Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika stalkingu mezi mladými lidmi Nebezpečné pronásledování – stalking PhDr. Šárka Soudková, Ph.D. Konfereční sál Ministerstva vnitra Letná, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika stalkingu mezi mladými lidmi Nebezpečné pronásledování – stalking PhDr. Šárka Soudková, Ph.D. Konfereční sál Ministerstva vnitra Letná, Praha."— Transkript prezentace:

1 Problematika stalkingu mezi mladými lidmi Nebezpečné pronásledování – stalking PhDr. Šárka Soudková, Ph.D. Konfereční sál Ministerstva vnitra Letná, Praha 23.11. 2011

2  Stalking mezi teenagery  Potenciálně rizikové postoje mladých Čechů  Kyberstalking 2

3 1. Výzkum Stalking and Teens - The national Center for Victims of Crime (USA, Grant No. 2007-VF-GX-K001 ) 2. Výzkum Partnerské násilí ve vztazích mladých Čechů (ČR, GAUK, 2009-2010) 3. Projekt E-Bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého) 4. Projekt Saferinternet.cz (Národní centrum bezpečnějšího internetu) Literatura: I. Bocij, P. Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your Family. Praeger, 2004 II. Haugaard, J.J. & Seri, L.G. (2003). “Stalking and other forms of intrusive contact after the dissolution of adolescent dating or romantic relationships.” Violence and Victims, 18, 279-297. III. Kopecký, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2008 IV. Piccard (TRU). (2007). “Tech Abuse in Teen Relationship Study.” pro Liz Claiborne, Inc. V. Tjaden and Thoennes. (1998). “Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey.” U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Washington, DC. 3

4  12% obětí stalkingu zažívá stalking již před dovršením osmnácti let věku  Mezi vysokoškolskými studenty v USA bylo terčem stalkingu:  22% žen  15% mužů 4 Zdroj č.II a č. V

5 Oběti ženy  95% mužských pachatelů  5% ženských pachatelů Oběti muži  15% mužských pachatelů  85% ženských pachatelů NEPROKÁZAL se statisticky významný rozdíl mezi muži a ženami v tom, kdo byl iniciátorem stalkingu 5 Zdroj č.II

6 80 % obětí stalkingu mezi vysokoškolskými studenty vědělo, kdo je jejich pronásledovatelem:  43 % Současný/minulý partner  25 % Spolužák  10 % Známý  6 % Kamarád  6 % Spolupracovník 6 Zdroj č. V

7 Dle zjištění Haugaard & Seri (2003) bylo dokonce 71 % obětí stalkingu pronásledováno jejich bývalými či současnými partnery Průměrný věk, kdy začal jejich partnerský vztah(který posléze vyústil v nebezpečné pronásledování):  Dívky: 16,56 let  Chlapci: 15,79 let 7 Zdroj č. II

8  27% žen – obětí stalkingu také zažilo (ze strany partnera – posléze pronásledovatele) sexuální násilí v průběhu jejich vztahu 8 Zdroj č.II

9  Nadpoloviční většina mladých lidí ve věku 15 – 29 let (53 %) se domnívá, že snaha mít druhého pod kontrolou a občasné žárlivé scény jsou projevem lásky  S výrokem, že žárlivost je přirozenou součástí láskyplného vztahu také souhlasí většina mladých lidí (různou míru souhlasu vyjádřilo napříč vzorkem 63 %)  Více než polovina mladých lidí (54 %) se domnívá, že partneři mají vždy právo zjišťovat o druhém, co právě dělá, s kým se schází a jaké jsou jeho plány. Tyto tendence jsou vždy výraznější u těch, kteří mají zkušenosti s partnerským násilím a to zejména u mužů. Nejčastěji převažují tyto názory mezi pachateli sexuálního násilí a fyzického násilí 9 Zdroj č.2

10  56 % respondentů vypovědělo, že jejich partner(ka) podrobně a systematicky kontroloval(a) s kým se stýkají  58 % respondentů vypovědělo, že podrobně a systematicky kontrolovali své partnery/partnerky s kým se stýkají 10 Zdroj č.2

11  Nové technologie a způsoby virtuální komunikace usnadňují stalking (nejen) mezi mladými lidmi  Mladí lidé inklinují k rizikovému chování v kyberprostoru  Stalkeři díky moderním technologiím snáze monitorují, stopují a sledují své oběti  Stále se zvětšující znalostní propast mezi mladými lidmi a jejich rodiči  Rodiče nerozumějí technologiím používaným jejich dětmi  Rodiče podceňují rizika spojená s užíváním internetu atp.  Nahlášení stalkingu se tak stává ještě méně pravděpodobné 11 Zdroj č. 1, 3 a 4

12  Opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí informačních a komunikačních technologií tj. mobilních telefonů, e-mailů, ICQ, Skype, různé druhy chatu, diskusních fór, VoIP apod.  Kyberstalkeři využívají diskusní fóra, ve kterých se pod falešnou identitou snaží kontaktovat oběť, případně získávají informace o oběti od ostatních uživatelů internetu.  K tomuto účelu mohou využívat také různé typy spywarových programů  Kyberstalking jako doprovodný jev můžeme nalézt u ostatních kategorií stalkingu.  Každý stalker tedy může být zároveň i kyberstalkerem. 12 Zdroj č.3 a 4

13  1 ze 3 teenagerů (v USA) doznává, že ho jeho partner(ka) kontaktuje prostřednictvím moderních technologií 10 – 30 krát za hodinu s dotazy kde je, co dělá anebo s kým právě je  1 ze 4 teenagerů (v USA) doznává, že se stali terčem nadávek, zastrašování anebo ponižování ze strany partnera prostřednictvím moderních technologií  1 z 10 teenagerů (v USA) doznává, že jim jejich partner prostřednictvím moderních technologií vyhrožoval fyzickým ublížením 13 Zdroj č.IV

14 rizikové postoje mladých lidí, jejich představy o intimních vztazích (kontrola) neopatrnost při používání moderních technologií jsou živnou půdou pro (kyber)stalking 14 Tato nebezpečí se týkají dětí velmi nízkého věku → důležitost správně směrované prevence

15 PhDr. Šárka Soudková, Ph.D. soudkova.s@gmail.com ٭ Katedra sociologie Univerzita Karlova v Praze 221 619 680 ٭ PP ČR ÚSKPV Národní ústředna Interpolu 974 834 420


Stáhnout ppt "Problematika stalkingu mezi mladými lidmi Nebezpečné pronásledování – stalking PhDr. Šárka Soudková, Ph.D. Konfereční sál Ministerstva vnitra Letná, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google