Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny a literatura po roce 1945

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny a literatura po roce 1945"— Transkript prezentace:

1 Dějiny a literatura po roce 1945
Ideologická a protirežimní poezie 50.let Vladimíra Brčáková

2 Obsah přednášky svazácká poezie bude reprezentovaná zejména Kohoutovými básněmi z jeho rané sbírky Verše a písně samizdatová poezie bude představena na básni Termiti z Kolářovy knihy Prométheova játra cílem třetí přednášky je didaktizace budovatelské (frézistické) poezie 50. let bez tendence ji vulgarizovat či lacině zesměšňovat schematická poezie by měla být prezentována v souladu s heroickým patosem 50. let a zároveň v konfrontaci s jejich krutou realitou didaktická pomoc při interpretaci Kolářových Termitů audiovizuální materiál záznamy žákovských výstupů, postřehy o jejich recepci odkazy na webové stránky

3 mezipředmětové vztahy a kulturně-historické souvislosti
nabídka didaktické interpretace, na které se podílí více uměleckých kontextů (literární, filmový, hudební, výtvarný, módní) filmové sestřihy z budovatelských agitek Cesta ke štěstí či Zítra se bude tančit všude nahrávky budovatelských písní plakáty s revoluční tematikou ukázka dobové módy

4 Interpretační komentář nejen ke Kohoutově poezii
Kohoutovy básně prosluly písňovým charakterem stylizace do folklórní poetiky příznačná pro poúnorovou tvorbu – vybízela k jejich recitaci či zhudebnění lidová kultura byla zneužita pro šíření politických idejí; na folklórní tradici navázala tzv. nová píseň – imitovaný folklór s družstevní tematikou či stranickou agitací kult traktoru milostné vztahy zobrazovány téměř klasicistně sociální city jsou taktéž nadřazeny intimním, jen s tím rozdílem, že láska na sebe neváže významy tragična, naopak je líčena jako čestná a radostná povinnost krédem milostné poezie vyšších ambicí je romantika bez kýče, u sociálního realismu to platí obráceně, ten nabízí kýč bez romantiky leitmotivy práce, kolektivity, radosti a zpěvu

5 Didaktická část Co bude předmětem interpretačního úsilí, když frézistická poezie se vyznačuje jasným sdělením? pedagogická praxe však ukázala, že časová distance mezi genezí a recepcí textu zapříčiňuje zejména u pubescentních čtenářů šumy v jejich literární komunikaci, ideologická funkce Kohoutovy poezie nebyla jimi zprvu vůbec zaregistrována didaktickým cílem při práci se schematickými básněmi bude vést žáka k jejich textové záměrnosti čili k jejich ideologické a politické funkci další cíl bude spočívat v kultivaci žákova historického povědomí o 50. letech, jež bude uskutečňována napříč dobovým uměním a v konfrontaci protichůdných pohledů

6 Četba Traktorových častušek
Interpretační dialog nad básní metoda komparace – srovnat Kohoutovu báseň s některou z básní J. V. Sládka básně obou autorů vycházejí z lidové písně, za námět si mimo jiné berou venkov jinak koncipované obrazy zemědělské práce a lyrických mluvčích rozdílnost tvůrčích koncepcí zviditelní proměnu ve vztahu člověka a přírody

7 Videoprojekce klipu ve výuce
klip ve výuce žáky aktivizuje, upoutává jejich pozornost a nenásilným způsobem kultivuje jejich historické povědomí samotné promítnutí videa bez doprovodného učitelova komentáře uvedené funkce neplní, zejména poslední ne, naopak u žáků evokuje komické reakce klipy z agitek mají současnému mladému čtenáři pomoci komunikačně se napojit na literární dílo z perspektivy dobové mentality mezi klipem a literárním dílem se nesmí vytratit souvislost

8 Klip z filmu Cesta ke štěstí (1951)

9 Klip z filmu Zítra se bude tančit všude (1952)

10 Na co by učitel v doprovodném komentáři ke klipu měl pamatovat?
zasadit video do historického a dějového kontextu vyjít od reprodukce jednotlivých snímků, aniž by rezignoval na pouhé převyprávění filmu zaměřit se na téma klipu a jeho „pravdivost“ ve vztahu k dobové situaci jít po smyslu obsahu prezentované scény, nasměrovat žákovu pozornost k výstavbě postavy (k její mluvě – obsahu i způsobu vyjadřování; motivaci jejího jednání; oblečení), k prostoru, hudbě filmu… na konfrontaci → teprve v konfrontaci s konkurenčním obrazem vyjeví manipulativní povaha ideologického filmu sebelépe připravený učitel nezprostředkuje situaci vyhoštěných a okradených selských rodin jako autentický hlas oběti (nahrané výpovědi pamětníků jsou k dispozici na webové stránce

