenVilla Nova Uhřínov

29 Babiččino údolíBabiččino údolí pomník babičky s dětmi, stavení Staré bělidlo Česká SkaliceČeská Skalice muzeum B. Němcové

30 Kuks – barokní špitálKuks sochy Matyáše Brauna

31 Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové je hlavní kostel královéhradecké diecéze. Je to pozdně gotická cihlová bazilika se dvěma věžemi v jihozápadním rohu Velkého náměstí a je součástí charakteristické siluety města. Katedrála sv. Ducha Hradec Králové

32 Hrad Kost gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, okres Jičín, postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu

33 Zámek Častolovice V současnosti je ve 20 místnostech západního křídla zřízena expozice, která seznamuje se způsobem života šlechty v období od renesance (konec 16. a 17. století) přes baroko, rokoko a empír (18. století a počátek 19. stol.) až po biedermaier z let 1815 - 1848.

34 Zámek Opočno Renesanční stavba nacházející se v katastru obce Opočno v podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou, asi 30 km od Hradce Králové. Zámek vznikl přestavbou původně gotického hradu v 16. století.

35 Zámek Karlova Koruna zámek patřící k nejvýznamnějším barokním stavbám v Česku. Stojí na návrší v západní části města Chlumec nad Cidlinou. Na jeho místě stála kdysi tvrz. V prostorách zámku je interiérová expozice seznamující s dějinami rodu Kinských.

36 Neogotický zámecký objekt ležící na mírné vyvýšenině 800 m severozápadně od centra vsi Hrádek, 2,8 km jihovýchodně od města Nechanice a 11,5 km západně od Hradce Králové Zámek byl postaven v letech 1839–1854 jako hlavní, reprezentativní sídlo hrabat z Harrachu Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu. Projekt zámecké budovy ve stylu romantické neogotiky, tzv. Tudorské gotiky byl vypracován dle nerealizovaného projektu přestavby anglického zámku Crewe Hall od G. B. Lamba z poloviny 17. století. Zámek Hrádek u Nechanic

37 Zámek Humprecht Zámek s výraznou elipsovitou stavební dispozicí, jenž se nachází na návrší u města Sobotky. Lovecký zámeček a byl letním sídlem Humprechta Jana Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách. Návrh vytvořil Carlo Lurago ve stylu manýrismu, s prvky pozdní renesance a raného baroka, pravděpodobně jako parafrázi Galatské věže v Cařihradě. Stavbu probíhající v letech 1666–68 vedl Francesco Ceresola

38 Je se svými 1602 m n. m. nejvyšší horou Hraničního (Slezského) hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého Česka a celého Slezska. Na vrchol vede ze 4,5 km vzdálené Pece pod Sněžkou sedačková lanovka. Sněžka

39 horský hotel v Krkonoších, na Bílé louce na levém břehu Bílého Labe nedaleko západně pod Úpským rašeliništěm, prameništěm Bílého Labe i Úpy, v nadmořské výšce 1410 m existuje asi od 17. století, je nejstarší horskou chatou na hřebenech Krkonoš a jednou z největších v Evropě Luční bouda v Krkonoších

40 Dívčí kameny Hora v Krkonoších, ležící na česko-polské hranici asi 6 km severně od Špindlerova Mlýna a 8 km jihovýchodně od polského města Szklarska Poręba. Na vrcholu jsou výrazná žulová skaliska s balvanovými a suťovými poli. Vrcholové skály měří až 8 m a nabízejí výborné panoramatické výhledy. Podle pověsti zde zahynula mladá pastýřka a podle ní se vrcholové skály a celá hora nazývají Dívčí kameny.

41 Pramen Labe Označení místa na hřebeni Krkonoš, pro turistické účely symbolicky upraveného jako počátek řeky Labe. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 1 387 m na Labské louce, necelý kilometr jihozápadně od hory Violík. Jedná se pouze o symbolickou instalaci na křižovatce značených turistických cest v podobě skruže s přítokem a odtokem vody, vydlážděným okolím s lavičkami a (od roku 1968) kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst, jimiž Labe na své cestě k moři protéká

42 Několik NEJ o Královéhradeckém kraji v mezikrajském srovnání: nejvýše položený bod – 1602 m n.m. (Sněžka – nejvyšší hora České republiky) nejvyšší hektarové výnosy obilovin celkem (t) druhý nejvyšší podíl obyvatel ve věku 65 let a více (po Hl. městě Praha) druhý nejnižší podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let (po kraji Vysočina) druhý nejvyšší průměrný věk obyvatel (spolu s Plzeňským krajem) druhá nejvyšší naděje dožití mužů druhá nejnižší zalesňovaná plocha v ha druhá nejvyšší sklizeň jablek druhý nejnižší objem tržeb z průmyslové činnosti v podnicích se 100 a více zaměstnanci druhý nejnižší objem stavebních prací v tuzemsku podle místa stavby na 1 000 obyvatel druhý nejvyšší počet hromadných ubytovacích zařízení třetí nejnižší podíl čištěných odpadních vod třetí nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci třetí nejvyšší počet narozených telat na 1 krávu třetí nejvyšší počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních třetí nejvyšší průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu


Stáhnout ppt "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_12_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Královéhradecký."

Podobné prezentace


Reklamy Google