Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné opatření JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné opatření JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření."— Transkript prezentace:

1 Předběžné opatření JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření

2 Účastníci řízení § 403 z.ř.s. navrhovatel, odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje

3 Jak označit účastníky, když návrh podává OSPOD? Navrhovatel: nezletilý Petr Homola, nar……., bytem……. zastoupený orgánem sociálně právní ochrany dětí, Osoba vůči níž násilí směřuje: Kamila Homolová, nar………, bytem………, Odpůrce: Pavel Homola, nar. ……….., bytem …………

4 Státní zastupitelství § 8 z.ř.s. státního zastupitelství může -vstoupit do zahájeného řízení -podat návrh na zahájení řízení -podat odvolání, pokud vstoupilo dřív, než účastníkům uplynula lhůta pro podání odvolání

5 Co máte do návrhu napsat? PŘEDPOKLADY NAŘÍZENÍ § 751/1, 2, § 753, § 3021 obč. zák., § 81 obč. zák. Mezi účastníky dochází k domácímu násilí, proto je jejich soužití pro navrhovatele nesnesitelné, konkrétně se děje toto………… JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření

6 Petit - § 405 S ohledem na uvedené navrhuji, aby soud uložil odpůrci, aby: a) opustil spol. obydlí, bezprosř. okolí, nezdržovat se ve spol. obydlí, nevstupovat do něj b) nevstupovat do bezprosř. okolí spol. obydlí/navrhovatele a nezdržovat se tam c) zdržel se setkávání s navrhovatelem d) zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření

7 Jak soud rozhoduje § 75c o.s.ř. platí vyšetřovací zásada – vyžádá si spisy předseda senátu rozhodne bez slyšení účastníků pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně????

8 Výjimky § 405 odst. 3 z.ř.s. vyplývající z plnění povinností uložených předběžným opatřením odpůrci stanoví soud, a to s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření

9 Doba trvání, vykonatelnost § 407, 408 z.ř.s. -Jeden měsíc od vykonatelnosti (vydáním) -Předcházelo-li policejní vykázání a lhůta vykázání neuplynula, prodlužuje se doba trvání PO o tu dobu, jež do vykonatelnosti neuplynula -Př. 10 dní vykázání, uplynou 3 dny, PO trvá měsíc + 7 dní

10 Prodloužení předběžného opatření § 410 navrhnout před uplynutím doby trvání PO podáním návrhu se prodlužuje doba trvání předběžného opatření do doby, než soud o návrhu rozhodne

11 Co je třeba v návrhu na prodloužení tvrdit? § 411 z.ř.s. -proč stav ohrožení navrhovatele trvá, -jaké jsou majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných ke společnému obydlí -další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení

12 Zánik předběžného opatření § 413 z.ř.s. zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti

13 Případy 1) NÁVRH OSPOD OS Kroměříž 5 Nc 802/2014, KS 70 Co 66/2014 Odvolání nezletilí navrhovatelé (3, 7, 8) zastoupení advokátkou Za účasti matky (nelze uložit zákaz setkávání) a OSZ Odvolání -Pracovnice ospod nezná situaci v rodině -Kluci si vymýšlí -Dá klukům na zadek, ale ne v tvrzené intenzitě -Šlauchem -) aby ukázal jak byl trestán

14 Případy OS Kroměříž 5 Nc 802/2014, KS 70 Co 66/2014 -Matka pasivní, odmítá situaci řešit -Ochranu práv nezl. Zajišťuje OSPOD -Proto stačil záznam o pohovoru s navrhovateli a spis OSPOD u prodloužení -zabývat se tím, zda omezit styk odpůrce s navrh. Nebo ho upravit v rámci opatrovnického řízení -odpůrce musí prokázat svou skutkovou verzi

15 DĚKUJI ZA POZORNOST k.cuhelova@seznam.cz JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření


Stáhnout ppt "Předběžné opatření JUDr. Kateřina Čuhelová / Předběžné opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google