Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 16. 10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 16. 10. 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání s doktorandy Setkání s doktorandy

2 Setkání s doktorandy Program setkání o Aktualizace webových stránek FAI „Věda a výzkum“ o položka „PhD studium“ o položka „Aktuální výzvy“ o Hodnocení doktorandů o za akademický rok 2013/14 (stipendium) o v akademickém roce 2014/15 (nové kreditové hodnocení) o IGA projekty o Řešené projekty v roce 2014 – aktuální čerpání o Žádosti o projekty v roce 2015 – pravidla o Aktuality z knihovny UTB - ředitel Fabián o Různé, diskuse

3 Setkání s doktorandy Aktualizace webových stránek FAI „Věda a výzkum“ o „PhD studium“ „PhD studium“ o položka „Aktuální výzvy“

4 Setkání s doktorandy Hodnocení doktorandů za akademický rok 2013/14 o Špatné zařazování publikačních výstupů do kategorií o Hodnocené časopisy (databáze Scopus, WoS) o Hodnocené konference (databáze Scopus, Wos) o alespoň jednou z posledních tří ročníků ( ) o Špatné vykazování aktivit typu smluvní výzkum popřípadě inovační voucher o 25 kreditů za aktivitu, která trvala celý akademický rok o V opačném případě jen adekvátní podíl (př. smluvní výzkum trval 4 měsíce, 4/12 z 25 kreditů tj. cca 8 kreditů)

5 Setkání s doktorandy Hodnocení doktorandů za akademický rok 2013/14

6 Setkání s doktorandy Výše doktorského stipendia na základě kreditového hodnocení doktorandů v akademickém roce 2013/14 V souladu s článkem 5 odstavce (1) směrnice děkana č. SD/10/14 - Směrnice FAI doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byly Rozhodnutím děkana RD/14/14 stanoveny pro účely určení výše stipendia v doktorských studijních programech výše těchto hodnot: A – hodnota základního stipendia 6 000,- Kč B – hodnota zvýšeného stipendia 7 300,- Kč C – hodnota jednoho kreditu v 1. ročníku 50,- Kč

7 Setkání s doktorandy Hodnocení doktorandů v akademickém roce 2014/15 V souladu s aktualizovanou směrnicí děkana č. SD/08/14 - Směrnice FAI doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně platnou od zejména pak s Přílohou 1: Kreditní hodnocení základních aktivit doktorandů započítávaných v rámci disertačního semináře

8 Setkání s doktorandy IGA projekty řešené v roce aktuální čerpání

9 Setkání s doktorandy IGA projekty řešené v roce aktuální čerpání

10 Setkání s doktorandy IGA projekty řešené v roce aktuální čerpání

11 Setkání s doktorandy IGA projekty řešené v roce aktuální čerpání

12 Setkání s doktorandy IGA projekty řešené v roce 2014 – informace k ukončení o Nejpozději do konce října je nutné odevzdat požadavky na nákup materiálu, služeb, knih, popřípadě vyřídit cestu o Čerpání z jiných (nevlastních) projektů je možné jen po souhlasu OTČ o Závěrečná zpráva o řešení projektu se vyplňuje prostřednictvím modulu IGA v systému OBD – odevzdání nejpozději o Do zveřejní fakultní hodnotící komise výsledky hodnocení jednotlivých projektů

13 Setkání s doktorandy IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2015 o musí být respektována směrnice rektora SR/18/2012SR/18/2012 o mohou být podávány žádosti o projekt s následující strukturou řešitelského týmu: o jsou povoleny až tříčlenné (tři studenti) řešitelské kolektivy o minimálně jeden student musí být studentem doktorského studijního programu (je uveden jako navrhovatel) o každý projekt má definovaného garanta (akademický pracovník - školitel nebo konzultant) o členem řešitelského kolektivu mohou být až 2 studenti magisterského studijního programu

14 Setkání s doktorandy IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2015 o Je nezbytně nutné aby téma IGA projektu bylo příbuzné tématům disertačních prací všech spoluřešitelů o Student může být řešitelem pouze jediného projektu IGA o Každý člen řešitelského kolektivu bude mít v návrhu projektu přesně definován okruh řešeného problému a specifikovány dílčí cíle. o Výše stipendia v IGA projektech pro rok 2015 není omezena o Bude stanovena na základě hodnocení projektů v minulých letech o U studentů, kteří ještě IGA projekt neřešili bude stanovena horní hranice tohoto stipendia o Řešitelé projektů, které byly v roce 2014 hodnoceny stupněm F, mohou podávat projekty i v roce Nebudou jim však přiznána stipendia.

15 Setkání s doktorandy IGA projekty – žádosti o projekty v roce 2015 o projekty mohou podávat studenti ročníku DSP prezenční formy studia – lze žádat i o stipendia o projekty mohou podávat i studenti 1. – 5. ročníku DSP kombinované formy studia (u těchto projektů nebude možnost žádat o stipendia) o projektové žádosti musí být podávány prostřednictvím modulu IGA v databázi OBD a také v tištěné podobě prostřednictvím odd. tvůrčích činností, tištěná verze musí být podepsána garantem projektu o žádosti je možno podávat od do

16 Setkání s doktorandy Různé o Docházkový systém doktorandů o Vyplňování publikačních výstupů do systému OBD o Na koho se obrátit, když vyjíždím na „služební cestu“? o Pokud bude cesta hrazena z prostředků IGA o OTČ – Bc. Jana Doleželová o Pokud bude cesta hrazena z prostředků ústavu o sekretářka příslušného ústavu o UBI – Monika Krištofová (děkanát) o UŘP, UIUI – Dana Musilová (A514) o UAŘT – Irena Vopatřilová (A714) o UEM, UPKS – Jana Lebedová (A808) o UM – Eva Borková (A210)

17 Setkání s doktorandy Závěr Děkuji za účast a těším se na další spolupráci


Stáhnout ppt "Setkání s doktorandy 27.9.2016 Setkání s doktorandy 16. 10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google