Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský akční plán vzdělávání v Plzeňském kraji Pracovní skupina vzdělávání Analýza – shrnutí problémů k řešení Plzeň 26. 4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský akční plán vzdělávání v Plzeňském kraji Pracovní skupina vzdělávání Analýza – shrnutí problémů k řešení Plzeň 26. 4. 2016."— Transkript prezentace:

1 Krajský akční plán vzdělávání v Plzeňském kraji Pracovní skupina vzdělávání Analýza – shrnutí problémů k řešení Plzeň

2 Obyvatelstvo v Plzeňském kraji

3 Velké rozdíly v počtu obyvatel podle věkových skupin Pokles počtu obyvatel v produktivním věku (o 10 % v letech ) Snižování počtů vstupujících na trh práce Výkyvy v počtech dětí, žáků a studentů očekávaný rychlý růst na ZŠ a na SŠ pomalý růst

4 Vzdělanost obyvatel v Plzeňském kraji

5 Ztráta postavení Plzeňského kraje z hlediska vzdělanosti Posun ze 4. na 8. místo v podílu VŠ mezi roky 2001 a místo podle podílu VŠ ve věkové skupině let v roce 2011 Vzdělanostní struktura obyvatel krajů ČR dle SLDB kraje SLDB 2011SLDB 2001 střední, vč. vyučení úplné střední s maturitou vysoko- školské alespoň s maturitou index vzdělanosti *) střední, vč. vyučení úplné střední s maturitou vysoko- školské alespoň s maturitou index vzdělanosti *) %poř.% % % % % % % % % Hl. m. Praha20,31429,9123,6158,91106,1128,81430,5118,8154,5192,21 Středočeský33,61228,2211,535,1666,8340,4324,487,01134,8948,810 Jihočeský34,9827,5310,874,01164,1638,71125,137,8536,2451,74 Plzeňský34,71027,2510,485,4562,1839,4625,047,8435,8551,45 Karlovarský34,31124,2147,0147,7248,71438,41222,7135,61331,31342,513 Ústecký34,9924,7137,6136,8350,91339,3722,3145,41430,51441,314 Liberecký35,9326,0119,6115,4458,81240,0423,8117,0934,01248,111 Královéhradecký35,5527,4410,194,6762,1939,7525,227,5836,2351,26 Pardubický36,6226,989,9104,11060,81040,8124,577,01035,1749,19 Vysočina37,5127,169,5123,01459,61140,6224,296,71234,11147,512 Jihomoravský32,31326,9914,724,2874,9237,01324,6610,3238,4259,12 Olomoucký35,4626,9711,443,51264,9439,1824,758,1335,8652,03 Zlínský35,8426,61011,253,11364,1539,0924,1107,7735,0850,37 Moravskoslezský35,1725,91211,264,1963,2738,71023,4127,8634,21049,78 ČR33,0 27,1 12,5 5,3 68,6 38,0 24,9 8,9 37,2 55,0 Zdroj dat: ČSÚ - SLDB 2001, 2011 *) index vzdělanosti = podíl s maturitou (vč. nástaveb a VOŠ) + 3x podíl VŠ

6 Změny ve struktuře obyvatel Plzeňského kraje podle stupně vzdělání V mladších skupinách s klesajícím věkem růst podílu obyvatel bez SŠ více u mužů (9,5 % v roce 2011 ve věkové skupině let) rychlejší růst vzdělanosti u žen než u mužů

7 Pokles zájmu o technické vzdělávání v Plzeňském kraji výraznější u žen

8 Vzdělávací systém Plzeňského kraje

9 Zastavení růstu počtu dětí v MŠ, ale zavedení povinného předškolního ročníku od roku 2016 garance míst v mateřských školách pro mladší ročníky (4leté děti od roku 2017, 3leté děti od roku 2018) sílící tendence umístit do mateřských škol děti 2leté

10 Růst počtu žáků ZŠ v Plzeňském kraji z 41,9 tis. v roce 2010 na 53,6 tis. v roce 2021 (+28 %) kapacitní problémy lze očekávat kolem „okresních“ měst mohou nastat personální problémy – snižování počtu studentů PF zejm. matematika, fyzika …

11 Společné vzdělávání na školách v Plzeňském kraji ZŠ 4,4 tis. postižených ze 47,9 tis. tj. 9 % týká se velké většiny ZŠ SŠ nedostatečné informace z větší části SŠ (evidováno jen 280 postižených) Integrace žáků s postižením na ZŠ v Plzeňském kraji absolutněrelativně Typ postižení Běžné ZŠ spec. ZŠ = spec. třídycelkem Běžné ZŠ spec. ZŠ = spec. třídycelkem běžné třídy spec. třídy běžné třídy spec. třídy Vývojové poruchy chování ,20,21,439,9 Mentální postižení ,53,316,123,0 Souběžné postižení více vadami ,30,45,115,8 Autismus ,00,33,57,8 Vady řeči ,01,00,64,7 Vývojové poruchy učení ,41,31,03,7 Sluchové postižení ,60,02,93,6 Zrakové postižení ,50,00,20,8 Tělesné postižení ,70,0 0,7 Celkem postižených ,36,730,9100,0

