Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cena za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina Katka Hašková Silva Pýchová Lukáš Kučera pro Vysočina Education Jihlava 16.6.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cena za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina Katka Hašková Silva Pýchová Lukáš Kučera pro Vysočina Education Jihlava 16.6.2014."— Transkript prezentace:

1 Cena za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina Katka Hašková Silva Pýchová Lukáš Kučera pro Vysočina Education Jihlava 16.6.2014

2 Vyhlášení Vysočina Education ve spolupráci s Centrem Euroguidance a Krajskou Hospodářskou komorou kraje Vysočina  13.1.2014 – 28.2.2014  Podání papírovou nebo on-line formou  Projekt EDU.REGION: Program Evropské územní spolupráce (EÚS) Rakousko-Česká republika 2007-2013.

3 Východiska I  Zhruba třetina mladých lidí vstupujících na pracovní trh nachází práci mimo obor který vystudovali.  Klesá spokojenost zaměstnavatelů s připraveností a motivací českých absolventů.  Část zaměstnavatelů začíná preferovat cizince před absolventy.  Tradiční profese jsou ohroženy vývojem technologií, automatizací a nároky na výkon a osobní zodpovědnost. Změny na trhu práce

4 Východiska I  Kolik z vašich absolventů pracuje v oboru, který si zvolilo, a je ve své práci spokojeno?  Podle čeho si volí vaši žáci svou budoucí profesní dráhu?  Jak jsou připraveni na změny, které během jejich kariéry nevyhnutelně nastanou? Otázky pro školy:

5 Cíle  Propagovat koncept karierních kompetencí.  Motivovat školy i jednotlivé učitele k rozvoji kariérních kompetencí.  Umožnit žákům výběr jejich budoucí vzdělávací a profesní dráhy v souladu s individuálním potenciálem, zájmy a možnostmi jejich uplatnění v životě.

6 Kategorie  Počin školy  Počin jednotlivce

7 Počin školy Realizace průřezového tématu Člověk a svět práce v návaznosti na ŠVP dané školy.  Jak na vaší škole připravujete jednotlivé žáky na volbu budoucího povolání a kariérní změny v životě?  Jak pomáhá vaše škola jednotlivým žákům, aby dokázali identifikovat a rozvíjet své nadání a zájem a vybrat si takovou vzdělávací či profesní dráhu, kde budou moci své nadání a zájem uplatnit?  Jakým způsobem jsou žáci podporováni v tom, aby se samostatně rozhodovali o svých životních a pracovních cílech a prioritách, a to s ohledem na své dovednosti, znalosti a postoje, životní podmínky a situaci na trhu práce?

8 Počin jednotlivce Zásluhy jednotlivce na rozvoji kariérních kompetencí žáků (individuální aktivita v rámci školy).  Jakým způsobem realizujete Vy osobně na škole podporu rozvoje kariérních kompetencí žáků?  Jaké metody využíváte? Jak si rozšiřujete kvalifikaci v této oblasti? S jakými dalšími subjekty či organizacemi spolupracujete?  Jak ve své práci zohledňujete individuální potřeby jednotlivých žáků? Jak vedete vaše žáky k samostatnosti v oblasti řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy? Jaké jsou výstupy vašich žáků v oblasti rozvoje kariérních kompetencí?

9 Okruhy otázek  Rozvoje sebepoznání a sebevědomí žáků.  Pochopení ekonomických, sociálních, pracovních a dalších aspektů života žáků.  Rozvoje rozhodovacích dovedností, iniciativy a zodpovědnosti u žáků.  Využití kariérního plánování pro potřeby žáků.  Přípravy žáků na obtížně předvídatelnou budoucnost.  Zohlednění individuálních potřeb žáků.  Podpory spolupráce mezi žáky.  Související další vzdělávání (buď jednotlivce, nebo kolektivu pedagogických, popř. poradenských pracovníků).  Spolupráce s dalšími subjekty.  Hodnocení vzdělávacích nebo poradenských aktivit.  Spolupráce v rámci školy, návaznost na ŠVP.

