Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLICITA. Publicita Proč publicita a informovanost?  povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLICITA. Publicita Proč publicita a informovanost?  povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP."— Transkript prezentace:

1 PUBLICITA

2 Publicita Proč publicita a informovanost?  povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (čl. 8 + 9):  příjemce je povinen zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu (základem informačních aktivit = užívání předepsaného logolinku)  během všech fází realizace projektu musí být zdůrazněno financování z prostředků ESF

3 Publicita Čím se musíme řídit?  Příručka pro příjemce OP VK (kapitola 11)  Manuál vizuální identity OP VK – verze z října 2009 (http://opvk.kraj-lbc.cz) (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy)http://opvk.kraj-lbc.cz  Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 13 (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz  Grafický manuál vizuální identity MŠMT (www.msmt.cz)

4 Publicita Volba propagačních nástrojů = v kompetenci příjemce  zvolené nástroje a prostředky by měly odpovídat potřebám, rozpočtu a velikosti projektu  žadatel vybírá již v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly  náklady na povinnou publicitu jsou způsobilé (za předpokladu dodržení všech pravidel OP VK)  o průběhu publicity informuje příjemce prostřednictvím MZ (dokládání fotodokumentace, vzorek propagačních předmětů)

5 Publicita Nástroje propagačních aktivit  internet (webové stránky projektu/příjemce) + RISA = průběžné aktualizace  tiskové materiály – publikace, školicí a informační materiály, letáky  audiovizuální materiály – naučné, propagační filmy/reportáže  uveřejnění článků o projektu v regionálním tisku  informační akce – konference, semináře, školení, výstavy  propagační předměty – kancelářské/vzdělávací potřeby

6 Publicita Povinnosti příjemce: a)použít logolink (ESF, EU, MŠMT a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu (s výjimkou účetních dokladů – jiné předepsané náležitosti) b)použít povinné sdělení: „Investice do rozvoje vzdělávání“

7 Publicita – povinnosti příjemce c)umístit vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/semináře/školení d)umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace e)označit předepsanými logy kancelář užívanou pro řízení realizace projektu f)na akci realizované v rámci OP VK uvést informaci o tom, že je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR g)pořizovat fotodokumentaci z pořádaných akcí

8 Publicita Použití logolinků: Základní logolink  je tvořen logy ESF, EU, MŠMT, OP VK a sloganem Rozšířený logolink  je doplněn o logo ZS, nebo příjemce a partnera (v případě více partnerů nelze)  logo projektu nesmí být nikdy součástí logolinku (kdekoliv jinde)  vlajku ČR v rozšířeném logolinku může použít na svých materiálech pouze ŘO (MŠMT)

9 Publicita Základní logolink Logolink ZS

10 Publicita Základní logolink Logolink ZS

11 Publicita  menší předměty (vizitky, samolepící bločky,…) – lze zkrácený logolink (bez MŠMT)  drobné předměty (tužky, flashdisky) – lze zkrácený logolink bez textů u log i bez sloganu  logo EU musí obsahovat text vždy!

12 DĚKUJI ZA POZORNOST Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Alena Klímová E-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 327


Stáhnout ppt "PUBLICITA. Publicita Proč publicita a informovanost?  povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google