Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností."— Transkript prezentace:

1 Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností

2 Historie  Aristoteles (balbutik)  Avicenna ve středověku popisoval v Kánonu lékařství koktavost  1955 Miroslav Seeman – poruchy dětské řeči (foniatr)  1946 Logopedický ústav hl.m.Prahy – vzdělávání logopedů, přidělování sluchadel s pomocí státu, předoperační péče o děti s rozštěpem patra ( s akademikem Burianem)  Miloš Sovák (ORL, foniatrie), zakladatel LÚ, Logopedie jako vědy, katedra speciální pedagogiky na PedF UK, zakladatel ČLS 1970 (předsedou až do smrti v roce 1989)  Logopedie se vyvíjela spolu se surdopedií, vzájemně se ovlivňovaly

3 Terminologie  A + ztráta nabyté schopnosti (afázie, afónie, alexie)  Dys + porucha, vývojová porucha (dyslálie, dyslexie, dysgrafie, dysartrie, dysfázie)  Balbuties (koktavost)  Mutismus, elektivní m.  Tumultus sermonis (brebtavost)  Surdomutismus – ztráta schopnosti mluvit a rozumět slyšené řeči

4 Cíle 1.Péče o osoby s narušenou komunikační schopností 2.Prevence NKS Komunikace:  Verbální  Neverbální  Koverbální  Alternativní a augmentativní komunikace Nutná spolupráce s mnoha příbuznými obory

5 Přehled poruch řeči 1.Poruchy vývoje řeči: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie 2.Získané organické poruchy řečové komunikace: afázie, syndrom demence a poruch komunikace 3.Získaná psychogenní nemluvnost: mutismus 4.Poruchy při anomáliích orofaciálního systému: huhňavost, palatolalie 5.Narušení plynulosti řeči: koktavost, brebtavost 6.Narušení článkování řeči: dysartrie, dyslalie 7.Narušení grafické stránky řeči: poruchy čtené a psané řeči 8.Symptomatické vady a poruchy: při mentální retardaci, smyslových vadách, tělesných postiženích

6 Poruchy hlasu 1.Chraptivost 2.Mutace Hygiena hlasu

7 Opožděný vývoj řeči Široké spektrum obtíží různé etiologie. - Nepodnětné rodinné prostředí, neslyšící rodiče, týrané dítě, opožděný psychomotorický vývoj, Dysfázie: specificky narušený vývoj řeči  Narušený vývoj jazykových schopností, který nelze vysvětlit mentálními, smyslovými ani tělesnými vadami, nepříznivými vlivy prostředí.  Rozpor mezi nedostatečně rozvinutými verbálními schopnostmi a intelektem.

8 Podpora vývoje řeči  Podnětné rodinné prostředí. Jak?  Vývoj motoriky. Jaké?  Cvičení artikulačních orgánů. Jak?  Rozvíjení sluchové percepce  Rozvíjení zrakové percepce  Mluvní apetence, motivace

9 Dyslálie (patlavost)  Nejrozšířenější řečová vada  Fyziologická patlavost  Nejdéle přetrvává nesprávná výslovnost hlásek „r,ř, popř. sykavek  Může ovlivňovat osvojování čtení a psaní  Může být zdrojem stresu, konfliktů se spolužáky, pocitů méněcennosti v dospělosti  Jak pomoci : motorika, sluchová percepce(zvl. fonematický sluch), mluvní vzor

10 Reedukace 1.Vyšetření u logopeda 2.Vyvození hlásky 3.Nácvik 4.Automatizace Je nutné soustavně cvičit.

11 Vzdělávání osob s NKS  Mateřské školy pro děti s vadami řeči  Základní školy pro děti s vadami řeči  Specializované třídy pro děti s vadami řeči při jiných typech škol Vyhláška 73/2005 Mateřská škola logopedická Základní škola logopedická

12 Alternativní komunikace  Znakový jazyk neslyšících  Piktogramy u dětí i dospělých s těžkými vadami řeči, u mentálně postižených  LORM – systém využívající dotykových bodů v dlani pro osoby slepohluché


Stáhnout ppt "Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností."

Podobné prezentace


Reklamy Google