10 Pokyny pro vyplnění  Odpovídejte pouze na otázky, které považujete pro Váš příklad relevantní.  Odpovídejte popisným způsobem, ilustrujte na příkladě jedné třídy či jednoho žáka.  Doporučený rozsah jednotlivých otázek: maximálně do 2.000,- znaků. Kritéria hodnocení:  Odborná kvalita,  Komplexnost  Dopad uvedeného příkladu jako celku  Počet zodpovězených otázek

11 Ceny pro vítěze  Účast na mezinárodním semináři Cross Border (Záhřeb, Chorvatsko, 9. – 10. června 2014).  Účast a prezentace na konferenci při vyhlášení slovenské Národní ceny kariérového poradenství 2014(podzim 2014).  Prezentace ve Sborníku z Národní cena kariérového poradenství 2014 a ve Zpravodaji Centra Euroguidance.

12 Příspěvky 3 příspěvky v kategorii škol  ZŠ Jungmannova  Gymnázium Jihlava  Gymnázium Havlíčkův Brod 1 příspěvek v kategorii jednotlivců

13 Cena pro SŠ Klady  ucelená koncepce podpory kariérního rozvoje žáků  vzdělávání v odborných předmětech  provázanost s rozvojem klíčových a kariérních kompetencí  evaluace dopadu služeb (konkrétně dotazník na hodnocení nabídky KP)  sledování podílu konzultací zaměřených na kariérové poradenství  spolupráce s univerzitami, odborné exkurze apod.  monitoring uplatnitelnosti absolventů  individuální přístup ke studentům  zaměření na sebepoznání  širší spektrum diagnostických metod  provázanost KP s předměty Gymnázium Jihlava – za komplexní podporu kariérního rozvoje Prostor pro rozvoj: individuálně zaměřené praxe s dosahem na uplatnění na trhu práce po terciárním stupni vzdělávání (kontakt s trhem práce v souvislosti s volbou další vzdělávací a profesní dráhy, např. kontakt se zaměstnavateli)

14 Cena pro ZŠ Klady  vysoce individualizovaný přístup s akcentem na individuální rozvoj žáků  individuální studijní plán s ohledem na sebepoznání, rozvoj kariérních kompetencí  budování pozitivního sebeobrazu, příprava na zvládání životních náročných situací  zkušenost s různými manuálními činnostmi s dopadem na volbu dalšího kariérního směřování  profesní rozvoj odborníků na KP pro specifickou cílovou skupinu  osvojování praktické dovedností související se vstupem na trh práce (CV apod.)  podpora vzájemného respektu  podpora emoční stability  kontakt s absolventy ZŠ Jihlava – za individualizovaný přístup ke kariérnímu rozvoji žáků Prostor pro rozvoj: Zakomponování průřezového tématu do dalších předmětů Kontakt se zaměstnavateli Navázání spolupráce s dalšími SŠ

15 Uznání Klady  realizace projekt Moderně na kariéru  využití kombinace poradenství prostřednictvím ICT a rozvoru s psychologem  dotazníky – zpětná vazba absolventům o uplatnění na VŠ  budování vztahu k technickým a přírodovědným oborů – aktivní zapojení studentů gymnáziu do vzdělávacích aktivit na ZŠ Gymnázium Havlíčkův Brod - za docenění významu kariérového poradenství Prostor pro rozvoj: Rozpracovat komplexní pojetí KP na škole ve vztahu ke konkrétním aktivitám Propojení dílčích aktivit do uceleného systému

16 Děkujeme za pozornost. Katka Hašková Silva Pýchová Lukáš Kučera pro Vysočina Education Jihlava 16.6.2014


Stáhnout ppt "Cena za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina Katka Hašková Silva Pýchová Lukáš Kučera pro Vysočina Education Jihlava 16.6.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google