Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚTSKÁ ŘEČ A JEJÍ ONTOGENEZE Z POHLEDU FONOLOGIE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚTSKÁ ŘEČ A JEJÍ ONTOGENEZE Z POHLEDU FONOLOGIE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 DĚTSKÁ ŘEČ A JEJÍ ONTOGENEZE Z POHLEDU FONOLOGIE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

2 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20062 ONTOGENEZE ŘEČI Ontogeneze řeči = vznik a vývoj jazyka dítěte Studium lidské řeči = je třeba být s dětmi ve stálém kontaktu do cca 2 let věku… 4 etapy tvorby řeči: a) období křiku (do 5. měsíce věku) b) období žvatlání (5. – 12. měsíc) c) období tvorby prvních slov (do 18. měsíce) d) období tvoření elementárních výpovědí (2. rok)

3 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20063 ONTOGENEZE ŘEČI Prokázané reakce na lidský hlas: 3 týden života Sociální reakce: 2. měsíc života Zkřížení vývoje myšlení a řeči: 2. rok života Znaky normálního vývoje: a) snaha rozšiřovat aktivně svůj slovník (ptá se) b) rychlý rozvoj slovní zásoby dle bodu a) Myšlení se stává verbálním a řeč se stává intelektuální.

4 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20064 ONTOGENEZE ŘEČI 1. Období křiku - hlasový reflex = pláč je první projev novorozence (reakce na prostředí v souvislosti s plicním dýcháním) - zkoumal jej J. A. Komenský - experimentálně ověřil, že chlapci křičí častěji na hlásku A, děvčata na E - později pudové žvatlání, experimenty s mluvidly, nápodoba rytmu a melodie, později hlásek a slov

5 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20065 ONTOGENEZE ŘEČI 1. Období křiku Pláčem novorozenec dává najevo své potřeby a emoce. Novorozenec dokáže plakat bez slz. Reflexní křik nemá signální význam. Od 6. týdne života dostává křik/pláč citové zabarvení (tvrdý a měkký hlasový začátek). Novorozenec obrací hlavu tím směrem, odkud slyší lidský hlas. Novorozenec komunikuje s matkou pomocí senzomotorické stimulace.

6 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20066 ONTOGENEZE ŘEČI 2. Období žvatlání (broukání) - dítě od 4. do 12. měsíce produkuje tzv. zvučky = zvuky podobné hláskám – ty vytvářejí předpoklady pro diferencovaný rozvoj jazyka Zvučky mizí ve stádiu tvoření slov = již si osvojuje hlásky – mnohdy obtížný přechod (sice hlásky zvukově rozliší, ale artikuluje jen jednu = tutu (kuku)…

7 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20067 ONTOGENEZE ŘEČI Období žvatlání (broukání) Aby dítě se naučilo hlásky napodobit, musí mnohonásobně pokus opakovat. Mluvíme o fyziologické echolálii. Žvatlání se udržuje velice dlouho (někdy až do 8- 10 let).

8 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20068 ONTOGENEZE ŘEČI Okolo 10. měsíce nastupuje stadium rozumění – porozumění řeči. Dítě ještě nechápe obsah slov, která slyší, ale slyšené zvuky asociuje s vjemem či představou konkrétní situace, která se část opakuje. Jeho rozumění se projevuje motorickou reakcí (Udělej paci, paci. Jak jsi velký? Udělej pá.)

9 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20069 ONTOGENEZE ŘEČI Reakci dítěte vyvolává melodie řeči, velký význam má mimika a gestikulace mluvící osoby, vzájemné citové vztahy dítěte a jeho okolí apod.

10 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200610 ONTOGENEZE ŘEČI 3. Období tvorby slov Dítě rozlišuje fonologické protiklady – funguje relativní chronologie = postupné osvojování si fonémů… I. Rozvoj vokalismu = A II. Rozvoj konsonantismu = P, B, M

11 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200611 ONTOGENEZE ŘEČI I.Rozvoj vokalismu - první vokalické protiklady = A a I - vznik vokalického minima (A, U, I) II.Rozvoj konsonantismu - první opozice = P a T, M a N - vznik konsonantického minima P, T, K III.Poslední stádia - tvorba protikladů ojedinělých hlásek - R a Ř

12 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200612 ONTOGENEZE ŘEČI U dítěte postupně vzniká potřeba jazykové kompetence a utváření jazykového vědomí. Vzniká větná výpověď s podmětem a přísudkem. Subjekt = vyvíjí činnosti… tedy výpověď je osvobozena od přesných časových a prostorových situacích. 3. osoba se v cca 3 letech mění v 1. osobu Honzík papal. x Já jsem papal.

13 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200613 ONTOGENEZE ŘEČI Slovní zásoba dětí VĚKPRŮMĚRNÝ POČET SLOV 15-7 1,570 2,0270-300 2,5350-450 3,01000 4,01500 5,02000 62500-3000

14 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200614 VLASTNÍ VÝVOJ ŘEČI 1. Stadium emocionálně-volní (1 rok) (dítě vyjadřuje svoje přání, city, prosby) – využívá verbální projev = jednoslovné věty. Slova mají komplexní významy. Např. slovo „pá“ označuje radost dítěte, že půjde ven, nebo nespokojenost, že jde blízká osoba pryč.

15 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200615 VLASTNÍ VÝVOJ ŘEČI 2. Stadium asociačně-reprodukční Slova již mají pojmenovávací funkci – dochází k transferu označení na analogické jevy. Mezi 2. a 3. rokem = prudký rozvoj komunikační řeči. Dítě aktivně komunikuje, líbí se mu komunikace a snaží se s dospělými komunikovat stále častěji. Kolem 2.5 roku = frustrace z neúspěšné komunikace.

16 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200616 VLASTNÍ VÝVOJ ŘEČI 3. Stadium logických pojmů (3. rok) Označení spojená s konkrétními jevy se stávají pomocí abstrakce všeobecným označením = slovem s určitým obsahem. (2. signální soustava). V této etapě dochází k vývojovým obtížím v řeči – opakování hlásek, slabik, slov… (náročné myšlenkové operace) 3. – 4. rok = dítě vyjadřuje myšlenky obsahově i formálně dostatečně přesně (= gramatizace a intelektualizace řeči)

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.


Stáhnout ppt "DĚTSKÁ ŘEČ A JEJÍ ONTOGENEZE Z POHLEDU FONOLOGIE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google