Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21 – VVP – HUM – PAV – CJL – M – 1 - 018. Historické pozadí na začátku 15. st. se zostřují spory mezi společenskými vrstvami, roste nespokojenost chudiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21 – VVP – HUM – PAV – CJL – M – 1 - 018. Historické pozadí na začátku 15. st. se zostřují spory mezi společenskými vrstvami, roste nespokojenost chudiny."— Transkript prezentace:

1 OB21 – VVP – HUM – PAV – CJL – M – 1 - 018

2 Historické pozadí na začátku 15. st. se zostřují spory mezi společenskými vrstvami, roste nespokojenost chudiny s bohatstvím církve, církev prodává odpustky = odpuštění hříchů za peníze, někteří lidé toto kritizují, snaží se o nápravu církve, návrat k hodnotám evangelia = reformace (náprava) - o nápravu se snaží tzv. Husovi předchůdci (a pak sám Jan Hus)

3 Husovi předchůdci Konrád Waldhauser – kázal německy, pozván Karlem IV. Matěj z Janova Jan Milíč z Kroměříže – ovlivnil prostý lid, protože kázal česky -

4 Tomáš Štítný ze Štítného studoval v Praze, zakladatel české naučné prózy, české názvosloví ● autor spisů, traktátů = odborné pojednání na náboženské, filosofické téma ● spisy určil svým dětem, šlechtě, venkovanům

5 Díla Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi Řeči besední Řeči nedělní a sváteční Knížky o šašiech – společenské vztahy přirovnává ke hře šachy

6

7 mistr Jan Hus narozen v Husinci u Prachatic, studia v Praze od roku 1402 káže v kapli Betlémské rektor Karlovy univerzity zásluha na vydání Dekretu kutnohorského 1409 – 3 hlasy Češi, 1 hlas cizinci, ovlivněn názory anglického reformátora Johna Wycliffa

8 v kázáních kritizoval církev  interdikt (zákaz konání bohoslužeb, pokud je obviněný v určitém městě = Hus v Praze), klatba, ● obviněn z kacířství  musel odejít na Kozí Hrádek, Krakovec u Rakovníka ● hájil své učení v Kostnici, upálen 6.7. 1415, popel vhozen do Rýna, aby nezůstalo nic, co by Češi uctívali

9

10 Betlémská kaple

11 Hus před koncilem v Kostnici

12 Úpálení Jana Husa

13 Dílo : ● De Eclesia = O církvi – hlavou církve je Kristus a ne papež, křesťané mají právo kritizovat církev, pokud nežije správně, pravým křesťanem je ten, kdo nespáchal těžký hřích ● Dcerka – o výchově dívek ● Knížky o svatokupectví - kritizuje prodej odpustků, placení za bohoslužby, bohatství církve

14 Díla : ● Výklad Viery, Desatera a Páteře – základní modlitby – Věřím v Boha, Desatero a Pater noster = Otče náš ● Postila – soubor kázání (post illa verba = po těch slovech, po slovech evangelia) ● Listy přátelům v Čechách – dopisy z Kostnice ● O šesti bludiech – vztah mezi církví a životem, kratší verze na zdech Betlémské kaple, bludy = chyby, které dělá církev

15

16 Jan Hus a pravopis Jan Hus má zásluhu na úpravě pravopisu,změnil pravopis ze spřežkového (dvě litery např. ss) na diakritický ( jedna litera š, měkké souhlásky označoval tečkou, později se z ní vyvinul háček = nabodeníčko krátké a dlouhé samohlásky označoval čárkou = nabodeníčko dlúhé), napsal spis O pravopise českém

17 Pokračovatelé Husovi ● Petr Chelčický – (1390 – 1460) – zeman z Chelčic u Vodňan, v Praze poznal Husa, byl ovlivněn jeho názory, latinsky uměl málo,

18 Dílo : ● O trojím lidu – nesouhlasí s dělením společnosti na tři stavy, nesouhlasí se sociálním rozvrstvením, (kněží, vojáci, poddaní) ● O boji duchovním - neodporovat zlu násilím, autoritou je mu bible a přikázání Nezabiješ!, odmítá násilí, uznává pouze boj duchovní

19 ● Postila ● Sieť viery pravé – kritika církevní moci, bohatství = papež a světské moci = panovník, přirovnání, pravou víru prvních křesťanů „trhají“ dvě velryby, papež a císař, příčinou zla je světská moc církve

20 Na základě Chelčického myšlenek vznikla v Kunvaldu v Orlických horách 1457 církev jednota bratrská, ta ale kladla důraz na vzdělání = bratrské školy, viz J. A. K. (ačkoliv Chelčický zastával názor, že není potřeba vyššího vzdělání – tento názor jeho následovníci nepřijali )

21

22 Další husitská literatura : ● Žižkův vojenský řád ● Husitské chorály v Jistebnickém kancionálu (zpěvníku) – př. Ktož jsů boží bojovníci ● Vavřinec z Březové – Husitská kronika ● Budyšínský rukopis – polemiky (vyvracení názorů druhé strany) proti Zikmundovi

23 Úkol ● Přečtěte si ukázky z děl Jana Husa a interpretujte obsah

24 Použitá literatura ● www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz ● www.google.cz www.google.cz ● Soukal Josef a kol. : Literatura pro 1.ročník SOŠ, SPN, Praha, 2005 ● Soukal Josef a kol. : Čítanka pro 1.ročník SOŠ, SPN, Praha, 2005 ● Balajka Bohuš : Přehledné dějiny literatury, Fortuna, Praha 1997


Stáhnout ppt "OB21 – VVP – HUM – PAV – CJL – M – 1 - 018. Historické pozadí na začátku 15. st. se zostřují spory mezi společenskými vrstvami, roste nespokojenost chudiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google