Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc."— Transkript prezentace:

1 Komunikace 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc.

2 Co se dnes dozvíte Jaké jsou druhy komunikace Praktické ukázky Přehled komunikačních zón, bariér i omylů Aktivní naslouchání Jak dávat zpětnou vazbu Praktické cvičení na závěr strana 2

3 Základní rozdělení komunikace Komunikace – verbální –Prostředím jazyka a řeči Komunikace – neverbální –Prostřednictvím mimiky a gest strana 3

4 Komunikace proces při němž jsou sdělovány informace Komunikujeme prostřednictvím symbolů: mluvené slovo, písmo, obrázek, gesto, akce, činnost Předávání informací, myšlenek, emocí, postojů, názorů strana 4

5 Komunikace Schopnost komunikovat a kooperovat jsou dvě z nejčastěji požadovaných klíčových kompetencí na trhu práce. Jsou jmenovitě vyžadovány v cca 40 % všech nabídek pracovních míst. Komunikativnost znamená připravenost a schopnost jedince vědomě a harmonicky komunikovat, tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od nepodstatného, být vstřícný k potřebám jiných a úzkostlivě dbát neverbálních signálů strana 5

6 Komunikace Nejprve se pokus chápat ostatní a pak teprve chtěj být pochopen.“ (Stephen Covey) Komunikace je proces při kterém chápeme ostatní a naopak se pokoušíme o to, abychom byli ostatními pochopeni. strana 6

7 Schopnost komunikovat strana 7

8 Verbální komunikace – mluvená řeč strana 8 Paralingvistické znaky Hlasitost Zřetelnost Rychlost Kadence a melodie Rytmus Pauzy

9 Jak získáváme informace Slova – 7% Tón hlasu – 38% Řeč těla – 55% strana 9

10 Komunikace – zásady  Autenticita (upřímnost, sám za sebe)  Schopnost ovládat emoce  Chápat jednotlivce  Dodržovat závazky  Ujasnit požadavky, očekávání  Konzistence (stálost) – profesionální, osobní  Omluvit se upřímně, pokud uděláme chybu strana 10

11 Komunikační šumy vstupují do procesu sdělování. nežádoucí vlivy zasahující do rozhovoru např. oscilace pozornosti, hluk, zdravotní stav. Pro pochopení komunikační zprávy je nutné: - propojení kontextů - vědět s kým komunikuji a komunikaci tomu přizpůsobit strana 11

12 Neverbální komunikace strana 12

13 Neverbální komunikace strana 13

14 Neverbální komunikace Tělo nelže! –Odhaluje naše pravé záměry –Vyjadřuje svět citů a nálad –Je to řeč naších pocitů –Živá řeč předpokládá i živý obličej! strana 14

15 Neverbální komunikace Používá prostředků, které nejsou verbální povahy Může verbální komunikaci:  nahradit  zvýraznit  odporovat jí  měnit její význam strana 15

16 Neverbální komunikace – mimika a gesta Vnímána pod prahem vědomí Neverbální komunikace má 5 x silnější význam na naše vnímaní řečníka než samotná mluvená řeč. (ignorace) Všechna vnitřní hnutí, pocity, emoce, přání, se projevují prostřednictvím našeho těla. strana 16

17 Základní druhy neverbální komunikace GESTIKA: –výrazné pohyby některých částí těla, nejčastěji rukou, držení hlavy, nohou, které mohou dokreslit verbální sdělení strana 17

18 Základní druhy neverbální komunikace POSTURIKA držení těla, napětí nebo uvolnění, poloha rukou, nohou, hlavy, směr natočení těla. Signalizuje emoční stav, zaujetí, postoj k partnerovi a ke sdělení strana 18

19 Základní druhy neverbální komunikace POHLEDY OČÍ - napomáhá k rychlejšímu dekódování sdělení Může mít různý význam, ovlivněno kulturou Nejpohotovější forma neverbální komunikace 80% informací jsou příjmány zrakem strana 19

20 Základní druhy neverbální komunikace MIMIKA - pohyby svalů v obličeji Sděluje nejintenzivněji emoce, od afektů po nálady Pocity štěstí, neštěstí, překvapení, strachu, radosti, smutku, klidu, rozčilení, zájmu, spokojenosti Horní polovina obličeje - negativní emoce dolní polovina - pozitivní emoce strana 20

