Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Trh práce - dávka podpory v nezaměstnanosti Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Květen 2013 Anotace Materiál představuje žákům podmínky pro získání dávky podpory v nezaměstnanosti, její výši a způsob výpočtu, způsoby zániku nároku na dávku Metodický pokyn Presentace + otázky k procvičení

2 Podpora v nezaměstnanosti 2013 O podporu v nezaměstnanosti se písemně žádá na pobočce Úřadu práce Uchazeč dokládá skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory například: evidenčním listem důchodového pojištění potvrzením o zaměstnání potvrzením o výši průměrného výdělku dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději do osmi kalendářních dnů

3 Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti je v případě, že: Jako práce se započítává: doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně péče o dítě do čtyř let doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby Žadatel má trvalé bydliště na území ČR Žadatel musí za poslední 2 roky pracovat alespoň 12 měsíců (resp. po dobu 12 měsíců platit důchodové pojištění). +

4 Kdy není podpora neposkytována? Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu: poskytování starobního důchodu poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkami tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání, zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce ČR nejdéle na dobu tří měsíců vazby kdy je poskytována podpora při rekvalifikaci Po tuto dobu krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytování podpory v nezaměstnanosti zastaví rozhodnutím vydaným ve správním řízení

5 Výše podpory v roce 2013 Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena takto: první 2 měsíce máte nárok na 65% průměrné čisté mzdy další 2 měsíce máte nárok na 50% průměrné čisté mzdy po zbytek doby máte nárok na 45% průměrné čisté mzdy Poznámka: pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se bere do úvahy průměrná čistá mzda za poslední kalendářní čtvrtletí. podpora v nezaměstnanosti v roce 2013 je maximálně 14 157 Kč měsíčně podpora při rekvalifikaci v roce 2013 je maximálně 15 866 Kč měsíčně

6 Doba poskytování podpory, tj. podpůrčí doba Konkrétní částka závisí na vašem věku a také na výši průměrné mzdy v předchozím zaměstnání: lidé do 50 roků mají nárok na podporu po dobu 5 měsíců lidé věku 50 – 55 roků mají nárok na podporu po dobu 8 měsíců lidé nad 55 roků pak mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců. Pokud nemá osoba nárok na podporu v nezaměstnanosti, může získat pouze částku ve výši životního minima tj. 3410 Kč nebo pokud by se nesnažil najít si novou práci či jiný zdroj příjmu, může být tato sociální dávka snížena jen na 2200 Kč

7 Zánik nároku na podporu v nezaměstnanosti Zánik nároku na podporu je z důvodu: uplynutí podpůrčí doby ukončení v evidenci uchazečů o zaměstnání z důvodu: nástupu do zaměstnání nástupu na výkon trestu odnětí svobody na základě písemné žádosti uchazeče o zaměstnán vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu: není podle lékařského posudku schopen plnit své povinnosti vykonává nelegální práci. odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nespolupracuje s úřadem práce

8 Otázky k procvičení: 1. Jaké podmínky musí splnit žadatel o dávku podpory v nezaměstnanosti? 2. Jak je dlouhá podpůrčí doba a na čem její délka závisí? 3. Jak se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti a jaké potvrzení pro její výpočet musí žadatel úřadu práce poskytnout? 4. Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká?

9 Zdroje informací: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/ z_435_2004 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google