Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magnetická rezonance v Nemocnici Jihlava Zpracoval : MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MR vedoucí lékař MR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magnetická rezonance v Nemocnici Jihlava Zpracoval : MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MR vedoucí lékař MR."— Transkript prezentace:

1 Magnetická rezonance v Nemocnici Jihlava Zpracoval : MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MR vedoucí lékař MR

2

3 Magnetická rezonance (MR) Magnetická rezonance (MR) Charakteristika a princip metody Charakteristika a princip metody Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami. Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami. Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén). Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén). Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus, lze již od 4. měsíce těhotenství! Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus, lze již od 4. měsíce těhotenství! Cena 1 vyšetření se v ČR v současné době pohybuje kolem 7 000 Kč. Cena 1 vyšetření se v ČR v současné době pohybuje kolem 7 000 Kč.

4 Magnetická rezonance Přístroj GE Signa HDxt 1,5 Tesla, výrobce General Electric Medical Systems, USA Instalován jako první v kraji Vysočina, otevření 21.01.2010 Financováno pomocí ROP Evropské unie v rámci dovybavení Krajského onkologického centra Nemocnice Jihlava Spadá pod Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Jihlava Slouží všem pacientům z kraje Vysočina, event. ostatních regionů

5 Magnetická rezonance Vyšetřovací postup Vyšetřovací postup Vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. Přístroje se dělí na tzv. uzavřené a otevřené. U prvně jmenovaných je pacient uložen v relativně stísněném prostoru, což může být nepříjemné, zvláště u nemocných s klaustrofobií. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem. Vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. Přístroje se dělí na tzv. uzavřené a otevřené. U prvně jmenovaných je pacient uložen v relativně stísněném prostoru, což může být nepříjemné, zvláště u nemocných s klaustrofobií. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem. Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód. Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód. Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami. Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami. Příprava k vyšetření Příprava k vyšetření Příprava není prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho aplikaci však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění). Příprava není prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho aplikaci však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění). Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit. Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

6 Kde nás najdete? v areálu Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59 přízemí porodnického pavilonu (B), naproti oddělení ARO a trafice bližší údaje o kontaktech www. nemji.cz, osobně na Informačním centru Nemocnice Jihlava u hlavního vchodu objednávání osobně nebo tel. 565 157 281, mobil: 731 430 484 k vyšetření jsou potřeba 3 dokumenty: 1. žádanka na formuláři K06 vyplněná odesílajícím lékařem s jeho razítkem a podpisem 2. informovaný souhlas s vyšetřením vyplněný a podepsaný Vámi, u osob do 18 let a nesvéprávných zákonným zástupcem (ke stažení na www.nemji.cz) 2. informovaný souhlas s vyšetřením vyplněný a podepsaný Vámi, u osob do 18 let a nesvéprávných zákonným zástupcem (ke stažení na www.nemji.cz) 3. formulář týkající se MR bezpečnosti (kovové předměty a elektron. zařízení v těle, atd.), vyplnění a podepsaný Vámi, event. s pomocí odesílajícího lékaře. (ke stažení na www.nemji.cz) 3. formulář týkající se MR bezpečnosti (kovové předměty a elektron. zařízení v těle, atd.), vyplnění a podepsaný Vámi, event. s pomocí odesílajícího lékaře. (ke stažení na www.nemji.cz)

7 Magnetická rezonance Využití metody (indikace) Využití metody (indikace) Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév (MR angiografie), kloubů, orgánů hrudníku (srdce) a břicha či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difůze atd. Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév (MR angiografie), kloubů, orgánů hrudníku (srdce) a břicha či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difůze atd. Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace) Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace) Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. Kde se vyšetření provádí Kde se vyšetření provádí Vyšetření provádějí specializovaná akreditovaná radiologická pracoviště, naše pracoviště disponuje akreditací Radiologické společnosti ČLS JEP, dále akreditací SAK ČR a certifikátem kvality ISO 9001:2001 v rámci celé nemocnice Jihlava Vyšetření provádějí specializovaná akreditovaná radiologická pracoviště, naše pracoviště disponuje akreditací Radiologické společnosti ČLS JEP, dále akreditací SAK ČR a certifikátem kvality ISO 9001:2001 v rámci celé nemocnice Jihlava

8 Na shledanou se těší : Kolektiv MR RDG oddělení Nemocnice Jihlava : Primář MUDr. Jiří Neubauer, přednosta oddělení Primář MUDr. Jiří Neubauer, přednosta oddělení MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MUDr. Alexandr Černoch MUDr. Alexandr Černoch MUDr. David Krška MUDr. David Krška MUDr. Martina Wollmuthová MUDr. Martina Wollmuthová MUDr. Olivia Havránková MUDr. Olivia Havránková MUDr. Irena Kudrnová MUDr. Irena Kudrnová MUDr. Alice Kostihová MUDr. Alice Kostihová Radiologičtí asistenti RDG oddělení Radiologičtí asistenti RDG oddělení

9


Stáhnout ppt "Magnetická rezonance v Nemocnici Jihlava Zpracoval : MUDr. Martin Svárovský, vedoucí lékař MR vedoucí lékař MR."

Podobné prezentace


Reklamy Google