11 práce s ikonografickým materiálem
téma výtvarná ideologizace (plakáty) a kult traktoru plakáty z 50. let reprezentují ještě upřímnou víru v možnost vybudovat lepší zítřky a sílu manipulace pro socialistický art design je příznačná figurální malba

12 Ukázka dobových plakátů

13

14

15

16

17

18

19 Metodická práce s plakáty
Jaký dojem ve vás plakáty zanechaly? Jak na vás působí? Jaké postavy, předměty a další detaily se na fotografiích nacházejí? V jaké situaci jsou postavy zachyceny? Kolik celkové plochy zaujímají? Popište jejich výraz, postoj, mimiku, gesta, oblečení. Jakou výzvu ve vztahu k socialistické společnosti ilustrace přinášejí? Srovnejte ideové vyznění básně Traktorové častušky s koncepcí plakátů. Vymyslete vlastní názvy pro fotografie. Jak byste zhodnotili poslední dva obrázky z genderové perspektivy? Jazyk oficiální propagandy a náborových letáků užíval ustálené obraty, jako budovat socialismus, nový člověk, nově se radovat, nově myslet, nový svět, světlé zítřky, boj proti kulakovi, imperialistovi atd. Vyznačují se i dnešní „náborové“ inzeráty nějakým vlastním výrazivem?

20 Poslech budovatelských písní
Píseň Budujeme hudbu složil Václav Dobiáš text napsal František Halas píseň se stala ústřední hudbou k filmu Pan Novák (1949), jehož scénář napsal a protagonistu ztvárnil Jindřich Plachta, přesvědčený komunista

21

22 Ukázka dobové módy diskusi na téma uniformita versus individualita či kreativita lze vyvolat i na pozadí dobové módy zatímco Československo se orientovalo na Sovětský svaz a po jeho vzoru byly do dobové módy oficiálně prosazovány znaky vojenské uniformy, na Západě se rodily nové oděvní kreace nespustit ze zřetele souvislost mezi literaturou a dobovou módou, která stejně jako slovesné umění byla ovlivněna politickými událostmi od módního umění přejít oslím můstkem zpět k frézistické poezii, kde taktéž v duchu socialistického realismu bylo naplňováno ideologické schéma na úkor individuality autorských stylů

23 Chanel styl

24 Dior styl – princesové Šaty

25 Československá móda

26 Ztráta individuálního autorského stylu ověřitelná metodou komparace
žáci dostanou k dispozici další prorežimní básně, aniž by věděli, že jejich autorství není shodné jejich úkolem bude srovnat poetiku vybraných děl po stránce zvukové, kompoziční a tematické žáci v komunikaci s texty vyhodnotí neměnné výrazové prostředky, tematickou omezenost, ideovou rigiditu, formální primitivnost - to vše by je mělo dovést k závěru jednotné poetiky schematické literatury Myslíte si, že Pavel Kohout je autorem i dalších básní, které jsme nyní četli? Proč ano, proč ne? Podle čeho tak usuzujete? Jak na vás působí zjištění, že autorství u jednotlivých textů se liší? Čím myslíte, že je zapříčiněná ztráta autorského stylu a jeho jedinečnosti?

27 Webové stránky www.pametnaroda.cz www.nezapomente.cz www.sorela.cz

28 druhá část přednášky prorežimní poezie 50. let
Jiří Kolář: b. Termiti ze sb. Prométheova játra navržená interpretace básně: strategie střihové techniky – báseň rozdělena do 6 významově spjatých celků, četba uskutečňována postupně – po jednotlivě odtajňovaných celcích motivovat tajemstvím interpretační dialog nad jednotlivými částmi, v závěru nad celou básní V jakém momentu jste poznali, že se nejedná o agitku? Kdybyste neznali rok vzniku Kolářovy básně, myslíte si, že by vaše komunikace s ní probíhala jinak, že by třeba produkovala obsahy, které by reagovaly na dnešní dobu? Je to možné?

29 Metody tvořivé dramatiky
hra na téma Proces s mravencem v termitišti označením mravenec dáváme najevo, že nový člen termitiště je jiné identity, přichází zvenčí, nezná pravidla zdejší komunity, kde má nyní žít 1. část: sepsat zákony termitiště 2. část: scénář na téma – termit seznamuje mravence s pravidly 3. část: scénář na titulní téma proces s mravencem v termitišti

30 Záznamy žákovských výstupů
audionahrávka na téma: Termit seznamuje mravence s pravidly

31 Žákovské video Proces s mravencem v termitišti

32 Žákovské video Proces s mravencem v termitišti

33 Žákovské video Proces s mravencem v termitišti

34 Plakáty nakreslete angažovaný plakát termitiště, v dalším náčrtu se pokuste o jeho parodii

35 Angažované plakáty

36

37 Parodie na angažovaný plakát


Stáhnout ppt "Dějiny a literatura po roce 1945"

Podobné prezentace


Reklamy Google