21 Základní druhy neverbální komunikace HAPTIKA- doteky  Hmatový kontakt  mohou mít různý význam: formální, neformální, přátelský, intimní  Důležitý prostředek sdělení blízkosti, vřelosti strana 21

22 Ruce Ruce řeknou víc než celá kniha Způsoby podání rukou: strana 22

23 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 23 Napětí

24 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 24 Bariéra

25 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 25 Nízké sebevědomí

26 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 26 Stříška z prstů

27 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 27 Obava z usvědčení

28 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 28 Ztráta zájmu

29 Neverbální komunikace strana 29 Předstírání zájmu

30 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 30 Nesouhlas

31 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 31 Přemýšlení, rozhodování

32 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 32 Standardní držení rukou

33 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 33 Výraz zloby

34 Umíte číst ve tvářích / postojích ? strana 34 Postoj před skupinou neznámých lidí

35 strana 35

36 Neverbální komunikace – Řeč objektů Objekty vzdálené od těla –zařízení bytu –automobil Objekty blízké tělu –vlasy –oblečení –šperky strana 36

37 Neverbální komunikace – Řeč prostoru strana 37

38 strana 38

39 Komunikační omyly  Dorozumíváme se pouze slovy  Slova a věty přesně vyjadřují myšlenky  Nejdůležitější je to CO říkáme (X JAK to říkáme)  Používáme-li stejný jazyk, musíme si porozumět  Slyšet strana 39

40 Komunikační bariéry Dle společenských vrstev –Úředník vs. dělník Překonání Bariér –Společné jednání místo mluvení –Vypracování konkrétních kroků řešení problému –Omezit užívání cizích slov a zkratek –Zaměřit se na neverbální formy komunikace strana 40

41 Konverzační pravidla MAXIMUM KVANTITY –buď tak informativní, jak je v dané fázi komunikace potřeba, ale ne více MAXIMUM KVALITY –říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to pravda – tj. vyhni se předstírání, buď věrohodný, neuváděj vědomě nepravdivé či zkreslené informace. strana 41

42 Konverzační pravidla MAXIMUM RELEVANCE –formuluj svou repliku vždy tak, aby byla k dané fázi dialogu relevantní (vhodná), mluv k věci. Nesbíháme od tématu, nevracíme se k již řečenému, neděláme narážky na věci, které nesouvisejí s tématem, tím bychom komunikaci zkreslovali a zamlžovali strana 42

43 Konverzační pravidla MAXIMUM ZPŮSOBU –vyjadřuj se jasně a jednoznačně, vyhýbej se dvojznačnostem, nepřehlednostem, neupadej do rozvláčnosti a mnohomluvnosti strana 43

44 Aktivní naslouchání Komunikace může být úspěšná pouze tehdy, když přijímající dokáže vysílajícímu, že jej akceptuje (pokud ne – strach, nevolnost, pozice „ v zákopu“, pocity viny, pocit ohrožení, pocit nepohody) strana 44

45 Aktivní naslouchání Verze aktivního naslouchání – VRÁTNÝ  Aha, hm, ano, zajímavé, neříkej, opravdu.  Vyprávěj mi o tom, chtěl bych o tom něco slyšet, zajímal by mě tvůj názor, chceš o tom mluvit? Vyprávěj mi celý ten příběh. Vypadá to, že je to pro tebe velmi důležité. strana 45

46 Aktivní naslouchání Verze aktivního naslouchání – PARAFRÁZOVÁNÍ  Místo zhodnocení zprávy ještě jednou vlastními slovy formulujeme otázku nebo myšlenku druhého strana 46

47 Zpětná vazba – feed back Nastroj pro: –zdokonalení řečníka –odstranění nedostatků Princip objektivní zpětné vazby + - + strana 47

48 Praktické cvičení – hádání povolání Úkolem účastníka je vyjádřit určené povolání jen neverbálně, tedy pomocí mimiky a gest Úkolem ostatních je uhádnou povolání strana 48

49 Závěrem Nauč se z teorie všechno, co můžeš ale tváří v tvář druhému člověku na učebnici zapomeň. (C. G. Jung) strana 49

50 Děkuji za pozornost strana 50


Stáhnout ppt "Komunikace 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google