12 Propad počtu žáků SŠ v Plzeňském kraji v uplynulém období Mezi roky – pokles o 25 % (z 29,1 tis. na 21,8 tis.) podmíněno demograficky (viz dále Nástupy do 1. ročníků) ale rozdílný vývoj stupňů SŠ vzdělání střední odborné s výučním listem – pokles o 32 %

13 Rozdílný vývoj počtu žáků SŠ v Plzeňském kraji podle oborů

14 Omezený zájem dívek o prakticky zaměřené obory na SŠ (v Plzeňském kraji) Výrazná diferenciace podílu žáků podle pohlaví a oborů minimální možnosti atraktivní pro dívky v oborech s výučním listem 6 z 36 oborů má více než 90 % dívek 24 oborů má podíl dívek do 13 % podobně obory s odborným výcvikem i maturitou Podíl dívek na žácích SŠ v Plzeňském kraji podle stupně vzdělání Stupeň vzdělání 2015 Celkem z toho dívky absolutněrelativně Praktická škola311445,2 % Nižší střední odborné s výučním listem ,7 % Střední odborné s výučním listem ,7 % Úplné střední odborné s výcvikem a maturitou ,3 % Úplné střední odborné s maturitou (bez výcviku) ,0 % Gymnázia celkem ,9 % Nástavby ,5 % Konzervatoř ,2 % Celkem ,0 % Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

15 Zastavení růstu počtu nastupujících do 1. ročníků SŠ v Plzeňském kraji Pokles od roku 2006 do roku 2012 o 27 % (bez nástaveb) podmíněno demograficky Dále meziroční pokles pokles počtu žáků 9. tříd pokles „opakovaných“ nástupů Přestup ze ZŠ na SŠ v Plzeňském kraji Ø Počet nastupujících na SŠ (bez nástaveb) Nastupující na víceletá gymnázia celkem Počet nastupujících na SŠ po 9. ročníku ZŠ "opakované nástupy" minimálně absolutně relativně (%)11,814,213,814,415,417,716,718,519,015,915,1 Počet žáků 9. ročníků ZŠ Počet podle věku (15letí)

16 Předčasné ukončení studia na SŠ v Plzeňském kraji Úplné odborné vzdělávání s maturitou (bez výcviku) – M Změny počtů Změny podle roku nástupu - relativně (%) roč.-8,7-8,8-9,0-10,0-9,0-8,3-7,6-8,2-10,2-8, roč.-2,2-2,3-2,9-3,8-2,1-1,9-1,0-2,7-2, roč.-3,7-4,8-1,6-3,7-3,1-1,0-2,8-2,0 Absolventi-6,4-10,7-21,9-17,7-13,9-18,8-23,2 Celkově-18,8-23,9-32,0-32,1-25,2 -31,7 Rok ukončení Úplné odborné vzdělávání s výcvikem a maturitou – L0 Změny počtů Změny podle roku nástupu - relativně (%) roč.-10,1-11,3-14,5 -14,1-13,8-14,6-9,5-13,6-13, roč.-6,3-3,6-4,3-3,3-6,4-7,5-3,5-9,2-4, roč.-4,6-2,0-5,8-6,8-4,9-3,5 -3,6 Absolventi-4,6-4,9-21,7-24,0-27,1-29,7-34,0 Celkově-23,8-19,8-39,9-45,5-50,2-50,8-52,0 Rok ukončení Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) Změny počtů Podle roku nástupu - relativně (%) roč.-19,1-17,6-17,4-16,4-16,0-12,2-16,5-15,6-18, roč.-6,9-1,0-2,6-2,2-2,5-0,8-2,5-2,1 Absolventi-12,5-12,2-10,3-12,4-16,0-16,5-14,3 Celkově-34,4-25,6-25,8-24,0-27,1-23,4-27,5 Rok ukončení

17 Předčasný odchod ze vzdělávání na SŠ v Plzeňském kraji Malý zájem o nižší střední odborné vzdělání (E) – nelze otevřít obory trvale klesá využití nabídky (41 % v roce 2015) – od r nejnižší ze všech stupňů SŠ ohrožení oborové nabídky – r otevřeno 62 % oborů, r otevřeno 80 % Rostoucí potřeba v průběhu školního roku – přechod z oborů s výučním listem (H) Nižší odborné vzdělání s výučním listem (E) - 3leté obory Změny počtů Podle roku nástupu - relativně (%) roč.-18,6-24,8-15,8-15,0-20,3-25,8-22,5-21,5-22, roč.-11,7-6,8-9,5-15,0-12,3-3,2-12,6-11,8 Absolventi-12,1-13,1-16,6-13,4-12,3-18,9-20,9 Celkově-42,0-40,1-40,7-39,0-40,1-41,1-48,4 Rok ukončení Nižší odborné vzdělání s výučním listem (E) - 2leté obory Změny počtů Podle roku nástupu - relativně (%) roč.-38,0-35,7-32,8-23,3-19,6-37,10,0-46,2-16,7 Absolventi-31,5-24,5-25,0-32,6-39,1-28,6-40,0-30,8 Celkově-66,7-53,1-51,6-51,2-50,0-51,4-40,0-76,9 Rok ukončení

