Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiálu Pracovní list slouží k zopakování a doplnění učiva. Vyhledávání informací motivuje žáky k zájmu o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiálu Pracovní list slouží k zopakování a doplnění učiva. Vyhledávání informací motivuje žáky k zájmu o."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiálu Pracovní list slouží k zopakování a doplnění učiva. Vyhledávání informací motivuje žáky k zájmu o danou problematiku Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - ekologie Tématický okruhZáklady obecné ekologie TémaPotravní vztahy mezi organismy Ročník1. M Datum tvorby9.8. 2013 Anotace Prezentace slouží žákům k porozumění vztahům mezi organismy, rozlišení typů potravních řetězců. V potravní pyramidě nacházejí místo člověka v ní a úskalí působení člověka na přírodu. Motivuje je to k zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Metodický pokyn Prezentace je určena je výkladu učiva, otázky na závěr slouží k zopakování učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Potravní vztahy mezi organismy Potravní řetězce Potravní pyramida Znečišťující látky a jejich vliv na organismy

3 Potravní řetězec = je to soubor organismů,které jsou na sobě potravně závislé. V přírodě se vyskytují potravní ( trofické) řetězce trojího typu, jsou mezi sebou vzájemně provázané : Pastevně kořistnické řetězce Rozkladné řetězce Parazitické řetězce Jejich vzájemným propojením vznikají potravní sítě.

4 Potravní řetězce : 1. Pastevně kořistnický řetězec 2. Rozkladný řetězec (z organické hmoty vzniká humus, postupně mineralizace) 3. Parazitický řetězec hostitel parazit parazitické bakterie odumřelý organismus hmyz bakterie rostliny býložravci masožravci řasy drobné ryby dravé ryby

5 Potravní vztahy mezi organismy P K 1 K 2 K N Paraz. Paraz. Paraz. Paraz. R R R R

6 Zelené rostliny = P poutají při fotosyntéze jen 1% slunečního záření dopadajícího na Zemi. Jen 10 - 20% této energie uložené rostlinami do organických látek využijí K 1 = konzumenti 1. řádu, daleko méně pak K 2 = konzumenti řádu druhého atd. Potravní pyramida (trofická pyramida) vzniká spojením všech potravních řetězců v ekosystému a znázorňuje tok látek a energie mezi jednotlivými články (tento tok je jednosměrný a na každém stupni pyramidy dochází ke ztrátám v podobě tepelné energie).

7 Potravní p yramida … znázorňuje vzájemné potravní vztahy v rámci ekosystému Abiotické prostředí Producenti Konzumenti K 1 Konz. K 2 KNKN paraziti Reducenti

8 Potravní pyramida - cizorodé látky Radioaktivní látky Těžké kovy (z výfukových plynů)

9 Ropné produkty Pesticidy,mořidla Kyselé deště

10 Do potravní pyramidy se dostalo obrovské množství cizorodých látek. Např. DDT, PCB, antibiotika, růstové hormony, které se používají v chovech drůbeže a dobytka. Velkým problémem je masové používání hormonální antikoncepce. Dochází k zvyšování koncentrace estrogenů ve vodě, důsledkem je změna v pohlaví ryb a následně jejich neplodnost. Hromadění cizorodých látek ve vodě a v půdě vede k jejich pronikání do těl rostlin a živočichů. V konečném důsledku je nejvíce poškozen člověk, který je na vrcholku potravní pyramidy. Koncentrace cizorodých látek se zvyšuje, nejvyšší je v posledním stupni potravní pyramidy. Nejvíce jsou tedy ohroženi konzumenti vyšších řádů – K N t.j. člověk.

11 Vliv znečišťujících látek na organismy Účinky mohou být akutní nebo chronické Pozdní účinky mohou být mutagenní (způsobují změny DNA) karcinogenní (rakovinotvorné) teratogenní (látky, které způsobují vrozené vývojové vady člověka i živočichů) alergenní (zvýšená přecitlivělost vůči některým látkám v prostředí). Každý živý organismus je schopen tolerovat určité odchylky od normálního složení látek v prostředí, do určité míry se dokáže přizpůsobit (adaptovat). Při překročení určité hranice se zhoršuje zdravotní stav, dochází k závažnému poškození zdraví člověka anebo k vymírání organismů.

12 ??? Otázky a úkoly ??? 1.Vysvětli pojem potravní řetězec 2.Uveď příklad potravního řetězce 3.Které místo zaujímá v potravní pyramidě člověk? 4.Ve kterém stupni potravní pyramidy je nejvíce znečišťujících látek? 5. Uveď příklady znečišťujících látek. 6.Jaký je vliv znečišťujících látek na člověka ?

13 Odpovědi : 1. Potravní řetězec je soubor organismů, které jsou na sobě potravně závislé. 2. Potravní řetězce pastevně kořistnické, rozkladné, parazitické. 3.Člověk zaujímá v potravní pyramidě místo na jejím vrcholu K N. 4.V nejvyšším stupni. 5. Ropné produkty, výfukové plyny, radioaktivní látky, kyselé deště, pesticidy, mořidla. 6. Poškození zdraví člověka – alergie, nebezpečí mutací, zhoubného bujení, vrozených vývojových vad.

14

15 ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radioactivity_symbol.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diesel-smoke.jpg http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=31280&picture=kour-koure-koure http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phytophtora_ramorum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SuddenOakDeath-USDA-Forest-Service.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aker_Spitsbergen.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven-spotted_ladybug_(Coccinella_septempunctata).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DC-8_View_from_above.jpg BRANIŠ, Martin: Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium, 1997. PRIMACK, Richard, KINDLMANN, Pavel, JERSÁKOVÁ, Jana: Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 2001.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiálu Pracovní list slouží k zopakování a doplnění učiva. Vyhledávání informací motivuje žáky k zájmu o."

Podobné prezentace


Reklamy Google