18 Výrazný úbytek absolventů SŠ v Plzeňském kraji (32 % bez nástaveb)

19 Menší uplatnění absolventů SŠ v kraji s nižším středním odborným vzděláním V době krize platí i pro další stupně středního vzdělání

20 Menší podíl VOŠ na terciárním vzdělávání v Plzeňském kraji Vývoj nezaměstnanosti absolventů VOŠ v Plzeňském kraji ObecOrganizace Neúspěšnost absolventů (%) 04/0604/0704/08 4/0904/1004/1104/1204/1304/1404/15 DomažliceVOŠ, Obchodní akademie a SZŠ Domažlice2,40,02,02,44,84,00,06,87,10,0 Klatovy VOŠ, Obchodní akademie, SZŠ a Jazyková škola Klatovy 4,716,32,15,75,42,23,25,65,08,5 PlzeňVOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň3,73,45,04,26,43,52,26,24,92,7 Plzeň VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. 5,13,80,53,32,91,22,86,31,76,5 PlzeňSZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň1,82,11,73,20,01,40,61,32,02,1 CELKEM3,33,92,33,73,32,21,84,63,24,1 Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

21 Trh práce v Plzeňském kraji

22 Pokračuje pokles mladých nastupujících na trh práce Dle SLDB 2011 ekonomicky aktivních let jen 76 % proti věku let obyvatel ve věku let jen polovina proti věku let

23 Růst zaměstnanosti v Plzeňském kraji, zejména v průmyslu Vývoj počtu zaměstnaných podle VŠPS v letech – trendy: Počet zaměstnaných z 273 tis. na více než 285 tis., tj. nejméně o 12 tis. (relativně o více než 4 %). K výraznějšímu nárůstu počtu zaměstnaných (přibližně o 20 %) došlo v odvětvích: Zpracovatelský průmysl (z cca 80 tis. na více než 96 tis.), Doprava a skladování (přibližně z 16 na 19 tis. – posun ze 7. na 5. místo), Profesní, vědecké a technické činnosti (přibližně z 8 na 10 tis. – posun ze 10. na 9. místo).

24 Největší růst v hlavních třídách Obsluha strojů a zařízení, montéři a „Specialisté“ Vývoj počtu zaměstnaných podle VŠPS v letech – trendy: Nejrychleji rostoucí hlavní třídou zaměstnání Obsluha strojů a zařízení, montéři (ze 42 na 52 tis. – ze 3. na 1. místo!) O více než pětinu se zvýšil počet zaměstnaných : Vědečtí a odborní duševní pracovníci (z 29 na 36 tis.) Zákonodárci a řídící pracovníci (z 12 na 15 tis.) Pomocní a nekvalifikovaní (z 12 na 15 tis.)

25 Pokles zájmu mladých v hlavní třídě Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, opraváři

26 Nepříznivá věková struktura pedagogů v Plzeňském kraji Dle SLDB 2011 dnes výrazně nejpočetnější skupina let věková skupina let byla menší než skupina let (o 21 %) Nedostatek pedagogů některých aprobací

27 Pozitivní je dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v Plzeňském kraji  aktuálně se snižují meziokresní rozdíly v nezaměstnanosti

28 Rychlý růst počtu volných pracovních míst v Plzeňském kraji od roku 2014 v okrese Plzeň-město méně intenzivní než před rokem 2008

29 Velká citlivost obyvatel s nižším vzděláním na vývoj ekonomiky v Plzeňském kraji Obyvatelé s nižším vzděláním vysoká nezaměstnanost v době krize (např. SLDB 2011) citelný nedostatek v době ekonomického růstu (< 1 nezaměstnaný/VPM)

30 Řada „dělnických“ profesí s velkým počtem volných pracovních míst v kraji Profese podle 4. z 5 úrovní CZ-ISCO nad 200 VPM převažují profese pro vyučené Profese s největším počtem volných pracovních míst (VPM) v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 (řazeno podle počtu VPM) Profese podle CZ-ISCOVPM 9329Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Svářeči, řezači plamenem a páječi Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení Nástrojaři a příbuzní pracovníci Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur Prodavači v prodejnách Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři Operátoři velínů jinde neuvedení202

31 Vnitrokrajské rozdíly ve struktuře ekonomické základny Mezi organizacemi od 200 zaměstnanců (v okrese PM od 500) v kraji převládají podniky pod zahraniční kontrolou Struktura nejvýznamnějších zaměstnavatelů podle okresů a institucionálního sektoru (k ) počet zaměstnancůDOKTPJPMPSROTCPK Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou Nefinanční podniky soukromé národní Nefinanční podniky veřejné Místní vládní instituce Ústřední vládní instituce 13 4 Celkem Zdroj dat: ČSÚ - RES

32 Děkuji za pozornost Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.


Stáhnout ppt "Krajský akční plán vzdělávání v Plzeňském kraji Pracovní skupina vzdělávání Analýza – shrnutí problémů k řešení Plzeň 26. 4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google